Blog Archives

 

HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA

2017.Május 14. Vasárnap.                 liturgikus szín: fehér                           I. Zsoltárhét 

     

FELHÍVÁS: Akik szívesen jelentkeznek, a Római zarándoklatunkra legyenek kedvesek befáradni a veszprémi Anna Tourist irodájába! ANNA TOURIST Veszprém, Rákóczi u. 5. Hétfő – péntek 9:00-17:00 óra között tel.: 88/412-392    fax: 88/327-125 www.annatourist.hu    info@annatourist.hu

A KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGIEK VESZPRÉMI CSOPORTJA szeretettel hívja tagjait, barátait és az érdeklődőket 217. Május 18-án, csütörtökön délután 17 órakor a Padányi Katolikus Iskolába tartandó „Egy Széchényi varázsa“ című történelmi regény bemutatására. Előadó Dr. Szele György USA-ban élő magyar orvos.

DIAKÓNUS SZENTELÉS: Tóth Tamás veszprémi egyházmegyés akolitust, Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek atya 2017. május 19-én, pénteken a veszprémi Bazilika-főszékesegyházban, diakónusa szenteli.

(tovább…)

 

HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA

Papi és Szerzetesi Hivatások Vasárnapja

2017.Május 7. Vasárnap. liturgikus szín: fehér                           IV. Zsoltárhét 

     

EGYHÁZKÖZSÉGI ZARÁNDOKÚT RÓMÁBA: PADOVA – ORVIETO RÓMA – ASSISI LORETO Időpont:2017. november 6-12. (7 nap / 6 éjszaka). JELENTKEZÉS2017. május 31-ig 50 000 Ft/fő előleg befizetésével. A hátralék befizetése 2017. szeptember 30-ig esedékes. ANNA TOURIST Veszprém, Rákóczi u. 5. Hétfő – péntek 9:00-17:00 óra között tel.: 88/412-392    fax: 88/327-125 www.annatourist.hu    info@annatourist.hu

 1. Ma a papi és szerzetesi hiva­tások napján a perselyadományokat a papnevelés céljára gyűjt­jük és küldjük be az Érsekségre. Hálásan köszönjük az adomá­nyokat.
 2. Május a Szűzanya hónapja, szentmisék nem reggel 7 órakor, hanem este 6 órakor vannak, minden este közösen imádkozzuk el a lorettói litániát, a szentmisék előtt fél 6-kor.
 3. A Szent László Plébánia szeretettel hívja és várja a testvéreket 2017. május 7-én délelőtt 10 órakor, a Csatár-hegyi kápolna felszentelésének 250 éves évfordulóján tartandó búcsúi szentmiséjére. A szentmisét celebrálja, és ünnepi szentbeszédet mond: Főtisztelendő Kelemen István Zalaszabari plébános.

(tovább…)

 

HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA

2017. Április 30. Vasárnap. liturgikus szín: fehér                           III. Zsoltárhét  

Imaapostolság Szándéka Május Hónapra
Evangelizációs: Az afrikai keresztényekért, hogy a kiengesztelődés, az igazságosság és a béke prófétái tanúságtételt tegyenek az irgalmas Jézust utánozva.

EGYHÁZKÖZSÉGI ZARÁNDOKÚT RÓMÁBA: PADOVA – ORVIETO RÓMA – ASSISI LORETO Időpont:2017. november 6-12. (7 nap / 6 éjszaka). JELENTKEZÉS 2017. május 31-ig 50 000 Ft/fő előleg befizetésével. A hátralék befizetése 2017. szeptember 30-ig esedékes. ANNA TOURIST Veszprém, Rákóczi u. 5. Hétfő – péntek 9:00-17:00 óra között tel.: 88/412-392    fax: 88/327-125   www.annatourist.hu    info@annatourist.hu

 1. Május a Szűzanya hónapja, szentmisék nem reggel, hanem este 6 órakor vannak.
 2. minden este közösen imádkozzuk el a lorettói litániát, ha szentmisék előtt fél 6-kor.
 3. Erre a hétre esik első szerda, első csütörtök és első péntek. Csütörtökön délután 17 órakor szentségimádást tartunk.
 4. A Szent László Plébánia szeretettel hívja és várja a testvéreket 2017. május 7-én délelőtt 10 órakor, a Csatár-hegyi kápolna felszentelésének 250 éves évfordulóján tartandó búcsúi szentmiséjére. A szentmisét celebrálja, és ünnepi szentbeszédet mond: Főtisztelendő Kelemen István Zalaszabari plébános.

  (tovább…)

 

HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA

Az Isteni Irgalmasság Vasárnapja

 2017. Április 23. Vasárnap.                                                      liturgikus szín: fehér

 1. EGYHÁZKÖZSÉGI ZARÁNDOKÚT RÓMÁBA: PADOVA – ORVIETO RÓMA – ASSISI LORETO Időpont:2017. november 6-12. (7 nap / 6 éjszaka). JELENTKEZÉS 2017. május 31-ig 50 000 Ft/fő előleg befizetésével. A hátralék befizetése 2017. szeptember 30-ig esedékes. ANNA TOURIST Veszprém, Rákóczi u. 5. Hétfő – péntek   9:00-17:00 óra között : 88/412-392    fax: 88/327-125   www.annatourist.hu    info@annatourist.hu

  (tovább…)

 

