Blog Archives

 

HÚSVÉTVASÁRNAP

 1. Április 14. Vasárnap         liturgikus szín: piros                II. Zsoltárhét

 

1 .HÚSVÉTHÉTFŐ.: Április 22.  9- 11- 18 mise.

SZENTMISE IDÖPONT VÁLTOZÁS: Szombaton nem este 6 órakor, hanem délután 5 órakor van szentmise. A szentmise keretén belül a Szilágyi általános iskola hittanosainak az elsőáldozása lesz.

ELSŐÁLDOZÁS: Jövő héten, szombaton a Simonyi és a Botev általános iskolás hittanosok, első áldozok, gyóntatása reggel 9 órakor. Vasárnap a 9 órai szentmisében elsőáldozás.

BELFÖLDI ZARÁNDOKLAT UTAZÁSI IDÖPONTJA: 2019. április 29. 6 óra 45 perc. A Veszprémi Művelődési Központ parkolójából, (Dimitrov). Aki nyugdíjas, pedagógus, stb. igazolvánnyal vagy kedvezményes múzeumi belépővel rendelkezik, kérem, hozza magával.

 

H  E  T  I  M  I  S  E  S  Z  Á  N  D  É  K  O  K

20. NAGYSZOMBAT 18˚˚ Hálából a házasság minden kegyelmeiért
21. HÚSVÉTVASÁRNAP

KRISZTUS FELTÁMADÁSA

II. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Elhunyt János és elhunyt Zsuzsanna

Pro Populo

Elhunyt szülők és elhunyt nagyszülőkért

22. HÚSVÉTHÉTFŐ 9˚˚

11˚˚

18˚˚

Élő és elhunyt családtagokért

Pro Populo

Elhunyt szülőkért és elhunyt nagyszülőkért

23. KEDD 7˚˚

11˚˚

 

13˚˚

Elhunyt Béla és elhunyt Margit

GYÁSZMISE: Csiszer Ferencné

sz: Rimai †EDIT

TEMETÉSE:Vp. Vámos úti temető koporsós

24. SZERDA 7˚˚ Elhunyt István és elhunyt Edit szülőkért
25.CSÜTÖRTÖK 7˚˚ Dala család elhunyt tagjaiért
26. PÉNTEK 7˚˚ Kiss család elhunyt tagjaiért
27. SZOMBAT 15˚˚

 

17˚˚

TEMETÉSE: Dr. Sterk †FERENC

Vp. Vámos úti temető urnás

ELSŐÁLDOZÁS

28. HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA

Az Isteni Irgalmasság Vasárnapja

III. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Pro Populo ELSŐÁLDOZÁS

†Mihály és †Erzsébet szülőkért

Édesapa testi-lelki gyógyulásáért és családjáért

 

 

 

 

VIRÁGVASÁRNAP

       Az Úr szenvedésének vasárnapja

 1. Április 14. Vasárnap          liturgikus szín: piros             III. Zsoltárhét

1.VÍRÁG VASÁRNAP AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA: Ezen a vasárnapon a délelőtt 11 órai szentmise keretében megáldjuk a barkát és elhangzik az Úr szenvedés története a passió a Scola Regina Kórus előadásában.

2.NAGYBÖJTI LELKIGYAKOLAT TEMPLOMUNKBAN: Április 15.- 16.- 17. NAGYHÉTFŐ – NAGYKEDD – NAGYSZERDA. reggel 7 órakor nincs szentmise. Meghívott lelkigyakorlat vezető: Fr. Szpisják Péter Pál OFM. Cap. Kapucinus atya.

A lelkigyakorlat a veszprémi REGINA MUNDI TEMPLOMBAN minden este 6 órakor kezdődik, előtte 5 órától gyóntatás. Az elmélkedések címe: Múltunk – jelenünk – jövőnk (szemlélése) Isten szemével és Pietrelcinai Szent Pio atyával.

3.NAGYCSÜTÖRTÖK Április 18.: 10 órakor krizma szentelés, és papi fogadalmak megújításának szentmiséje a veszprémi Szent Mihály bazilika-székesegyházban. 6 órakor esti mise az utolsó vacsora emlékére a veszprémi Regina Mundi plébánia templomban, oltárfosztás, virrasztás.

