Blog Archives

 

SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA           

 1. December 30. liturgikus szín: fehér                         IV. Zsoltárhét

 

H I R D E T É S:

 1. Megjelent az új 2019-es INTENCIOS KÖNYV. A sekrestyében és a plébánián élőkért és elhunytakért szentmisét lehet felajánlani.
 1. december 31. Hétfő este 18 órakor van szentmise, aminek keretében elvégezzük az év végi hálaadást, és felolvassuk az éves egyházközségi beszámolót.

    HIVATALI SZÜNET A PLÉBÁNIÁN.

 1. január 1. Kedd Szűz Mária Isten Anyja főünnepén 9 órakor, 11 órakor, valamint este 18 órakor tartunk szentmisét.

    HIVATALI SZÜNET A PLÉBÁNIÁN.

 1. ELSŐ HÉT: szerdán reggel 7 órakor a rózsafüzér társulat szentmiséje és titokcsere lesz. Csütörtökön este 6 órakor szentségimádást tartunk. Pénteken reggel a 7 órás szentmise előtt gyónási lehetőség az elsőpéntekesek számára.
 2. A JERUZSÁLEM- hegyi Barti Kör a Veszprémi Kaleidoszkóp sorozat 4. Jeruzsálem hegyet bemutató kötetét újra kiadja, várják az érdeklődőket a sekrestyében. Előjegyzési ívre lehet iratkozni, kötet ára: 3.500 Ft.
 3. „EGY JÓ DISZNÓ TOROS A VÁROS KÖZEPÉN“ címmel invitálok mindenkit 2019. január 12-én, szombatra a Regina Mundi Plébánia közösségházába és udvarára élményekben és kiváló hangulatban nem szűkölködő disznóvágásra. A program reggel fél 7-kor kezdődik. A jó hangulatot előre vételező szívet-testet melengető, népi kulacsban rejlő folyékony aranyt ne hagyjuk otthon. Sütemény, pogácsa felajánlásokat szívesen várunk.
 4. KATOLIKUS FARSANGI BATYUS BÁL: február 1. péntek este 18 órakor kezdődik az Ipari Iskola tornatermében. Megközelíthető az iskola főbejárata a porta felől. Belépő díj nincs, önkéntes felajánlást szívesen várunk, ez azért fontos, hiszen vannak költségei a bálnak. Élő zene és tánc, jó hangulat várja az érdeklődőket, valamint Szalai Balázs énekes-zenész szórakoztatja a nagyérdemű közönséget.

 

H  E  T  I  M  I  S  E  S  Z  Á  N  D  É  K  O  K

29. SZOMBAT

Becket Szent Tamás püspök és egyháztanító. e

18˚˚ Elhunyt István testvérért
30. VASÁRNAP

SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA

9˚˚

11˚˚

 

18˚˚

Élő és elhunyt családtagokért

Elhunyt András, elhunyt Annamária, és elhunyt Szülőkért

Elhunyt Dezső és elhunyt Etelka szülőkért

László és Aranka testvérekért

31. HÉTFŐ

Szent I. Szilveszter pápa. e

18˚˚ ÉV VÉGI HÁLADÁS

†Ágnes †Éva †Évi és †Irma

1. KEDD

SZŰZ MÁRIA ISTEN ANYJA (ÚJÉV)

Főünnep.

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Elhunyt Fülöp

Élő Margit édesanyáért nagymamáért

 

2. SZERDA Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely, püspök és egyháztanítók. e 7˚˚ Rózsafüzér Társulat élő és elhunyt tagjaiért
3. CSÜTÖRTÖK

Köznap, Jézus Szent Neve. e

 

7˚˚

18 ˚˚

Segítő Szűzanya tiszteletére

S Z E N T S É G I M Á D Á S

4. PÉNTEK Köznap, vízkereszt után.

 

7˚˚ Tisztítótűzben szenvedő lelkekért
5. SZOMBAT Köznap, vízkereszt után.

