Blog Archives

 

   ÉVKÖZI 27.VASÁRNAPJA

2019. Október 6. Vasárnap liturgikus szín: zöld     III. Zsoltárhét

 

 1. OKTÓBER A SZŰZANYA Hónapja nem reggel, hanem este 6 órakor vannak a szentmisék, amit megelőz a fél 6-kor végzet rózsafüzér imádság.

H  E  T  I  M  I  S  E  S  Z  Á  N  D  É  K  O  K

5. SZOMBAT Veszprém: A bazilika-főszékesegyház felszentelése ünnep 18˚˚ Elhunyt Éva Édesanyáért

 

6. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP

III. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Elhunyt Bíborkáért és elhunyt családtagokért

Pro Populo

Elhunyt Jánosért

7. HÉTFŐ

Rózsafüzér Királynője emléknap

18˚˚

 

8. KEDD SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA, MAGYARORSZÁG FŐPÁTRONÁJA főünnep 18˚˚

 

 

9. SZERDA Szent Dénes püspök és társai vértanúk emléknap

Leonardi Szent János áldozópap emléknap

18˚˚

 

10. CSÜTÖRTÖK Köznap 18˚˚
11. PÉNTEK

Szent XXIII. János pápa emléknap

 

18˚˚

12. SZOMBAT

Szűz Mária szombati emléknapja

18˚˚
13. ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP

IV. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

 

 

 

„C” Év ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP

 1. október 6.
 2. Az igaz a hitből él (Hab 1, 2–3. 2, 2–4)

Jeremiás kortársa sem érti, miért tűri Isten az elnyomást. De tudja, hogy Isten hűséges, és az igazakat üdvözíti.

 1. Éleszd fel magadban Isten kegyelmét… (2Tim 1, 6–8.13–14)

Az apostol lelki fiát, Efezus első püspökét buzdítja, hogy szítsa fel a szentelésében kapott kegyelmet.

 

 1. Növeld bennünk a hitet (Lk 17, 5–10)

Márai Sándor írja naplójában: „Egy író jelentőségét és eredetiségét nemcsak az bizonyítja, amit ír, hanem az is, mennyire lehet utánozni. Az igazán nagy írókat – Homérosz, Dante, Shakespeare, Stendhal vagy Proust – nem lehet „utánozni.” Ha megkísérli valaki, az első mondatnál kiderül a kölcsönbe felöltött álruha. A nagy, eredeti alkotókat nem lehet megközelíteni, sem meglesni, nincs mód „elsajátítani titkukat”, mert nincs „titkuk”. Egyszerűen csak „olyanok”.”

Elképzelhető, hogy az apostolok is – akik már jó ideje a Mester mellett voltak, hallgatták, magukba itták igéit, és akik nem egyszer tanúi, sőt részesei voltak csodáinak –, egyre jobban átérezték saját korlátaikat, alkalmatlanságukat. Mintha köztük és a Mester közti távolság nemhogy csökkent volna, hanem inkább megnőtt. Micsoda hite lehet neki, mennyire követhetetlennek tűnik! Hisz Jézusból csak egy van. Utánozhatatlan. Ugyanakkor azt is megtapasztalták, hogy a mindennapok kihívásai próbára teszik a hitet, döntéseik szakítópróbája lesz a Mester által felállított magas mérce. Talán ezért kérik Jézustól: növeld bennünk a hitet. Mert nem elég erős, nem elég nagy, nem elég ellenálló…

Jézus azonban furcsa módon mintha megsajnálná őket és „szerencséjükre” lejjebb teszi a mércét: elég, ha csak akkora hitetek is van, mint a mustármag…

Őszinte, hívő, emberi magatartás, ha belátjuk gyengeségünket, hitkételyeink vannak, és Istentől kérünk hozzá segítséget. De vajon Jézus is erre utal? Amikor a mustármagnyi hitről beszél, valószínű, inkább azt akarja kifejezni, hogy a hitet nem lehet centivel mérni. A hitet nem lehet súlyosabbá tenni, bővíteni, tartalékolni, megtoldani. Vagy van hitünk, vagy nincs. Ami „kevés” van, azt kell mozgósítani, feléleszteni, és az szinte magától megsokszorozódik. A fizikai világban is micsoda elképesztő erők szabadulhatnak fel az atomrészecskékből! A hit még ennél is nagyobb „töltésű energiahordozó”… Isten kegyelme végtelen.

