Plébániánkon többféle közösség működik minden korosztály számára

– ezek alkalmairól, az összejövetelek idejéről és elérhetőségéről kaphat részletes tájékoztatást az alábbi menüpontok alatt:

 

A magyar Katolikus Karizmatikus Közösséghez tartozó Imaközösség.

 1975-76-ban alakultak az első karizmatikus csoportok Magyarországon. A közösségek összefogásával és az ICCRS támogatásával jött létre a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Országos Tanácsa, amely 1989. február 4-én hivatalosan is bemutatkozott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és Paul Cordes érsek, a Világiak Pápai Tanácsának elnökhelyettese előtt. Tagjai (kb. 45 fő) az ország nagyobb közösségeinek, imacsoportjainak, illetve régióinak küldöttei. Ők választják a 8 tagú Szolgáló Bizottságot.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a helyi megyés püspökök irányelvei alapján működő Országos Tanács és a Szolgáló Bizottság feladata az ország területén működő karizmatikus imacsoportok, közösségek összefogása, koordinálása, tájékoztatása, vezetése. Ennek egyik megvalósulása az 1992 óta évente Budapesten megrendezésre kerülő Országos Karizmatikus Találkozó. Több ezer katolikus szokott ezen a rendezvényen összejönni dicsőítésre, imádkozásra, Oltáriszentség-imádásra, tanítások hallgatására, és szentmisén való részvételre. Itt lehetőségük van a kívülállóknak, érdeklődőknek, keresőknek megismerkedniük a lelkiséggel és a közösségekkel. (http://www.mkkm.hu/)

A Kolping-mozgalom időszerűsége

Magyarországon a politikai változások nyomán a társadalom és a gazdaság mélyreható átalakulásban van. Az állampolgároknak személyes felelősséget vállalva tevékenyen kell közreműködniük a társadalom megújításában. Ehhez határozott értékítéletre van szükség, s ez megköveteli az azonos felfogású emberek összefogását, továbbképzését és kezdeményezőkészségét. A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket, és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás. Fontos, hogy egyesületen belül az egyes tagok igazi közösséget és az otthon védettségét tapasztalják meg. Kolping-családban megélhetik és kibontakoztathatják kereszténységüket azáltal, hogy a tagok egymással szolidáris közösséget alkotnak, életproblémáik megoldásában egymás segítségére lehetnek. A Kolping-családok nyitottak mindazok felé, akik hitük szerint kívánnak élni, s e hitből indíttatva részt kívánnak vállalni az időszerű társadalmi problémák megoldásában, a jövő alakításában.

 Veszprémi Kolping Család Egyesület

8200 Veszprém, Sarkantyú u. 4.

Tel: 0688327-591, 06302444094

E-mail: @sednet.hu

Veszprémi Kolping Család Alapítvány

Az alapítvány támogatja a Veszprémi Kolping Család Egyesület működését segítő konferenciák és továbbképzések szervezését cselekvőleg és anyagilag egyaránt, – az alapítvány hozzájárul a Veszprémi Kolping Család Egyesület éves programjaihoz kapcsolodó előadások költségeihez, – évente egy rászoruló család gyermekének iskolakezdését tankönyvek és írószerek megvásárlásával segíti, – az alapítvány támogatja a Veszprémi Kolping Család Egyesület szervezett évi egyszeri belföldi,vagy külföldi kirándulását, – az alapítvány hozzájárul az egyházi ünnepkör keretében megrendezésre kerülő rendezvények költségeihez.

 

Évadnyitó ünnepi szentmise a Veszprémi Kolping Család Egyesületben

Ahogy a nép, a nemzet életében felleljük az ősi vagy éppen újkori hagyományokat, szokásokat, „jeles napokat”, úgy a közösségek életében is idővel kialakulnak ritmikusan visszatérő események. Lesznek olyan napok, melyeket időről-időre felidézünk, vagy valamit/valakit ünnepelünk. Mindezek megtartó erőként vannak jelen a közösségben. Hosszabb rövidebb ideig készülünk rá, ünneplőbe öltöztetjük a lelkünket, s a legszebb ünnepi ruhánkat öltjük magunkra.

Ilyen esemény többek között Kolping családunkban az évadnyitó szentmise.

2012. október 10.-én tartottuk a Regina Mundi plébánia templomban. Két dolog tette ünnepélyessé: néhány éve új tagok is csatlakoztak hozzánk. Közülük hárman tettek fogadalmat, a többiek /tizenkilencen/ pedig megújítottuk az alakuláskor, ill. a belépéskor tett fogadalmat, mely így szól:

„Én…. kinyilvánítom erős elhatározásomat, hogy a Veszprémi Kolping Család Egyesület életében a tőlem telhető legnagyobb odaadással részt veszek Isten dicsőségére és népünk javára. Isten álljon mellettem jó szándékom megvalósításában.”

A fenti sorok rejtve tartalmazzák a mozgalom alapvető célkitűzéseit:

  • – legyen szilárd vallásos meggyőződésed,
  • – légy odaadó hivatásodban, kiváló a szakmádban,
  • – légy jó családapa, családanya, családtag,
  • – légy támasza, hordozója a társadalom életének.

Minden igyekezetünkkel azon leszünk/voltunk, hogy ezen célkitűzéseket szem előtt tartva szervezzük az egyesület életét.

„Isten áldja a tisztes ipart!”

Nagy Árpádné a veszprémi Kolping Család tagja

http://www.kolping.hu/kolping/ujsag/201212.pdf

 

(Keresztelésre, elsőáldozásra, bérmálkozásra készülők számára)

Ha Isten belépett az életedbe és megismerkednél a hit alapjaival, felvennéd a beavató szentségeket (keresztség, elsőáldozás, bérmálás), vagy ha már “beavatottként” újragondolnád új alapra helyeznéd a hited, jelentkezz a plébánián.

Szeretettel várunk a katekumen csoportba,
amelyet a plébános: Stadler László Dezső atya tart.

Ízelítő eddigi témáinkból: