Blog Archives

 

ÁDVENT 3. VASÁRNAPJA

 2017.DECEMBER 17. Vasárnap.            liturgikus szín: viola                   III. Zsoltárhét

1. SZENTMISE IDŐPONT VÁLTOZÁS:

 • December 20-án, szerdán elmarad az esti 6 órai szentmise.
 • ADVENT 4. VASÁRNAPJA: 2017. December 24. Vasárnap 9, 11 órakor van szentmise. 15³º Betlehemi pásztorjáték a templomban, 22 órakor Karácsonyi Mise. Az úgynevezett éjféli mise 24 órás, 22 órakor van idén.
 • URUNK SZÜLETÉSE KARÁCSONY FŐÜNNEP: 2017. December 25. Hétfő 9 órakor, 11 órakor és este 18 órakor van szentmise.
 • KARÁCSONY MÁSNAPJA, SZENT ISTVÁN VÉRTANÚ ÜNNEPE: 2017. December 26. Kedd 9, 11 és este 18 órakor van szentmise.
 • SZENT JÁNOS APOSTOL ÉS EVANGÉLISTA ÜNNEPE: 2017. December 27. Szerda Szent János apostol ünnepén reggel 7 órakor van szentmise, aminek keretén belül megáldjuk az újbort. Este 6 órakor nincs szentmise.
 • APRÓSZENTEK, VÉRTANÚK ÜNNEPE:2017. December 28. Csütörtökön reggel 7 órakor van szentmise.
 • 2017. December 29. Pénteken reggel 7 órakor van szentmise.
 • 2017. December 30. Szombaton este 18 órakor van szentmise.
 • SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA: 2017. December 31. Vasárnap 9 órakor, 11 órakor, és este 18 órakor van szentmise, aminek keretében elvégezzük az év végi hálaadást, és az éves egyházközségi beszámolót.
 • SZŰZ MÁRIA ISTEN ANYJA FŐÜNNEP:2018. Január 1. Hétfő Szűz Mária Isten Anyja főünnepén 9 órakor, 11 órakor, és este 18 órakor tartunk szentmisét.

(tovább…)

 

ADVENT 2. VASÁRNAPJA

2017. DECEMBER 10. Vasárnap. liturgikus szín: viola II. Zsoltárhét

1. SZENTMISE IDÖPONT VÁLTOZÁS: Szerdán este 6 órakor elmarad a szentmise.

2. A veszprémi JERUZSÁLEM- hegyi BARÁTI KÖR: szervezésében hétfőn este 18 órakor Betlehem állításra és annak megáldására kerül sor.

3. FALINAPTÁR, és 2018-as, Katolikus Kalendárium kapható a sekrestyében.

(tovább…)

 

ADVENT 1. VASÁRNAPJA

2017. DECEMBER 3. Vasárnap.    liturgikus szín: viola        I. Zsoltárhét

1.REGGELI RORÁTÉ SZENTMISE: Advent hétköznapjain régi hagyomány szerint roráté szentmisét tartunk reggel 6³º órakor. A szentmise után imádkozzuk el a zsolozsma reggeli dicséretét. 7 órakor adventben nincs szentmise.

2.ELSŐ HÉT: Szerdán este, 6 órakor a rózsafüzér társulat szentmiséje és titokcsere lesz.

3.A SZENT LÁSZLÓ PLÉBÁNIA ÁDVENTI LELKIGYAKORLATA: Hétfőn, kedden és szerdán, este 6 órakor szentmisével egybekötött elmélkedést (szentbeszédet mond) Főtisztelendő Barsi Balázs O.F.M. ferences atya, a szentmisék alatt gyónási lehetőség.

4.EGÉSZ NAPOS SZENTSÉGIMÁDÁS: Pénteken ünnepeljük a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen foganta­tását. Ez a nap egyúttal templomunk felszentelésének az évforduló­ja, valamint plébániánk szentségimádási napja. A roráté misét kö­vető reggeli dicséret után helyezzük ki az Oltáriszentséget imádásra, templomunk téli kápolnájában. Délután 5-6-óráig tartjuk a közös befejező imaórát. Este 6 órakor ünnepi szentmisével zárjuk szentségimádási napunkat. Aki napközben tud vállalni egy-egy óra a kitett oltáriszentség előtt, kérem, jelentkezzen a sekrestyében, hogy legyen kitöltve az egész nap.

5.KARÁCSONYI TARTÓS ÉLELMISZER GYŰJTÉS: A plébániai karitászcsoport jövő szombaton és vasárnap, tartja a hagyományos tar­tós élelmiszer gyűjtését a rászorulók megsegítésére. Az elmúlt évek­hez hasonlóan várjuk és hálásan köszönjük a testvérek adományait.

6.ADVENT KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS A PLÉBÁNIÁN: December 9-én, szombaton.

7.MEGJELENT A REGINA KRÓNIKA decemberi száma.

 8.FALINAPTÁR, és 2018-as, Katolikus Kalendárium kapható a sekrestyében.

