Évközi 5. vasárnap

 

ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP

2018. Február 4. Vasárnap.               liturgikus szín: zöld                              I. Zsoltárhét

1. ELSŐ SZERDA.: Reggel 7 órakor és este 6 órakor van szentmise. A 6-órai szentmisében a Rózsafüzér Társulat februári imaszándékának ismertetése.

2. BETEGEK KENETÉNEK FELVÉTELE: Jövő vasárnap a betegek világnapja is. Ehhez kapcsolódva tartjuk itt a templomban a betegek napját, és a délelőtt 11 órai szentmisén szolgáltatjuk ki a betegek kenetét azon testvére­inknek, akik idős koruk vagy betegség miatt veszélyben vannak és kérik ezt a szentséget. Kérem őket, hogy előzetesen jelent­kezzenek a sekrestyében vagy a plébánián, hogy annak megfele­lően tudjunk rá készülni. A szentség felvételének a feltétele a megszentelő kegyelem állapota, szentgyónás elvégzése.

3. EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELŐTESTÜLETI GYÜLÉS A PLÉBÁNIÁN.: 2018. Február 9-én, este 6 órakor zárszámadás és költségvetés megtárgyalása.

4. SZILÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA felvételt hirdet leendő elsős gyerekek számára. Február 12-én, 17 órától iskola-bemutató tájékoztatót, február 13-án és 20-án 8-10 óráig nyílt órákat tartanak a leendő elsősök szüleinek a Szilágyi Iskola főépületében.

5. MEGJELENT az Egyházközségünk havi lapja, a Regina Krónika februári száma.

6. SZENTFÖLDI ZARÁNDOKLATOT indít Egyházközségünk 2018. Október 12-18-ig. Érdeklődni és jelentkezni lehet a sekrestyében és a plébánia hivatalban a plébánosnál.

H E T I       M I S E S Z Á N D É K O K

3. SZOMBAT Köznap, Szent Balázs püspök és vértanú. e 18˚˚ Elhunyt Erzsébet és Elhunyt Árpád
4. ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP

 

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Élő Balázs és Élő Barna

Pro Populo

Elhunyt Szülőkért és Elhunyt Istvánért

5. HÉTFŐ Köznap, Szent Ágota szűz és vértanú. e 7˚˚ Élő Kláráért és Családjáért
6. KEDD Köznap, Miki Szent Pál és társai vértanúk. e 7˚˚ Élő és Elhunyt Családtagokért
7. SZERDA Köznap, a szeretet ajándékáért. 7˚˚

18˚˚

Élő és Elhunyt Egyetemi Tanszéki Kollégákért

Rózsafüzér Társulat Élő és Elhunyt Tagjaiért

8. CSÜTÖRTÖK Köznap, Emiliáni Szent Jeromos, és Bakita Szent Jozefina szűz. e 7˚˚

 

Gyermekáldás Kegyelméért
8. PÉNTEK Köznap, a betegekért. 7˚˚ Hálából a Szentlélek Segítségéért
10. SZOMBAT Szent Skolasztika szűz. 18˚˚ Elhunyt Katalin és Elhunyt Antal Szülőkért
11. ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP

 

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Elhunyt Szülőkért és Elhunyt Testvérekért

Elhunyt Szülőkért és Elhunyt Lajos Testvérért

Ad. int. Ord.

 

Comments are closed.