Blog Archives

 

NAGYBÖJT 4. Laetare VASÁRNAPJA

2017.Március 26. Vasárnap.                      liturgikus szín: rózsaszín               I. zsoltárhét

 1. KERESZTÚTI IMÁDSÁG: Nagyböjt péntekjein este 6 órakor keresztúti imádságot végzünk itt a templomban.
 2. NAGYBÖJTI TARTÓS ÉLELMISZER GYŰJTÉS: március 25-26. Lehetőség szerint tartós élelmiszerrel járuljunk hozzá az egyház segélyakciójához. A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk. A templomainkban összegyűjtött élelmiszer felajánlások nem csak táplálékot jelentenek, hanem üzenetet is visznek magukkal, a gondviselő Isten kézzelfogható szeretetét a nélkülöző családokba.
 3. NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT: Lelkigyakorlat 30-án, csütörtökön, 31-én, pénteken, április 1-én, este 6 órakor. A lelkigyakorlatos szentmisék előtt egy órával gyónási lehetőséget biztosítunk a kedves testvérek számára. A lelkigyakorlat vezetője, Főtisztelendő Dr. Janka Ferenc görög katolikus parókus teológiai tanár.
 4. Jövő szombaton és vasárnap országos gyűjtés lesz a Szentföldi szent helyek javára. Kérném a kedves testvérek nagylelkű anyagi hozzájárulását.

(tovább…)

 

NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA

2017. Március 19. Vasárnap.   liturgikus szín: lila                        IV. zsoltárhét

 1. KERESZTÚTI IMÁDSÁG: Nagyböjt péntekjein este 6 órakor keresztúti imádságot végzünk itt a templomban.
 2. NAGYBÖJTI TARTÓS ÉLELMISZER GYŰJTÉS: március 25-26. Lehetőség szerint tartós élelmiszerrel járuljunk hozzá az egyház segélyakciójához. A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk. A templomainkban összegyűjtött élelmiszer felajánlások nem csak táplálékot jelentenek, hanem üzenetet is visznek magukkal, a gondviselő Isten kézzelfogható szeretetét a nélkülöző családokba.
 3. NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT.: Lelkigyakorlatos szentmise első nap, március 30-én, csütörtökön este 6 órakor. Második nap, március 31-én, pénteken este 6 órakor, előtte a keresztúti imádságot pénteken délután 5 órakor Csermely András diakónus testvérünk végzi. Harmadik nap, április 1-én, szombaton este 6 órakor. A lelkigyakorlatos szentmisék előtt egy órával gyónási lehetőséget biztosítunk a kedves testvérek számára. A lelkigyakorlat vezetője, Főtisztelendő Dr. Janka Ferenc görög katolikus parókus teológiai tanár.

(tovább…)

 

NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA

2017. Március 12. Vasárnap.   liturgikus szín: lila                        III. zsoltárhét

 1. KERESZTÚTI IMÁDSÁG: Nagyböjt péntekjein este 6 órakor keresztúti imádságot végzünk itt a templomban.
 2. NAGYBÖJTI TARTÓS ÉLELMISZER GYŰJTÉS: március 25-26. Lehetőség szerint tartós élelmiszerrel járuljunk hozzá az egyház segélyakciójához. A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk. A templomainkban összegyűjtött élelmiszer felajánlások nem csak táplálékot jelentenek, hanem üzenetet is visznek magukkal, a gondviselő Isten kézzelfogható szeretetét a nélkülöző családokba.

(tovább…)

 

NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA

2017.Március 5. Vasárnap.   liturgikus szín: lila                        II. zsoltárhét

 1. Nagyböjt péntekjein este 6 órakor keresztúti imádságot végzünk itt a templomban.
 2. SZENTMISE VÁLTOZÁS A HÉTEN, csütörtökön este 6 órakor, pénteken a keresztút délután 5 órakor, a szentmise 6 órakor lesz.

(tovább…)

 

ÉVKÖZI 8. VASÁRNAP

2017.Február 26. Vasárnap.   liturgikus szín: zöld                        IV. zsoltárhét

 

1. KATOLIKUS ISKOLÁK: Mint az elmúlt vasárnap hirdettük, a mai és a holnapi perselyadományokat a katolikus iskolák javára gyűjtjük és küldjük be az Érsekségre. Hálásan köszönjük az adományokat.

2. ELSŐHÉT.: Szerdán este 6 órakor a Rózsafüzér Társulat szentmiséje és a márciusi hónap imaszándékának  ismertetése lesz. Csütörtökön este 6 órakor szentségimádást tartunk. Pénteken reggel a 7 órás szentmise előtt gyónási lehetőség az elsőpéntekesek számára. Pénteken este 18 órakor nagyböjti bűnbánati keresztúti imádságot végzünk a templomban.

3. PADÁNYI KATOLIKUS ISKOLA: 2017. március 2-án, csütörtökön, 17 órától szeretettel várják az iskolába készülő leendő első osztályosokat és szüleiket, beiskolázási körzettől függetlenül! Helyszín.: Veszprém, Szeglethy u. 6. Telefonszám.: (88) 420-011.