 

18˚˚ Elhunyt Szülőkért, †József és †Irma
6. VASÁRNAP URUNK MEGJELENÉSE (Vízkereszt), Ünnep 9˚˚

11˚˚

18˚˚

Elhunyt Ferenc és elhunyt Anna

Elhunyt Magdolna

Édesapa felgyógyulásáéért

 

 

 

ÁDVENT 4. VASÁRNAPJA           

 1. December 23. liturgikus szín: viola                         IV. Zsoltárhét

H I R D E T É S:

 1. December 24. Hétfő 15³º Betlehemi pásztorjáték a templomban, 22 órakor Karácsonyi Mise.

Az úgynevezett „éjféli mise”22 órakor van.

HIVATALI SZÜNET A PLÉBÁNIÁN.

 1. December 25. Kedd 9 órakor, 11 órakor és este 18 órakor van szentmise.

HIVATALI SZÜNET A PLÉBÁNIÁN.

 1. December 26. Szerda 9 órakor, 11 órakor és este 18 órakor van szentmise.

HIVATALI SZÜNET A PLÉBÁNIÁN.

 1. December 27. Csütörtök Szent János apostol ünnepén reggel 7 órakor van szentmise, aminek keretén belül megáldjuk az újbort.
 1. December 28. Péntek reggel 7 órakor van szentmise.
 1. December 29. Szombat este 18 órakor van szentmise.
 1. December 30. Vasárnap 9 órakor, 11 órakor, és este 18 órakor van szentmise.
 1. December 31. Hétfő este 18 órakor van szentmise, aminek keretében elvégezzük az év végi hálaadást, és az éves egyházközségi beszámolót. HIVATALI SZÜNET A PLÉBÁNIÁN.
 2. Január 1. Kedd Szűz Mária Isten Anyja főünnepén 9 órakor, 11 órakor, és este 18 órakor tartunk szentmisét. HIVATALI SZÜNET A PLÉBÁNIÁN.

 

H  E  T  I  M  I  S  E  S  Z  Á  N  D  É  K  O  K

22. SZOMBAT 18˚˚ Elhunyt Mihály édesapáért és élő családtagokért
23. VASÁRNAP III. Zsoltárhét

ADVENT IV. VASÁRNAPJA

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Elhunyt Éva-Krisztina

Elhunyt szülők és elhunyt nagyszülők

Hálából a Szűzanya tiszteletére

24. HÉTFŐ 22˚˚ „Éjféli” Mise
25. KEDD

Urunk születése (Karácsony) Főünnep.

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Hálából a Családért

Pro Populo

Elhunyt Szülők és Nagyszülők

26. SZERDA  

Szent István első vértanú. ünnepe

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Elhunyt Zsolt

Elhunyt Miklós

Elhunyt Szülőkért és testvérekért és Férjért

27. CSÜTÖRTÖK

Szent János apostol és evangélista. ünnepe

7˚˚ Élő és elhunyt családtagokért
28. PÉNTEK

Aprószentek és vértanúk ünnepe

7˚˚ Elhunyt szülőkért és nagyszülőkért
29. SZOMBAT

Becket Szent Tamás püspök és egyháztanító. e

18˚˚ Elhunyt István testvérért
30. VASÁRNAP

SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA

9˚˚

11˚˚

 

18˚˚

Élő és elhunyt családtagokért

Elhunyt András, elhunyt Annamária, és elhunyt Szülőkért

Elhunyt Dezső és elhunyt Etelka szülőkért

László és Aranka testvérekért

31. HÉTFŐ

Szent I. Szilveszter pápa. e

18˚˚ ÉV VÉGI HÁLADÁS

†Ágnes †Éva †Évi és †Irma

 

ADVENTI GYERYAGYÚJTÁS „C” Év

ADVENT 4. VASÁRNAP (keresztvetés és a hívek köszöntése után:)

Ének: ÉE. 5.: Küldé az Úristen…

Szent Pál így ír a galatákhoz írt levelében (4,4-6): „Amikor elérke­zett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, és a törvény alattvalója lett. Ki kellett ugyanis váltania a törvény alá rendelteket, hogy a fogadott fiúságot elnyerjük. Mivel pedig fi­ak vagytok, Isten elküldte Fiának a Lelkét szívünkbe.”

