VÍRÁGVASÁRNAP

 

VÍRÁGVASÁRNAP

AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA

  1. Április 5.            liturgikus szín: piros                          I. zsoltárhét

 

A Magyar Katolikus Püspöki Kar rendelkezése és a járványügyi hatóság rendelete értelmében a templom, és a szentmisék látogatása, és a szent három nap szertartásai a hívek részvétel nélkül történik, megértésüket köszönjük.

 

NAGYCSÜTÖRTÖK Április 9.:. 18 órakor esti mise az utolsó vacsora emlékére a veszprémi Regina Mundi plébánia templomban, oltárfosztás, virrasztás.

4.NAGYPÉNTEK Április 10.: Urunk szenvedésének ünneplése. Délután 15 órakor kezdődik keresztúti imádság. passió, egyetemes könyörgések, hódolat a szent kereszt előtt, szentáldozás.

5.NAGYSZOMBAT Április 11.: Urunk feltámadásának ünnepe. 18 órától kezdődik a nagyszombati liturgia,  a Lucenárium: fényünnepség: tűzszentelés, körmenet a templomban, húsvéti örömének: Exultet, igeliturgia, keresztségi fogadalom megújítása, hívek könyörgése, eukarisztia liturgiája.

6.HÚSVÉTVASÁRNAP Április 12.: Krisztus feltámadásának főünnepe.

10 mise.

7.HÚSVÉTHÉTFŐÁprilis 13.:  10 mise.

 

 

Plébánia hivatal a fenti rendelkezések értemében határozatlan ideig szünetel. Kérném mindazokat, akik plébániai ügyintézés miatt keresnének fel, a megadott plébániai mobilszámon, és email címen elérhetnek.

Mobil.: 06 (20) 823-2674

Email.: plebanos@reginamundiplebania.hu

 

 

A szentmisék ima szándékai a meghatározott módon felajánlásra és elvégzésre kerülnek. Annak ellenére, hogy hívek nem vehetnek részt a szentmisén. Rendszeres imádságainkkal és a szentmise közvetítésekkel kapcsolódjunk be otthon a szent liturgiába.

 

H E T I M I S E S Z Á N D É K O K

4. SZOMBAT 18˚˚ elhunyt Gabriella halálának 10. évf. alkalmából
5. VÍRÁGVASÁRNAP

Az Úr szenvedésének vasárnapja

II. Zsoltárhét

9˚˚

10˚˚

11˚˚

élő Sára és élő Barna

Pro Populo

Lakatos és Bódis család, élő és elhuny tagjaiért

6. HÉTFŐ 7˚˚ Lelkipásztorokért és papi hivatásokért
7. KEDD 7˚˚ Tisztítótűzben szenvedő lelkekért
8. SZERDA 7˚˚ elhunyt Tibor és családja
9. NAGYCSÜTÖRTÖK 18˚˚ elhunyt Irma édesanya
10. NAGYPÉNTEK 15˚˚ Keresztút
11. NAGYSZOMBAT 18˚˚ élő Lászlóért
12. HÚSVÉTVASÁRNAP 10˚˚ †Lulu
13. HÚSVÉTHÉTFŐ 10˚˚ Győri és Varga család, élő és elhunyt tagjaiért

elhunyt Zsolt

 

Comments are closed.