Ahelyett, hogy panaszkodnánk, milyen kevés a hitünk és töredékes a szeretetünk, vágjunk bele bátran, merjünk ráhagyatkozni Krisztus erejére, hiszen ahogyan az apostolnak mondja: elég neked az én kegyelmem!

Lelkiségi csoportokban, magánájtatosságokban, ezoterikus keleti és nyugati segédeszközökkel, bizony néha mi is azt reméljük, hogy a hittel úgy bánhatunk, mint testünk sejtjeivel. Az energiaitalok, ízfokozók, állagjavító adalékok, izomfejlesztő gyógyszerek, állóképességet erősítő tabletták és ajzószerek használatának bűvös technikái, azt sugallják, hogy hitünket is lehet „doppingolni”…Azonban amikor emberi viszonylatainkat át akarjuk vinni a hitre, tévesen járunk el, mert egy mustármagnyi hit is óriási dolgokra képes. „Elég” egy parányi hit. Hegyeket mozgat. A legkisebb hívő odaadással is nagy dolgokra vagyunk képesek. A mustármag alig akkora, mint egy gombostűfej. De ha jó talajba hull és fejlődni kezd, minden időjárási viszontagságban képes megmaradni és túlélni akár 600 éven keresztül is. Jézus erre a kicsiny, de rendíthetetlen, fejlődésre képes bizalomra utal. A hitben is ezen az élni akaró erőn van a hangsúly. A mustármag hatalmas fává terebélyesedik, vagyis a benne rejlő élet teszi naggyá. „Leköszönő” szentatyánk, XVI. Benedek pápa A mustármag reménye című könyvében írja: „A valóságban az egyház mindig mustármag marad. Mindig a Szentlélek megfoghatatlan erejéből él, soha nem szervezetének időközben kifejlesztett hatalmából. Talán a mai óra áldása, hogy kényszerülünk újból fölismerni ezt.”

Hitünk belső látás. Felismerése az isteni jelenlétnek és annak elfogadása, hogy abba kapaszkodunk, ami első látásra nem kézzel fogható. Ehhez merészség kell. Szembemenni a világ behatárolt, mérhető „bizonyítékaival”. A hit lelki viszony, őszinte és kitartó bizalom Isten és köztem. Valójában kegyelem. De ez a törékeny, mindig erősítésre szoruló hit óriási energiákat képes megmozgatni, amelyeknek akár világtörténelmi kihatásai is vannak.

A határtalan bizalommal járó kicsinységnek, jelentéktelenségnek példázata a mai evangélium második része is, ahol Urunk haszontalan szolgáknak nevez minket akkor is, ha „mindent megtettünk”.

Fülünkbe cseng Mesterünk másik hasonlata is, ahol arról beszél, hogy majd „visszajövet” szolgáit asztalához ülteti és felszolgál nekik. Sokan már ebben az életben reménykednek abban, hogy a „százannyi” ezt a földi megdicsőülést jelentené. De itt Jézus inkább a szolga lelkületét domborítja ki. A szolgának nincsenek előjogai, érdemei. Istennel nem szerződéses viszonyban vagyunk, nem lehet vele alkudozni, sztrájkolni, fizetésemelést kérni – mondja találóan Szentmártoni Mihály SJ. Bizalmát nem vásárolhatjuk meg. Jézus nem evilági munkaadó. Csak a hittel, bizalommal, alázattal, a kiszolgáltatottság bizonytalanságával engedelmeskedve merjük remélni, hogy asztalához ültet majd.