Adventi készületünk végén az első adventet tartó jelenik meg: Szűz Mária. Az az asszony, aki a világra hozta Isten hozzánk kül­dött Fiát. Az, aki Jézus után a leghűségesebben mondta ki az Atyá­nak: „Legyen meg a te akaratod, legyen nekem a te igéd szerint!” Az, aki elmegy szolgálni és örömét megosztani idős rokonához, a másik titkot tudó asszonyhoz. Az, akit boldognak mond majd min­den nemzedék, mert hitte, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki. Adventi koszorúnk negyedik égő gyertyája rá emlé­keztessen, és az ő lelkületével és hitével mondhassuk: „Jöjj el, Urunk, Jézus!” (Hívek megismétlik: Jöjj el, Urunk, Jézus!)

 1. Krisztus Urunk, te megtestesülésed titka által kinyilatkoztattad a világnak isteni dicsőségedet; adj nekünk életet az eljöveteled által! (Hívek: Jöjj el, Urunk, Jézus!)
 2. Te magadra vetted gyengeségeinket, részesíts minket irgalmadban!

(Hívek: Jöjj el, Urunk, Jézus!)

 1. Amikor magadat megalázva először jöttél közénk, megváltottad a világot a bűntől; második eljöveteledkor ments fel minket bűneink minden terhétől!

(Hívek: Jöjj el, Urunk, Jézus!)

 1. Te, aki élsz és mindeneket vezérelsz, engedd jóságosan, hogy bir­tokba vegyük el nem múló örökségünket, a te boldog országodat! (Hívek: Jöjj el, Urunk, Jézus!)
 2. Te az Atya jobbján ülsz, örvendeztesd meg az elhunytakat is színed látásával!

(Hívek: Jöjj el, Urunk, Jézus!)

 

Mindenható, irgalmas Istenünk! Segíts, hogy szent vágyakozással siessünk Fiad elé. Örök bölcsességeddel nevelj minket, hogy evilági elfoglaltságaink ne akadályozzák közösségünket szent Fiaddal. Aki veled él és uralkodik, mindörökkön örökké. Ámen.

 

(Uram, irgalmazz!-tól folytatódik a szentmise)

 

 

 

ÁDVENT 3. VASÁRNAPJA           

 1. December 16. liturgikus szín: viola                         III. Zsoltárhét

 

 1. A JERUZSÁLEM- hegyi Barti Kör: Veszprémi Kaleidoszkóp sorozat 4. Jeruzsálem hegyet bemutató kötetét újra kiadja, várják az érdeklődőket a sekrestyében előjegyzési ívre lehet iratkozni, kötet ára: 3.500 Ft.
 2. KARÁCSONYFA ÁLLÍTÁS A Jeruzsálem-hegyen: A Jeruzsálem-hegyi Baráti Kör szeretettel és tisztelettel hív kicsiket és nagyokat, családosokat, és egyedülállókat, a hagyományos karácsonyfa állításra a Kiskőrösi ABC- előtti térre. Időpont: 2018. December 22-én, szombaton este 6 órára.
 3. KATOLIKUS KALENDÁRIUM, és 2019-es FALINAPTÁR illetve karácsonyi képeslapok a sekrestyében kapható.