3. Ezen a héten SZERDA HAMVAZÓSZERDA, a nagyböjt kezdete. Mindkét szentmisén hamvazást tartunk, jövő vasárnap pedig minden szentmise után hamvazkodhatnak azok, akik szerdán nem tudnak szentmisén részt venni.

Ne feledkezzünk meg arról, hogy hamvazószerda szigorú böjt. Ezzel kapcsolatban emlékeztetjük a testvéreket egyházunk böjti fegyelmére. Az év minden péntekje bűnbánati nap, Jézus szen­vedésére és halálára emlékezve. Valamilyen bűnbánati cseleke­dettel, hústilalommal vagy más önmegtagadással, jócselekedet­tel, vagy Jézus szenvedésére emlékezve több imádsággal (pl.: keresztút, fájdalmas rózsafüzér) tartjuk meg. Nagyböjt péntekje­in továbbra is kötelező a hústilalom, 14 éves kortól. Hústilalom alól felmentést kaphatnak a betegek és azok, akik nem saját asz­taluknál étkeznek, de ilyen esetben más bűnbánati cselekményt kell végezniük. Hamvazószerdán és nagypénteken pedig szigorú böjt van, ami azt jelenti, hogy a hústilalom mellett a felnőttek (18-60 éves korig) legfeljebb háromszor ehetnek, és csak egyszer lakhatnak jól.

KERESZTÚT: Nagyböjt péntekjein este keresztúti imádságot végzünk itt a templomban. Tehát már most pénteken este 6 órakor is lesz ke­resztút.

(tovább…)

 

ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP

2017.Február 19. Vasárnap.        liturgikus szín: zöld           III. zsoltárhét

 1. KATOLIKUS ISKOLÁK: Mint az elmúlt vasárnap hirdettük, a mai és a holnapi perselyadományokat a katolikus iskolák javára gyűjtjük és küldjük be az Érsekségre. Hálásan köszönjük az adományokat.
 1. SZILÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA: 2017. Február 21. Kedd Nyílt nap az iskolába készülő gyermeknek és szüleiknek, reggel 8 órától, 10 óráig, helyszín az iskola főépülete.

(tovább…)

 

ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP

2017.Február 12. Vasárnap.        liturgikus szín: zöld             II. zsoltárhét

 1. BETEGEK KENETÉNEK FELVÉTELE: Vasárnap a betegek világnapja is. Ehhez kapcsolódva tartjuk itt a templomban a betegek napját, és a délelőtt 11 órai szentmisén szolgáltatjuk ki a betegek kenetét azon testvére­inknek, akik idős koruk vagy betegség miatt veszélyben vannak és kérik ezt a szentséget. Kérem őket, hogy előzetesen jelent­kezzenek a sekrestyében vagy a plébánián, hogy annak megfele­lően tudjunk rá készülni. A szentség felvételének a feltétele a megszentelő kegyelem állapota.
 2. SZENTMISE IDŐPONT VÁLTOZÁS: Kedden, szerdán, csütörtökön, és pénteken este 6 órakor vannak a szentmisék.
  Következő Vasárnap a Katolikus Iskolák javára lesz a gyűjtés. A szentmisék perselyadományait erre a cél gyűjtjük és továbbítjuk az érsekségre. Hálás szívvel kérném a kedves testvérek nagylelkű anyagi hozzájárulását, támogatását.

(tovább…)

 

ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP

2017. Február 5. Vasárnap.        liturgikus szín: zöld               I. zsoltárhét

1. SZOMBATON és VASÁRNAP, Szent Balázs vértanú püspök emléknapja alkalmából, minden szentmise után Balázs áldást adunk.

2. KATOLIKUS FARSANGI BATYUS BÁL.: Február 10. Péntek este 18 órakor kezdődik, az Ipari Iskola tornatermében, megközelíthető az iskola főbejárata a porta felől. Belépő díj nincs, önkéntes felajánlást szívesen várunk, ez azért fontos, hiszen vannak költségei a bálnak. Élő zene és tánc jó hangulat várja az érdeklődőket, Szalai Balázs Sármelléki énekes zenész szórakoztatja a nagyérdemű közönséget.

3. BETEGEK KENETÉNEK FELVÉTELE: Ez a nap a betegek világnapja is. Ehhez kapcsolódva jövő vasár­nap tartjuk itt a templomban a betegek napját, és a délelőtt 11 órai szentmisén szolgáltatjuk ki a betegek kenetét azon testvére­inknek, akik idős koruk vagy betegség miatt veszélyben vannak és kérik ezt a szentséget. Kérem őket, hogy előzetesen jelent­kezzenek a sekrestyében vagy a plébánián, hogy annak megfele­lően tudjunk rá készülni. A szentség felvételének a feltétele a megszentelő kegyelem állapota. Szentgyónást végezni szomba­ton este ½ 6-tól lehet, vasárnap pedig délelőtt 10 órától.

(tovább…)

...34567...