 

 

   ÉVKÖZI 26.VASÁRNAPJA

2019. Szeptember 29. Vasárnap liturgikus szín: zöld     I. Zsoltárhét

 

1.SZENTMISE IDŐPONT VÁLTOZÁS: A héten szentmisék nem reggel 7 ókorakor, hanem este 6 órakor kezdődnek.

2.OKTÓBER A SZŰZANYA Hónapja nem reggel, hanem este 6 órakor vannak a szentmisék, amit megelőz a fél 6-kor végzet rózsafüzér imádság.

3. ELSŐ HÉT.: Szerdán este 6 órakor a Rózsafüzér Társulat szentmiséje és az októberi hónap imaszándékának ismertetése. Csütörtökön délután fél 6-kor szentségimádással egybekötött rózsafüzér imádság 6 órakor szentmise. Pénteken fél 6-tól gyónási lehetőség az elsőpétekesek számára 6 órakor szentmise.

 

H  E  T  I  M  I  S  E  S  Z  Á  N  D  É  K  O  K

28. SZOMBAT Köznap,

Szent Vencel vértanú tetszés szerinti emléknap

Ruiz Szent Lőrinc és társai, Fülöp-szigeteki vértanúk tetszés szerinti emléknap

 

 

18˚˚

 

 

Elhunyt Családtagokért

29. ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP

II. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Kellemen és a Hoffmann Család elhunyt Tagjaiért

Pro Populo

Elhunyt Mihály édesapáért és elhunyt Szülőkért

30. HÉTFŐ Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító emléknap 18˚˚

 

Elhunyt Zsolt
1. KEDD A Gyermek Jézusról nevezett (Lisieux-i) Szent Teréz szűz és egyháztanítóemléknap 18˚˚

 

 

Élő Dezső Édesapáért
2. SZERDA

Szent Őrzőangyalok emléknap

18˚˚

 

Rózsafüzér Társulat, élő és elhunyt tagjaiért
3. CSÜTÖRTÖK Köznap 17ᵌᵒ

18˚˚

Szentségimádás

Élő Tamás és családjáért

4. PÉNTEK

Assisi Szent Ferenc emléknap

17ᵌᵒ

18˚˚

 

Gyónási lehetőség

A Magyar Kapucinus Rend, élő és elhunyt tagjaiért

5. SZOMBAT Veszprém: A bazilika-főszékesegyház felszentelése ünnep 18˚˚ Elhunyt Éva Édesanyáért
6. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP

III. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Elhunyt Bíborkáért és elhunyt családtagokért

Pro Populo

Elhunyt Jánosért

 

 

   ÉVKÖZI 23.VASÁRNAPJA

 

 1. Szeptember 8. Vasárnap liturgikus szín: zöld III. Zsoltárhét

 

 1. TEMPLOMUNK BÚCSÚNAPJA:

JÖVŐ HÉTEN CSÜTÖRTÖKÖN ünnepli templomunka búcsúnapját reggel 7 órakor és este 6 órako is tartunk ünnepi szentmisét.

 

 1. VENI SANCTE:

JŐVŐHÉTEN VASÁRNAP a délelőtt 9 órai szentmise keretében imádkozunk a Simonyi és a Botev általános iskola hittanosaiért, és hitoktatóikért.

 

 1. ZARÁNDOKLAT SAN GIOVANNI ROTONDOBA

PATER PIO,  A VILÁG LELKI ATYJA

Utazási időpont: 2019. október 14-18.

Utazással együtt 5 nap, 4 éjszaka

Utazás: a WizzAir menetrend szerinti járatával, valamint kényelmes, légkondicionált autóbusszal. Jelentkezni lehet a zarándoklatra: Minden héten, kedden és csütörtökön: 9-12-óráig. REGINA MUNDI PLÉBÁNIA Hivatalában Stadler László Dezső plébános atyánál, Veszprém, Dózsa György u. 9. 8200.