(tovább…)

 

KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA

ÉVKÖZI 34. VASÁRNAP

  2017. NOVEMBER 26. Vasárnap.            liturgikus szín: fehér                   II. Zsoltárhét

 ADVENTBEN REGGEL Fél 7-kor kezdődnek a szentmisék

1. MEGEMLÉKEZŐ-GYÁSZMISE.: November 30-án, csütörtökön reggel 8 órakor gyászmisében emlékezünk meg Hanis Ferencről, aki a Regina Mundi Egyházközség képviselő-testület tagja, és templom atya volt.

2. ELSŐPÉNTEK.: Reggel fél 7-től, gyónási lehetőség az első péntekesek számára és mindazok számára, akik ezen a napon szokták elvégezni szentgyónásukat.

3. BETLEHEMES PRÓBA.: Minden vasárnap a 9 órai szentmise végén, a templom téli kápolnájában. Felkészítő pedagógus Hutvágner Erika hitoktató.

4. TARTÓS ÉLELMISZER GYŰJTÉS.: Csatlakozva a Karitász országos felhíváshoz templomunkban december 9-10. tartós élelmiszergyűjtés lesz. Kérném mindazokat, akik hozzákívánnak, járulni a gyűjtéshez ezt megtehetik, a templomban kihelyezett gyűjtő kosarakban. FALINAPTÁR, és 2018-as, Katolikus Kalendárium kapható a sekrestyében.

(tovább…)

 

ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP

2017. NOVEMBER 19. Vasárnap.  liturgikus szín: zöld          I. Zsoltárhét

1.KATOLIKUS KARITÁSZ: Ezen a hétvégén, szombaton és vasárnap országos gyűjtés a Katolikus Karitász javára. Kérjük a hívek nagylelkű anyagi támogatását, a persely adományt erre a célra gyűjtjük.

A Veszprémi Főegyházmegyei Karitász szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt Szent Erzsébet napi ünnepi programjára. 2017. November 20-ára, a Regina Mundi Plébánia Templomba. Fél 6-kor, ünnepi műsor, köszöntőt mond főtisztelendő Szijártó László atya a Veszprémi Főegyházmegyei Karitász igazgatója. Műsort adnak az Árpád-házi Szent Margit Katolikus Óvoda, óvodásai és óvónői. 6 órakor ünnepi szentmise, és a Szent Erzsébet kenyerek megáldása, kiosztása.

2.BETLEHEMES PÓRBA.: Minden vasárnap a 9 órai szentmise végén betlehemi játékokra való készülés, szeretettel várjuk azoknak a gyermekeknek a jelentkezését, akik szerepelni kívánnak a betlehemes játékokban. Felkészítő pedagógus Hutvágner Erika hitoktató.

3.FALINAPTÁR, és 2018-as, Katolikus Kalendárium kapható a sekrestyében.
(tovább…)

 

ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP

2017. OKTÓBER 29. Vasárnap.            liturgikus szín: zöld                   II. Zsoltárhét

 1. MINDENSZENTEK-HALOTTAK NAPJA.: Szerdán és csütörtökön reggel 7 órakor és este 6 órakor is tartunk szentmisét. A szerda esti 6 órai mise után elimádkozzuk a halotti zsolozsmát, elhunytjainkért. Csütörtökön elmarad a szentségimádás.
 2. Liseux-i Szent Teréz Imaóra: November 5. Vasárnap az esti 6 órai szentmise után. Szent Teréz ereklyéinek Veszprémbe hozatalának 10. évfordulója alakalmából.

(tovább…)

 

ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP

2017. OKTÓBER 22. Vasárnap.            liturgikus szín: zöld                   I. Zsoltárhét

1. OKTÓBER A SZŰZANYA Hónapja nem reggel, hanem este 6 órakor vannak a szentmisék, amit megelőz a fél 6-kor végzet rózsafüzér imádság.

2. Ezen a hétvégén országos gyűjtés tartunk a missziók javára, kérnénk a kedves testvérek nagylelkű hozzájárulását a gyűjtéshez.

3. Liseux-i Szent Teréz Imaóra: 2017. November 5. Vasárnap az esti 6 órai szentmise után. Szent Teréz ereklyéinek Veszprémbe hozatalának 10. évfordulója alakalmából.

(tovább…)

 

ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP

2017. OKTÓBER 15. Vasárnap.            liturgikus szín: zöld                   IV. Zsoltárhét

1. OKTÓBER A SZŰZANYA hónapja. Nem reggel, hanem este 6 órakor vannak a szentmisék, amit megelőz a fél 6-kor végzet rózsafüzér imádság.

2. Jövő vasárnap Missziós vasárnap. Országos gyűjtés tartunk a missziók javára. Kérnénk a kedves testvérek nagylelkű hozzájárulását a gyűjtéshez.

3. Liseux-i Szent Teréz Imaóra: 2017. November 5. vasárnap az esti 6 órai szentmise után. Szent Teréz ereklyéinek Veszprémbe hozatalának 10. évfordulója alakalmából.

(tovább…)

...34567...