4.NAGYPÉNTEK Április 19.: Urunk szenvedésének ünneplése. Délután 3 órakor kezdődik keresztúti imádság. passió, egyetemes könyörgések, hódolat a szent kereszt előtt, szentáldozás.

5.NAGYSZOMBAT Április 20.: Urunk feltámadásának ünnepe. Reggel 8 órától délelőtt fél 12-ig, templomunk nyitva lesz. Délután 17 órától templomunk nyitva lesz lehetőséget biztosítunk a szent sír látogatására. 18 órától kezdődik a nagyszombati liturgia,  a Lucenárium: fényünnepség: tűzszentelés, körmenet a templomban, húsvéti örömének: Exultet, igeliturgia, keresztségi fogadalom megújítása, hívek könyörgése, eukarisztia liturgiája, húsvéti eledelek megáldása. 

6.HÚSVÉTVASÁRNAP Április 21.: Krisztus feltámadásának főünnepe.

 

7.HÚSVÉTHÉTFŐÁprilis 22.: 9- 11- 18 mise.

 

H  E  T  I  M  I  S  E  S  Z  Á  N  D  É  K  O  K

13. SZOMBAT Köznap. 18˚˚ Veiland család élő és elhunyt tagjaiért
14. VASÁRNAP I. Zsoltárhét

VÍRÁG VASÁRNAP AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Elhunyt János és elhunyt Zsófia

Pro Populo

Elhunyt István és Mária

15. HÉTFŐ LELKIGYAKOLAT 18˚˚ Elhunyt szülőkért
16. KEDD LELKIGYAKOLAT 18˚˚ Elhunyt Anna édesanyáért
17. SZERDA LELKIGYAKOLAT 18˚˚ † Lajos, †Anna, elhunyt nagyszülők
18. NAGYCSÜTÖRTÖK 18˚˚ Élő és elhunyt hozzátartozókért
19. NAGYPÉNTEK 15˚˚ KERESZTÚT
20. NAGYSZOMBAT 18˚˚ Hálából a házasság minden kegyelmeiért
21. HÚSVÉTVASÁRNAP

II. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Elhunyt János és elhunyt Zsuzsanna

Pro Populo

Elhunyt szülők és elhunyt nagyszülőkért

 

 

 

 

NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA

 

 1. Április 7. Vasárnap           liturgikus szín: lila             II. Zsoltárhét

 1. GYÜJTÉS A SZENTFÖLDI SZENT HELYEKRE: Ezen a szombaton és vasárnap a szentmise perselyadományát a Szentföldi szent helyek fenntartására gyűjtjük. Kérnénk a kedves testvérek nagylelkű anyagi hozzájárulását a gyűjtéshez.

 

 1. VÍRÁG VASÁRNAP AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA: Jövő vasárnap a délelőtt 11 órai szentmise keretében megáldjuk a barkát és elhangzik az Úr szenvedés története a passió a Scola Regina Kórus előadásában.

 

 1. KERESZTÚT: Pénteken este 6-kor keresztúti imádságot végzünk itt a templomban.

 1. KÉPESLAPOK: Nagy választékban húsvéti képeslapok kaphatok a sekrestyében.

 

 1. EGYHÁZKÖZSSÉGI SZENTFÖLDI ZARÁNDOKÚT: szeptember 16- 22.

Irányár: 365.000 Ft.

Jelentkezés: 50.000 Ft/fő előleggel.

Jelentkezni lehet a Regina Mundi Plébánián, és a templom sekrestyéjében, a plébánosnál.

 

H  E  T  I  M  I  S  E  S  Z  Á  N  D  É  K  O  K

6. SZOMBAT Köznap. 18˚˚ Elhunyt szülőkért és elhunyt testvérekért
7. VASÁRNAP

NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA

I. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Rupert család, élő és elhunyt tagjaiért

Élő és elhunyt családtagokért

Élő Sára és élő Barna

8. HÉTFŐ Köznap. 7˚˚ Elhunyt Zsolt
9. KEDD Köznap. 7˚˚ Élő Lászlókért

Elhunyt Zsuzsannáért

10. SZERDA Köznap. 7˚˚ Elhunyt Tiborért és elhunyt családjáért
11. CSÜTÖRTÖK Köznap. 7˚˚ Hálából a Szentlélek segítségéért
12. PÉNTEK Köznap.