 

 

H  E  T  I  M  I  S  E  S  Z  Á  N  D  É  K  O  K

15. SZOMBAT 18˚˚ Elhunyt Irén
16. VASÁRNAP III. Zsoltárhét

ADVENT III. VASÁRNAPJA

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Kelemen és Hoffmann család elhunytjaiért

Pro Populo

Elhunyt János és elhunyt szülőkért

17. HÉTFŐ Köznap, 6ᵌᵒ Elhunyt Zoltán férj és édesapa
18. KEDD Köznap, 6ᵌᵒ Élő családtagokért
19. SZERDA Köznap, 6ᵌᵒ Élő Lászlóért és élő Andreáért
20. CSÜTÖRTÖK 6ᵌᵒ Hálából családért

Elhunyt Irén édesanyáért nagymammáért

21. PÉNTEK 6ᵌᵒ Elhunyt édesanyáért
22. SZOMBAT 18˚˚ Elhunyt Mihály édesapáért és élő családtagokért
23. VASÁRNAP III. Zsoltárhét

ADVENT IV. VASÁRNAPJA

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Elhunyt Éva-Krisztina

Elhunyt szülők és elhunyt nagyszülők

Hálából a Szűzanya tiszteletére

 

„C” Év

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS

ADVENT 3. VASÁRNAP (keresztvetés és a hívek köszöntése után:)

Ének: ÉE. 14.: Harmatozzatok, magasságos egek…

 

Szent Pál írja a rómaiakhoz írt levelében (13,11-12): „Itt az óra, hogy fölébredjünk az álomból: üdvösségünk közelebb van, mint amikor hí­vők lettünk. Múlóban az éjszaka, a nappal pedig közel. Vessük hát le a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit.”

Az adventi várakozásban Izajás mellett Keresztelő Szent János az, aki megjelenik, mint előhírnök; már nem a régmúlt időkben, ha-nem az Ó– és az Újszövetség mezsgyéjén. Önmegtagadó életet él, bátran képviseli az Úr ügyét, megtérést hirdet, és bemutatja a világnak az Is­ten Bárányát. Tanításában már fénylenek a világosság cselekedetei. „Akinek két ruhája van, ossza meg azzal, akinek egy sincs, és akinek ennivalója van, tegyen hasonlóképpen… ne követeljetek többet, mint amennyi jogos… senkit se bántsatok, és ne zsarnokoskodjatok….” Ad­venti koszorúnk harmadik égő gyertyája őrá emlékeztessen, az ő taní­tása szellemében készüljük Jézus fogadására és mondjuk: „Jöjj el, Urunk, Jézus!”

(Hívek megismétlik: Jöjj el, Urunk, Jézus!)

 

 1. Jézus, a Magasságbeli Fia, jöjj és uralkodjál népeden mindörökké!

(Hívek: Jöjj el, Urunk, Jézus!)

 

 1. Te vagy az Isten Szentje, akit az Előhírnök már megszületése előtt ujjongva köszöntött, jöjj és add meg az egész világnak az üdvösség örömét!

(Hívek: Jöjj el, Urunk, Jézus!)

 

 1. Szabadító Jézusunk, akinek a nevét angyal nyilatkoztatta ki József­nek, az igaz férfiúnak, jöjj és szabadítsd meg népedet a bűn rabságá­ból!

(Hívek: Jöjj el, Urunk, Jézus!)

 

 1. Világ Világossága, akit Simeon és minden igaz ember várva várt, jöjj és vigasztalj meg minket! (Hívek: Jöjj el, Urunk, Jézus!)

 

 1. Felkelő Napunk, rólad jövendölte Zakariás, hogy eljössz hozzánk a magasságból, jöjj és hozz világosságot azoknak, akik a halál árnyéká­ban ülnek!

(Hívek: Jöjj el, Urunk, Jézus!)

 

Istenünk, Te egyszülött Fiad által újjá teremtesz minket. Tekints ránk jó­ságosan: lásd bennünk irgalmad művét, gyógyítsd meg régi bűneink se­beit szent Fiad eljövetelével. Aki veled él és uralkodik, mindörökkön örökké. Ámen.