VIRÁGVASÁRNAP

2017.Április 9. Vasárnap.   liturgikus szín: piros                            II. zsoltárhét

 1. A hét folyamán csütörtökig a szokott rendben lesznek a szent­miséink. Nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton reggel nincs szentmise.
 2. A húsvéti szent három nap csütörtök este 6 órakor, az utolsó va­csora emlékére bemutatott szentmisével kezdődik templomunk­ban. Ezt követi az oltárfosztás és a virrasztás.
 3. Nagypéntek – ne feledkezzünk meg róla – szigorú böjt. Délután 3 órakor tartjuk a közös keresztúti imádságot, ezt követi kb. ¾ 4-kor a nagypénteki szertartás a passióval, kereszt előtti hódo­lattal és szentáldozással.
 4. Nagyszombaton a templom a reggel 8-12-ig lesz nyitva, délelőtt szentsír látogatásra bármikor betérhetünk. Templomot délután 5 órakor nyitjuk.
 5. A húsvéti vigília szertartása a szokásainknak megfelelően szom­baton este 6 órakor kezdődik a tűzszenteléssel, majd a húsvéti örömének, az olvasmányok és a szentmise következik a keresztségi fogadás megújításával, végül a feltámadási szertartás. A szertartás után húsvéti ételmegáldást végzünk.
 6. Húsvétvasárnap és húsvéthétfőn is a vasárnapi rend szerint lesz­nek a szentmisék, 9 órakor, 11 órakor és este 18 órakor.

(tovább…)

 

NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA

2017.Április 2. Vasárnap.                      liturgikus szín: lila                            I. zsoltárhét

 1. Ezen a vasárnapon országos gyűjtést tartunk a Szentföldi szent helyek javára. Kérném a kedves testvérek nagylelkű anyagi hozzájárulását.

 2. ELSŐHÉT: Szerdán este 6 órakor a Rózsafüzér Társulat szentmiséje és az áprilisi imaszándék ismertestése. Csütörtökön este 6 órakor szentségimádást tartunk. Pénteken a reggeli 7 órai szentmise előtt gyónási lehetőség az elsőpéntekesek számára. Pénteken este 6 órakor keresztúti imádságon vehetünk részt.

3. Jövő vasárnap az Úr szenvedésének a vasárnapja, Virágvasár­nap, a nagyhét kezdete lesz. A délelőtt 11 órai szentmisén tartjuk a barkaszentelést Jézus jeruzsálemi bevonulása emlékére, és énekeljük a Passiót, Jézus szenvedéstörténetét.

4. Megjelent a Regina Krónika áprilisi száma, ami elvihető. Húsvéti képes lapok kaphatók a sekrestyében.

  (tovább…)

 

NAGYBÖJT 4. Laetare VASÁRNAPJA

2017.Március 26. Vasárnap.                      liturgikus szín: rózsaszín               I. zsoltárhét

 1. KERESZTÚTI IMÁDSÁG: Nagyböjt péntekjein este 6 órakor keresztúti imádságot végzünk itt a templomban.
 2. NAGYBÖJTI TARTÓS ÉLELMISZER GYŰJTÉS: március 25-26. Lehetőség szerint tartós élelmiszerrel járuljunk hozzá az egyház segélyakciójához. A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk. A templomainkban összegyűjtött élelmiszer felajánlások nem csak táplálékot jelentenek, hanem üzenetet is visznek magukkal, a gondviselő Isten kézzelfogható szeretetét a nélkülöző családokba.
 3. NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT: Lelkigyakorlat 30-án, csütörtökön, 31-én, pénteken, április 1-én, este 6 órakor. A lelkigyakorlatos szentmisék előtt egy órával gyónási lehetőséget biztosítunk a kedves testvérek számára. A lelkigyakorlat vezetője, Főtisztelendő Dr. Janka Ferenc görög katolikus parókus teológiai tanár.
 4. Jövő szombaton és vasárnap országos gyűjtés lesz a Szentföldi szent helyek javára. Kérném a kedves testvérek nagylelkű anyagi hozzájárulását.

(tovább…)

 

NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA

2017. Március 19. Vasárnap.   liturgikus szín: lila                        IV. zsoltárhét

 1. KERESZTÚTI IMÁDSÁG: Nagyböjt péntekjein este 6 órakor keresztúti imádságot végzünk itt a templomban.
 2. NAGYBÖJTI TARTÓS ÉLELMISZER GYŰJTÉS: március 25-26. Lehetőség szerint tartós élelmiszerrel járuljunk hozzá az egyház segélyakciójához. A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk. A templomainkban összegyűjtött élelmiszer felajánlások nem csak táplálékot jelentenek, hanem üzenetet is visznek magukkal, a gondviselő Isten kézzelfogható szeretetét a nélkülöző családokba.
 3. NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT.: Lelkigyakorlatos szentmise első nap, március 30-én, csütörtökön este 6 órakor. Második nap, március 31-én, pénteken este 6 órakor, előtte a keresztúti imádságot pénteken délután 5 órakor Csermely András diakónus testvérünk végzi. Harmadik nap, április 1-én, szombaton este 6 órakor. A lelkigyakorlatos szentmisék előtt egy órával gyónási lehetőséget biztosítunk a kedves testvérek számára. A lelkigyakorlat vezetője, Főtisztelendő Dr. Janka Ferenc görög katolikus parókus teológiai tanár.

(tovább…)

...34567...