 

7˚˚

18˚˚

Elhunyt Irma

KERESZTÚT

13. SZOMBAT Köznap. 18˚˚ Veiland család, élő és elhunyt tagjaiért
14. VASÁRNAP

VÍRÁG VASÁRNAP AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA I. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Elhunyt János és elhunyt Zsófia

Pro Populo

Elhunyt István és Mária

 

 

 

 

NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA

 

 1. Március 24. Vasárnap           liturgikus szín: lila             III. Zsoltárhét
 1. SZENTMISE IDÖPONT VÁLTOZÁS A HÉTEN: Hétfőtől-péntekig nem reggel 7 órakor, hanem este 6 órakor vannak a szentmisék.
 2. KERESZTÚT: Pénteken este fél 6-kor keresztúti imádságot végzünk itt a templomban, 6 órakor szentmisén lehet részt venni.
 3. NAGYBÖJTI TARTÓS ÉLELMISZER GYÜJTÉS: Jövő szombaton és vasárnap tisztelettel és szeretettel várjuk a kedves testvérek tartós élelmiszer felajánlásait, a rászorulók megsegítésére.
 4. KÉPESLAPOK: Nagy választékban húsvéti képeslapok kaphatok a sekrestyében.
 5. EGYHÁZKÖZSSÉGI ZARÁNDOKLAT: április 29- 30. Hétfő- Kedd. Pécs – Máriagyűd – Siklós – Püspökszentlászló. Zarándoklat költsége 20.000 Ft. Jelentkezni lehet a plébánián illetve a templom sekrestyéjében.
 6.  EGYHÁZKÖZSSÉGI SZENTFÖLDI ZARÁNDOKÚT: szeptember 16- 22. Irányár: 365.000 Ft. Jelentkezés: 50.000 Ft/fő előleggel. Jelentkezni lehet a Regina Mundi Plébánián, és a templom sekrestyéjében, a plébánosnál.

 

H  E  T  I  M  I  S  E  S  Z  Á  N  D  É  K  O  K

23. SZOMBAT Köznap. 18˚˚ †Szülőkért: †Mária és †Imre. †Nagyszülőkért: †Teréz és †Antal, †Jolán és †Ferenc
24. VASÁRNAP

NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA

III. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

†Gábor, és elhunyt édesapáért

Elhunyt édesanyáért

Pro Populo

25. HÉTFŐ URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA (Gyümölcsoltó Boldogasszony) Főünnepe. 13˚˚

 

18˚˚

TEMETÉS: Juhász †MAGDOLNA

Vp. Vámos úti temető urnás

Segítő Szűzanya tiszteletére

Beteg leány gyógyulásáéért

26. KEDD Köznap. 18˚˚ Segítő Szűzanya tiszteletére
27. SZERDA Köznap. 18˚˚ †Szülőkért, †nagyszülőkért, †keresztszülőkért
28. CSÜTÖRTÖK Köznap. 18˚˚ †Szülőkért, †nagyszülőkért
29. PÉNTEK Köznap.

 

17ᵌᵒ

18˚˚

KERESZTÚT

Elhunyt Béla

30. SZOMBAT Köznap. 18˚˚ Elhunyt Mária
31. VASÁRNAP

NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA

III. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

†Jolán és †Erzsébet

Pro Populo

†Elek és †Ilona

 

 

 

 

NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA

 1. Március 17. Vasárnap           liturgikus szín: lila             II. Zsoltárhét

 

 1. KERESZTÚT: Nagyböjt péntekjein este 6 órakor keresztúti imádságot végzünk itt a templomban.
 2. KÉPESLAPOK: Nagy választékban húsvéti képeslapok kaphatok a sekrestyében.
 3. EGYHÁZKÖZSSÉGI ZARÁNDOKLAT: 2019. április 29- 30. Hétfő- Kedd. Pécs – Máriagyűd – Siklós – Püspökszentlászló. Zarándoklat költsége 20.000 Ft. Jelentkezni lehet a plébánián illetve a templom sekrestyéjében.
 1. EGYHÁZKÖZSSÉGI SZENTFÖLDI ZARÁNDOKÚT: 2019. szeptember 16- 22. Irányár: 365.000 Ft. Jelentkezés: 50.000 Ft/fő előleggel. Jelentkezni lehet a Regina Mundi Plébánián, és a templom sekrestyéjében, a plébánosnál.