 

(Uram, irgalmazz!-tól folytatódik a szentmise)

 

 

ÁDVENT 2. VASÁRNAPJA           

 1. December 9. liturgikus szín: viola                            II. Zsoltárhét

 

 1. REGGELI RORÁTÉ SZENTMISE.: Advent hétköznapjain régi hagyomány szerint roráté szentmisét tartunk reggel 6³º órakor. A szentmise után imádkozzuk el a zsolozsma reggeli dicséretét. 7 órakor adventben nincs szentmise.
 2. KARÁCSONYI TARTÓS ÉLELMISZER GYŰJTÉS.: A plébániai karitászcsoport ezen a szombaton 8-án, és vasárnap 9-én, tartja a hagyományos tartós élelmiszer gyűjtését a rászorulók megsegítésére. Az elmúlt évekhez hasonlóan várjuk és hálásan köszönjük a testvérek tartós élelmiszer és pénzbeli adományait.
 3. KARITASZ KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG ÉS SZERETET VENDÉGSÉG A PLÉBÁNIÁN: december 15-én, szombaton délután fél 4-kor.
 4. BETLEHEMI JÁTÉKOK PRÓBÁJÁRA.: Várjuk a gyermekek jelentkezését, vasárnap délelőtt 10˚˚órakor a templomunk téli kápolnájában. Felkészítő pedagógus Hutvágner Erika hitoktató.
 5. KATOLIKUS KALENDÁRIUM, és 2019-es FALINAPTÁR a sekrestyében kapható.

H  E  T  I  M  I  S  E  S  Z  Á  N  D  É  K  O  K

8. SZOMBAT Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása. Főünnrp 6ᵌᵒ

18˚˚

Elhunyt Gizella keresztszülőért

Elhunyt Ferenc édesapáért, nagyapáért, dédapáért

9. VASÁRNAP II. Zsoltárhét

ADVENT II. VASÁRNAPJA

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Elhunyt Édesapáért

Elhunyt Ferencért

Ad. Int. Ord.

10. HÉTFŐ Köznap, 6ᵌᵒ Elhunyt Pál és elhunyt Elza nagyszülőkért
11. KEDD Köznap,

Szent I. Damazusz pápa. e

6ᵌᵒ

 

Elhunyt Nándor és elhunyt Laura nagyszülőkért
12. SZERDA Köznap,

A guadalupei Boldogságos Szűz Mária. e

6ᵌᵒ

8˚˚

11˚˚

Elhunyt nagyszülőkért

GYÁSZMISE: Dr. Kredics †LÁSZLÓ

TEMETÉSE: Vámos úti temető

13. CSÜTÖRTÖK

Szent Luca szűz és vértanú. E

6ᵌᵒ

 

Elhunyt szülőkért
14. PÉNTEK Keresztes Szent János áldozópap és egyháztanító. E 6ᵌᵒ

11

 

Tisztítótűzben szenvedő lelkekéért

TEMETÉS: Tóth †MIHÁLY

Vp. Dózsa városi temető

15. SZOMBAT 18˚˚ Elhunyt Irén
16. VASÁRNAP III. Zsoltárhét

ADVENT III. VASÁRNAPJA

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Kelemen és Hoffmann család elhunytjaiért

Pro Populo

Elhunyt János és elhunyt szülőkért

 

„C” Év

ADVENTI GYERYAGYÚJTÁS

ADVENT 2. VASÁRNAP (keresztvetés és a hívek köszöntése után:)

 

Ének: Éneklő Egyház (ÉE.) 13.: Íme, kedveseim…

Ének: ÉE. 6.: Ó, jöjj, ó jöjj, Üdvözítő… (vagy: Jöjj el, jöjj el, Em­manuel…)

 

Izajás próféta könyvében olvassuk (35,1-4): „Örvendjen a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon a sivatag, és viruljon, mint a liliom! … Erősítsétek meg a lankadt kezeket, és a roskadozó térdeket szi­lárdítsátok meg! Mondjátok a remegő szívűeknek:

„Bátorság ne féljetek! Íme, eljön a ti Istenetek! Eljön… és megszabadít tite­ket.’”

