Csiha Kálmán

Szeressétek a templomot

Tudom, sok a gond és a baj,
és sokszor nagyon sok a bánat.
Mégis, mégis szeressétek,
szeressétek e drága házat:
szeressétek a templomot.
…….
Lehet, hogy nem jönnek sokan,
de aki jön az itt ne féljen,
annak a szívén tűz lobogjon,
annak a lelke lángban égjen
és mondja el mindenkinek:

Van egy hely, ahol nincs hideg,
van egy hely, ahol láng lobog,
van egy hely, ahol béke van,
van egy hely, ahol szív dobog,
s szeretet árad szüntelen.
….
Sok értéktelen limlomot
elrabolt tőlünk ez az élet,
de meghagyta a templomot.
A templomot ne hagyjátok,
a templomot szeressétek!
Szeressétek a templomot!

A templomi kivetítő elromlott. Kedves hívek anyagi támogatására van szükség ahhoz, hogy egy korszerű projektoros kivetítő rendszert tudjunk vásárolni. Támogatást a sekrestyében misék után, vagy a plébánia irodán (8200 Veszprém, Dózsa Gy. u.9. ) esetleg utalással (OTP 11748007–20031921–00000000) is tudnak fizetni. Köszönettel!

Örömmel tudatjuk a kedves hívekkel, hogy a templom oldalsó hajójának, a Jézus Szíve-kápolnának teljes belső tatarozása és festési munkálatai befejeződtek. Megérkeztek az új gyóntatószékek.

Felhívjuk a kedves testvérek figyelmét, hogy templomunkban folyamatos felújítási építési munkálatok zajlanak. Egyházközségünk anyagi bevétele nem teszi lehetővé, hogy minden építkezési munka ebben az évben kivitelezésre kerüljön.

Kérném a kedves testvéreket, hogy anyagi hozzájárulásukkal és adományaikkal támogassák az egyházközség célkitűzéseit.

A Plébánia Bankszámla-száma: OTP 11748007–20031921–00000000

A Plébánia Adószáma: 19897260–1–19

Hálámat és szeretetemet fejezem ki ezúton is mindazoknak, akik segítették templomunkat, plébániánkat, egyházközségünket, adományaikkal.

Stadler László Dezső plébános