 

H  E  T  I  M  I  S  E  S  Z  Á  N  D  É  K  O  K

16. SZOMBAT Köznap. 18˚˚ Elhunyt szülőkért, †Sándor és †Margit elhunyt testvérért †Sándorért
17. VASÁRNAP

NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA

II. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Hálából a házasság kegyelmeiért

Pro Populo

†József és †Anna szülőkért, és elhunyt †testvérekért

18. HÉTFŐ Köznap. 7˚˚

15˚˚

 Hálából a Szentlélek segítségéért

TEMETÉS: Makai †GYÖRGY

Vp. Dózsa városi temető koporsós

19. KEDD SZENT JÓZSEF A SZENT SZŰZ TÍSZTASÁGOS JEGYESE. FŐÜNNEP 7˚˚

18˚˚

Elhunyt József és elhunyt Anna

Elhunyt szülők

20. SZERDA Köznap. 7˚˚

7ᵌᵒ

 

13˚˚

Elhunyt Szülőkért

GYÁSZMISE: Takács Lászlóné

sz: Csanaki †IZABELLA

TEMETÉSE: Vp. Vámos úti temető urnás

21. CSÜTÖRTÖK Köznap. 7˚˚ Élő Andrea
22. PÉNTEK Köznap.

 

7˚˚

18˚˚

Segítő Szűzanya Tiszteletére

KERESZTÚT

23. SZOMBAT Köznap. 18˚˚ †Szülőkért: †Mária és †Imre. †Nagyszülőkért: †Teréz és †Antal, †Jolán és †Ferenc
24. VASÁRNAP

NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA

III. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

†Gábor, és elhunyt édesapáért

Elhunyt édesanyáért

Pro Populo

 

 

NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA 

 1. Február 10. Vasárnap           liturgikus szín: zöld              I. Zsoltárhét
 1. KERESZTÚT: Nagyböjt péntekjein este 6 órakor keresztúti imádságot végzünk itt a templomban.
 2. KÉPESLAPOK: Nagy választékban húsvéti képeslapok kaphatok a sekrestyében.
 3. EGYHÁZKÖZSSÉGI ZARÁNDOKLAT: április 29- 30. Hétfő- Kedd. Pécs – Máriagyűd – Siklós – Püspökszentlászló. Zarándoklat költsége 20.000 Ft. Jelentkezni lehet a plébánián illetve a templom sekrestyéjében.
 4. EGYHÁZKÖZSSÉGI SZENTFÖLDI ZARÁNDOKÚT: szeptember 16- 22. Irányár: 365.000 Ft. Jelentkezés: 50.000 Ft/fő előleggel. Jelentkezni lehet a Regina Mundi Plébánián, és a templom sekrestyéjében, a plébánosnál.

 

H  E  T  I  M  I  S  E  S  Z  Á  N  D  É  K  O  K

9. SZOMBAT Köznap, 18˚˚ Elhunyt szülő és nagyszülők lelki üdvéért
10. VASÁRNAP

NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA

I. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Elhunyt hozzátartozókért

Pro Populo

Elhunyt Rozália

11. HÉTFŐ Köznap. 7˚˚  Elhunyt Lajos, †Emma és †szülők
12. KEDD Köznap. 7˚˚ Elhunyt János és †Vilma és †szülők
13. SZERDA Köznap. 7˚˚ Elhunyt Dezső édesapáért
14. CSÜTÖRTÖK Köznap. 7˚˚ Hálából a megtérésért
15. PÉNTEK Köznap.

 

7˚˚

 

18˚˚

Elhunyt Teréz édesanyáért, és Hermann család, élő tagjaiért

KERESZTÚT

16. SZOMBAT Köznap. 18˚˚ Elhunyt szülőkért, †Sándor és †Margit elhunyt testvérért †Sándorért
17. VASÁRNAP

NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA

II. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Hálából a házasság kegyelmeiért

Pro Populo

†József és †Anna szülőkért, és elhunyt †testvérekért

 

 

 

 