 

Advent 1. vasárnapján előre figyeltünk, Jézus második eljövetelé­re. Ma visszafelé tekintünk: a messiási várakozásra. Az Ószövet­ségből Izajás próféta emelkedik elénk, aki már előre számos jöven­döléssel szól az Eljövendőről. Az Ószövetség evangélistájának is nevezhetnénk, aki megtanít előrelátni, a ködön át a csillagra nézni, a sivatag virágba borulásáért imádkozni. Adventi koszorúnk máso­dik égő gyertyája rá emlékeztessen, és az ő bizalmával kérjük Jé­zust: „Jöjj el, Urunk, Jézus!” (Hívek megismétlik: Jöjj el, Urunk, Jézus!)

 

 1. Isten egyszülött Fia, te úgy jössz el, mint a szövetség igaz hírnöke, fogadjon be és ismerjen el téged a világ! (Hívek: Jöjj el, Urunk, Jézus!)

 

 1. Megtestesülésed titka által kinyilatkoztattad a világnak isteni di­csőségedet; adj nekünk életet eljöveteled által! (Hívek: Jöjj el, Urunk, Jézus!)

 

 1. Te azért jöttél, hogy üdvözítsd a bűnösöket; védelmezz minket a kísértések minden támadása ellen! (Hívek: Jöjj el, Urunk, Jézus!)

 

 1. Hisszük, hogy eljössz ítélni a világot; mutasd meg rajtunk üdvözí­tő hatalmadat!

         (Hívek: Jöjj el, Urunk, Jézus!)

 

 1. Te az Atya jobbján ülsz; örvendeztesd meg az elhunytak lelkét szí­ned látásával!

          (Hívek: Jöjj el, Urunk, Jézus!)

 

Istenünk, jusson el hozzád könyörgő imádságunk, hogy egyszülött Fiad megtestesülésének az ünnepén megtisztult lélekkel ajánljuk fel magunkat a szolgálatodra. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 

(Uram, irgalmazz!-tól folytatódik a szentmise)

 

 

 

KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA FŐÜNNEP

            ÉVKÖZI 34. VASÁRNAP

 1. November 25.         liturgikus szín: fehér                         II. Zsoltárhét

 

 1. Országos gyűjtést tartunk a Karitász javára. Kérjük a hívek nagylelkű támogatását! Ezen a szombaton és vasárnap a szentmisék persely adományát a karitasz javára gyűjtjük.
 2. SZENTMISE IDŐPONTVÁLTOZÁS A héten, szerdán, csütörtökön, pénteken, nem reggel 7 órakor, hanem este 18 órakor vannak a szentmisék.
 3. DECEMBER HÓNAPBAN az ADVENT roráté szentmisék hagyományainknak megfelelően reggel fél 7-kor kezdőnek.
 4. BETLEHEMI JÁTÉKOK PRÓBÁJA: Várjuk a gyermekek jelentkezését, vasárnap délelőtt 10˚˚órakor a templom téli kápolnájában. Felkészítő pedagógus Hutvágner Erika hitoktató.
 5. KATOLIKUS KALENDÁRIUM, és 2019-es FALINAPTÁR a sekrestyében kapható.

H  E  T  I  M  I  S  E  S  Z  Á  N  D  É  K  O  K

24. SZOMBAT Köznap, Dung-Lac Szent András áldozópap és társai vértanúk. e 17˚˚

18˚˚

SZENTSÉGIMÁDÁS

Elhunyt szülőkért

25. VASÁRNAP II. Zsoltárhét

KRISZTUS A MINDENSÉG KIRÁLYA

ÉVKÖZI 34. VASÁRNAP

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Elhunyt családtagokért

Ad. Int. Ord.

