VIRÁGVASÁRNAP

 

VIRÁGVASÁRNAP

       Az Úr szenvedésének vasárnapja

  1. Április 14. Vasárnap          liturgikus szín: piros             III. Zsoltárhét

1.VÍRÁG VASÁRNAP AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA: Ezen a vasárnapon a délelőtt 11 órai szentmise keretében megáldjuk a barkát és elhangzik az Úr szenvedés története a passió a Scola Regina Kórus előadásában.

2.NAGYBÖJTI LELKIGYAKOLAT TEMPLOMUNKBAN: Április 15.- 16.- 17. NAGYHÉTFŐ – NAGYKEDD – NAGYSZERDA. reggel 7 órakor nincs szentmise. Meghívott lelkigyakorlat vezető: Fr. Szpisják Péter Pál OFM. Cap. Kapucinus atya.

A lelkigyakorlat a veszprémi REGINA MUNDI TEMPLOMBAN minden este 6 órakor kezdődik, előtte 5 órától gyóntatás. Az elmélkedések címe: Múltunk – jelenünk – jövőnk (szemlélése) Isten szemével és Pietrelcinai Szent Pio atyával.

3.NAGYCSÜTÖRTÖK Április 18.: 10 órakor krizma szentelés, és papi fogadalmak megújításának szentmiséje a veszprémi Szent Mihály bazilika-székesegyházban. 6 órakor esti mise az utolsó vacsora emlékére a veszprémi Regina Mundi plébánia templomban, oltárfosztás, virrasztás.

4.NAGYPÉNTEK Április 19.: Urunk szenvedésének ünneplése. Délután 3 órakor kezdődik keresztúti imádság. passió, egyetemes könyörgések, hódolat a szent kereszt előtt, szentáldozás.

5.NAGYSZOMBAT Április 20.: Urunk feltámadásának ünnepe. Reggel 8 órától délelőtt fél 12-ig, templomunk nyitva lesz. Délután 17 órától templomunk nyitva lesz lehetőséget biztosítunk a szent sír látogatására. 18 órától kezdődik a nagyszombati liturgia,  a Lucenárium: fényünnepség: tűzszentelés, körmenet a templomban, húsvéti örömének: Exultet, igeliturgia, keresztségi fogadalom megújítása, hívek könyörgése, eukarisztia liturgiája, húsvéti eledelek megáldása. 

6.HÚSVÉTVASÁRNAP Április 21.: Krisztus feltámadásának főünnepe.

 

7.HÚSVÉTHÉTFŐÁprilis 22.: 9- 11- 18 mise.

 

H  E  T  I  M  I  S  E  S  Z  Á  N  D  É  K  O  K

13. SZOMBAT Köznap. 18˚˚ Veiland család élő és elhunyt tagjaiért
14. VASÁRNAP I. Zsoltárhét

VÍRÁG VASÁRNAP AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Elhunyt János és elhunyt Zsófia

Pro Populo

Elhunyt István és Mária

15. HÉTFŐ LELKIGYAKOLAT 18˚˚ Elhunyt szülőkért
16. KEDD LELKIGYAKOLAT 18˚˚ Elhunyt Anna édesanyáért
17. SZERDA LELKIGYAKOLAT 18˚˚ † Lajos, †Anna, elhunyt nagyszülők
18. NAGYCSÜTÖRTÖK 18˚˚ Élő és elhunyt hozzátartozókért
19. NAGYPÉNTEK 15˚˚ KERESZTÚT
20. NAGYSZOMBAT 18˚˚ Hálából a házasság minden kegyelmeiért
21. HÚSVÉTVASÁRNAP

II. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Elhunyt János és elhunyt Zsuzsanna

Pro Populo

Elhunyt szülők és elhunyt nagyszülőkért

 

 

 

Comments are closed.