 ÉVKÖZI 8. VASÁRNAP        

 1. Február 3. Vasárnap liturgikus szín: zöld               IV. Zsoltárhét
 1. HAMVAZÓ Szerdán reggel 7 órakor a rózsafüzér társulat szentmiséje és titokcsere lesz, a szentmise keretében hamvazkodunk. Jövő szombaton és vasárnap, minden szentmise végén hamvazkodhatnak azok, akik szerdán nem tudtak szentmisén részt venni.
 2. Első csütörtökön este 6 órakor szentségimádást tartunk a templomban.
 3. Nagyböjt péntekjein este 6 órakor keresztúti imádságot végzünk itt a templomban.
 4. HÚSVÉTI képeslapok kaphatok a sekrestyében, megjelent a Regina Krónika márciusi száma.
 5. SZENTFÖLDI körutazás HALADÓKNAK Utazási időpont: 2019. szeptember 16- 22. Irányár: 365.000 Ft. Jelentkezés: 50.000 Ft/fő előleggel. Jelentkezni lehet a Regina Mundi Plébánián, és a templom sekrestyéjében, a plébánosnál.

H  E  T  I  M  I  S  E  S  Z  Á  N  D  É  K  O  K

2. SZOMBAT Köznap, 18˚˚ Széles család, élő és elhunyt tagjaiért
3. VASÁRNAP

ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP

III. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Elhunyt szülőkért

Elhunyt Lajos

Pro Populo

4. HÉTFŐ Köznap, Szent Kázmér és Meszlényi Zoltán püspök vértanúk. e 7˚˚

 

 Segítő Szűzanya Tiszteletére
5. KEDD Köznap. 7˚˚ Élő Rékáért
6. HAMVAZÓ SZERDA

(szigorú böjti nap).

7˚˚

8˚˚

Rózsafüzér Társulat, élő és elhunyt tagjaiért

Szilágyi iskolai mise

7. CSÜTÖRTÖK Köznap, Szent Perpétua és Felicitász vértanúk. e 7˚˚

18˚˚

Élő Tamás és családja

SZENTSÉGIMÁDÁS

8. PÉNTEK Köznap,

Istenes Szent János szerzetes. e

7˚˚

18˚˚

Segítő Szűzanya Tiszteletére

KERESZTÚT

9. SZOMBAT Köznap, 18˚˚ Elhunyt szülő és nagyszülők lelki üdvéért
10. VASÁRNAP

NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA

I. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Elhunyt hozzátartozókért

Pro Populo

Elhunyt Rozália

 

 

 

 

 ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP          

 1. Február 24. Vasárnap liturgikus szín: zöld         III. Zsoltárhét

 

EZEN a HÉTVÉGÉN ORSZÁGOS gyűjtést tartunk templomainkban a katolikus iskolák javára. Kérném a kedves testvérek nagylelkű anyagi hozzájárulását.

SZENTFÖLDI körutazás HALADÓKNAK Utazási időpont: 2019. szeptember 16- 22. Irányár: 365.000 Ft. Jelentkezés: 50.000 Ft/fő előleggel.  Jelentkezni lehet a Regina Mundi Plébánián, és a templom sekrestyéjében, a plébánosnál.

 

H  E  T  I  M  I  S  E  S  Z  Á  N  D  É  K  O  K

 

23. SZOMBAT Köznap, 18˚˚ Elhunyt Szülőkért és elhunyt Istvánért
24. VASÁRNAP

ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP

III. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Elhunyt Teréz édesanyáért

Elhunyt Erzsébetért

Elhunyt András és elhunyt Tamásért

25. HÉTFŐ Köznap,

a fogságban szenvedőkért

7˚˚

11˚˚

Élő Jánosért

TEMETÉS: Dr. Csepregi Imréné

Vp. Vámos úti temető

26. KEDD Köznap,

az üldözést szenvedő keresztényekért

7˚˚ Jó szándékra
27. SZERDA Köznap,

az egyetértés ápolásáéért

7˚˚ Jó szándékra
28. CSÜTÖRTÖK Köznap,

a bűnök bocsánatáéért

7˚˚ Jó szándékra
MÁRCIUS 1. PÉNTEK Köznap 7˚˚

18˚˚

Tisztítótűzben szenvedő lelkekért

Szentségi Házasságkötés Balázs és Zsuzsanna

2. SZOMBAT Köznap, 18˚˚ Széles család, élő és elhunyt tagjaiért
3. VASÁRNAP

ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP

III. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Elhunyt szülőkért

Elhunyt Lajos

Pro Populo

 

 

 

...34567...