Elhunyt nagyszülőkért

26. HÉTFŐ Köznap, az évközi 34. vasárnap miseszövege 7˚˚

 

Elhunyt Ilona
27. KEDD Köznap,

az üldözést szenvedő keresztényekért

7˚˚ Elhunyt Tiborért és elhunyt családtagokért
28. SZERDA Köznap,

az Anyaszentegyházért „C”

18˚˚

 

Elhunyt nagyszülőkért
29. CSÜTÖRTÖK Köznap,

 az Oltáriszentségről „B”

18˚˚

 

Élő édesapáért
30. PÉNTEK Köznap,

Szent András Apostol ünnepe

18˚˚ Elhunyt Ágnes, †Éva,†Imre,†Évi
1. SZOMBAT Köznap,

Szűz Mária szombati emléknapja

 

18˚˚

Elhunyt Erzsébet és elhunyt családtagokért
2. VASÁRNAP I. Zsoltárhét

ADVENT I. VASÁRNAPJA

9˚˚

 

11˚˚

18˚˚

Elhunyt Norbert, és Elhunyt József és elhunyt Mária és elhunyt Miklós

Pro Populo

Elhunyt Vince édesapáért

 

 

 

ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP

 1. November 18.         liturgikus szín: zöld                          I. Zsoltárhét

 

 1. SZENTMISE IDŐPONT VÁLTOZÁS A HÉTEN. Hétfőn és kedden nem reggel 7 órakor, hanem este 6 órakor vannak a szentmisék.
 2. Jövő szombaton és vasárnap országos gyűjtést tartunk a Karitász javára. Kérjük a hívek nagylelkű támogatását!
 3. BETLEHEMI JÁTÉKOK PRÓBÁJA: Várjuk a gyermekek jelentkezését, vasárnap délelőtt 10˚˚órakor a templom téli kápolnájában. Felkészítő pedagógus Hutvágner Erika hitoktató.
 4. CSATLAKOZUNK A NEMZETKÖZI SZENTSÉGIMÁDÁSHOZ: November 24-én, szombaton délután 5 órakor szentségimádást tartunk, várjuk rá a kedves híveket.
 5. KATOLIKUS KALENDÁRIUM, és 2019-es FALINAPTÁR a sekrestyében kapható.

H  E  T  I  M  I  S  E  S  Z  Á  N  D  É  K  O  K

17. SZOMBAT Köznap,

Nagy Szent Gertrúd szűz. e

 

18˚˚

 

Elhunyt Mária

18. VASÁRNAP I. Zsoltárhét

ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Elhunyt István, és elhunyt Mária

Elhunyt szülőkért

Elhunyt szülőkért József és Julianna

19. HÉTFŐ Köznap,

Árpád-házi Szent Erzsébet. ünnepe

 

18˚˚

 

Elhunyt családtagokért
20. KEDD Köznap, a kiengesztelődéséért

 

18˚˚ Elhunyt családtagokért
21. SZERDA Köznap, A Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban. e 7˚˚

 

Elhunyt Etelka édesanyáért
22. CSÜTÖRTÖK Köznap,

 Szent Cecília szűz és vértanú. e

7˚˚

 

Tisztítóhelyen szenvedő lelkekért
23. PÉNTEK Köznap,

Szent I. Kelemen pápa és vértanú. e

Szent Kolumbán apát. e

7˚˚ Elhunyt Erzsébetért
24. SZOMBAT Köznap, Dung-Lac Szent András áldozópap és társai vértanúk. e 17˚˚

18˚˚

SZENTSÉGIMÁDÁS

Elhunyt szülőkért

25. VASÁRNAP II. Zsoltárhét

KRISZTUS A MINDENSÉG KIRÁLYA

ÉVKÖZI 34. VASÁRNAP

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Elhunyt családtagokért

Ad. Int. Ord.

Elhunyt nagyszülőkért

 

 

 

ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP

 

 1. November 11.         liturgikus szín: zöld                          IV. Zsoltárhét
 1. BETLEHEMI JÁTÉKOK PRÓBÁJA.: Várjuk a gyermekek jelentkezését, november 18-án, vasárnap délelőtt 10˚˚órakor a templom téli kápolnájában. Felkészítő pedagógus Hutvágner Erika hitoktató.
 2. KATOLIKUS KALENDÁRIUM, és 2019-es FALINAPTÁR a sekrestyében kapható.

