Templomunk miserendje

nyári miserend
(tavaszi óraátállítástól szeptember 30-ig)

májusi és októberi miserend

hétfő reggel 7.00

hétfő este 18.00

kedd reggel 7.00

kedd este 18.00

szerda reggel 7.00

szerda este 18.00

csütörtök reggel 7.00

csütörtök este 18.00

péntek reggel 7.00

péntek este 18.00

szombat este 18.00

szombat este 18.00

vasárnap 9.00, 11.00, 18.00

vasárnap 9.00, 11.00, 18.00

Gyóntatás

Minden hónap első péntekén reggel 6:30-kor, vag y május és októberi hónapokban 17,30-tól

Szombaton az esti szentmise előtt 30 perccel.

Minden vasárnap a 9-es, a 11-es és és az esti szentmise előtt, 30 perccel.

 

A hónap első szerdáján a Rózsafüzér társulat szentmiséje.

Elsőszombaton az esti mise előtt 1/2 órával a Lorettói litánia van a papi és szerzetesi hivatásokért.

Gyászmisék (plébánián előre egyeztetett időpontban) általában H-P 7.30-tól
Keresztelés (plébánián előre egyeztetett időpontban) általában Vasárnap 9.45-től
Esküvő (plébánián előre egyeztetett időpontban ) általában Szombat 17 órától

Nagyböjt péntekjein este keresztúti ájtatosság van (esti mise időpontjában, ha mise van, előtte 1/2 órával).

Húsvéti szent három nap:

Nagycsütörtök:

  • 07.00: énekes zsolozsma (olvasmányos imaóra, reggeli dicséret)
  • 18.00: az utolsó vacsora szentmiséje, oltárfosztás, virrasztás.

Nagypéntek:

  •  07.00: énekes zsolozsma; 15.00: keresztút, ezt követi a nagypénteki szertartás.

Nagyszombat:

  •  07.00: énekes zsolozsma, utána (kb. 8 órakor) gyóntatás.
  • Napközben szentsírlátogatás (templom nyitva 18.00-ig).

Húsvéti vigilia:

  • 18.00-kor kezdődik a szertartás. Utána húsvéti ételmegáldás.

Húsvéthétfőn szentmisék a vasárnapi rend szerint.

Májusban

  • nincs reggeli mise H-P-ig, csak 17.30-tól litánia és 18 órától mise

Pünkösdhétfőn szentmise délelőtt 9 óra.

Októberben

  • nincs reggeli mise H-P-ig, csak 17.30-tól rózsafüzér imádság és 18 órától mise

Advent hétköznapjain reggel 6:30 órakor hajnali szentmisék vannak, reggel 7 órakor nincs szentmise.

Karácsonykor  mise 22 órától

Karácsony másnapján szentmisék a vasárnapi rend szerint.

December 31-én este 18 órakor szentmise keretében év végi hálaadás és beszámoló az egyházközség életéről.