 

H E T I M I S E S Z Á N D É K O K

10. SZOMBAT

Köznap, Porres Szent Márton szerzetes. e

11˚˚

 

18˚˚

TEMETÉS: † Hancz Istvánné

sz: Horváth Erzsébet, Vp. Vámos úti temető urnás

Elhunyt szülőkért és elhunyt Lajosért

11. VASÁRNAP IV. Zsoltárhét

ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Élő Rebeka Rékáért és Balázs nagyszülőért

Ad. Int. Ord.

†Mihály és †Franciska

12. HÉTFŐ Köznap,

Szent Jozafát püspök és vértanú. e

7˚˚

 

Hálából a Szűzanya közbenjárásáért

Jó szándékra

13. KEDD Köznap,

Magyar szentek és boldogok. e

7˚˚ Elhunyt Nagyszülőkért
14. SZERDA Köznap, betegekért 7˚˚

7ᵌᵒ

 

13˚˚

Hálából a Szentlélek segítségéért

GYÁSZMISE: Horváth Györgyné sz:

Vitéz †ILONA

TEMETÉSE: Vámos úti temető urnás

15. CSÜTÖRTÖK Köznap, Nagy Szent Albert püspök és egyháztanító. e 7˚˚

11˚˚

Elhunyt József

TEMETÉS: Holecz †LAJOS

Vámos úti temető koporsós

16. PÉNTEK Köznap,

Skóciai Árpád-házi Szent Margit. e

7˚˚ Tisztítótűzben szenvedő lelkekért
17. SZOMBAT Köznap,

Nagy Szent Gertrúd szűz. e

 

18˚˚

 

Elhunyt Mária

18. VASÁRNAP I. Zsoltárhét

ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Elhunyt István, és elhunyt Mária

Pro Populo

Elhunyt Szülőkért József és Julianna

 

 

 

Kedves Testvérem!

“Én vagyok az Alfa és az Omega” – Szentségimádási lánc a világ körül

 

Képtalálat a következőre: „szentségimádás Regina Mundi”

Jézus Krisztus a kezdet és a vég, az Alfa és az Omega, a világmindenség Királya, aki jelen van az Oltáriszentségben. Őt fogjuk dicsőíteni az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson 2020-ban Budapesten. Erre az ünnepre készülve, idén november 24-én, Krisztus Király előestéjén ismét világméretű szentségimádásra hívunk mindenkit. Egy éve harmincezren imádkoztunk 18 országban, 840 helyszínen.

Ha Jézus a Te Királyod is, akkor tarts velünk! Segíts a szentségimádás létrejöttében a plébániádon, közösségedben, és jelentkezz a corpusdomini.iec2020.hu oldalon, vagy csatlakozz ugyanitt egy helyszínhez. Bízunk benne, hogy veled együtt idén még többen fogjuk együtt imádni a világmindenség Királyát, Jézust.

A helyi közösségünkkel mi is összegyűlünk, hogy Krisztust együtt imádjuk.

Helyszín: Regina Mundi Plébánia Templom
Magyarország 8200 Veszprém, Iskola u. 5.

Szervező közösség: Regina Mundi Plébánia Veszprém

Gyere, tarts velünk Te is, és jelentkezz!

A jelentkezési lap kitöltésekor kérlek ne felejtsd el jelezni, ha fel szeretnél iratkozni a NEK 2020 hírlevélre, melynek segítségével folyamatosan tájékozódhatsz arról, hogyan halad a 2020-as esemény előkészítése, és első kézből értesülhetsz programokról, bekapcsolódási lehetőségekről.

Várunk november 24-én!

Szeretettel,
Stadler László Dezső plébános

...34567...