Telefonszámon: (20) 823-2674.

Jelentkezési előleg: 50.000 Ft.

 

 1. CSATÁR-HEGYI BÚCSÚ: A Szent László Plébánia szeretettel hívja és várja a testvéreket 2019. szeptember 15-én, 10 órai kezdettel a csatár-hegyi kápolna búcsúi szentmiséjére. A szentmisét celebrálja, és ünnepi homíliát mond: Főtisztelendő Sergio Tellan OFM. Cap. Kapucinus szerzetespap.

 

H  E  T  I  M  I  S  E  S  Z  Á  N  D  É  K  O  K

7. SZOMBAT Kassai vértanúk. ü 18˚˚ Elhunyt szülőkért, Lászlóért és Magdolnáért
8. ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP

III. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Elhunyt szülőkért és elhunyt Csabáért

Elhunyt Irma Édesanya, Nagymamáért

Elhunyt Nagyszülőkért

9. HÉTFŐ Köznap, Claver Szent Péter áldozópap. e 7˚˚

 

Élő Boglárka és Rebeka unokákért
10. KEDD

Köznap, a szent apostolokról

7˚˚

 

Elhunyt Szülőkért és elhunyt Nagyszülőkért
11. SZERDA

Köznap, a bántalmazónkért

7˚˚

10˚˚

 

11˚˚

14˚˚

15˚˚

Elhunyt Gáborért

GYÁSZMISE-URNABESZENTELÉSSEL:

dr. Scholtcz †JÓZSEF

TEMETÉSE: Vp. Vámos úti temető urnás

GYÁSZMISE: Földvári †JÓZSEF

TEMETÉSE: Vp. Vámos úti temető koporsós

12. CSÜTÖRTÖK

Szűz Mária Szent neve, Emléknap

7˚˚

14˚˚

 

15

18˚˚

Elhunyt Mária édesanyáért és élő Mária testvérért

GYÁSZMISE: Szántó Gézáné sz:

Czibor †IRÉN

TEMETÉSE: Vp. Vámos úti temető koporsós

Hálából a jótevőinkért

13. PÉNTEK Aranyszájú Szent János püspök és egyháztanító. E 7˚˚

 

15˚˚

16˚˚

Élő és elhunyt Máriákért

Görög-katolikus szertartás szerint

TEMETÉSE: Vp. Alsóvárosi temető urnás

GYÁSZMISÉJE: Dr. Ortutay †GÁBOR

14. SZOMBAT Szent Kereszt felmagasztalása. Ünnep 18˚˚ Elhunyt Jánosért
15. ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP

III. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Elhunyt Éva Édesanyáért

Elhunyt Édesanyáért

Élő Balázsért és Emma-Lujzáért

 

 
   ÉVKÖZI 22.VASÁRNAPJA
 
 1. Szeptember 1. Vasárnap liturgikus szín: zöld II. Zsoltárhét
 
 1. EGYHÁZKÖZSSÉGI CSALÁDI NAP A PLÉBÁNIÁN: 2019. Szeptember 7. Szombaton déli 12 órakor kezdődik. Várunk kicsiket és nagyokat, családosokat, és egyedülállókat. Kortalan élményt biztosítva mindenki számára. Adományokat: sütemény, ital, pénzbeli adomány a plébánia elfogad.
 1. ZARÁNDOKLAT SAN GIOVANNI ROTONDOBA
PATER PIO,  A VILÁG LELKI ATYJA
Utazási időpont: 2019. október 14-18.
Utazással együtt 5 nap, 4 éjszaka
Utazás: a WizzAir menetrend szerinti járatával, valamint kényelmes, légkondicionált autóbusszal. Jelentkezni lehet a zarándoklatra: Minden héten, kedden és csütörtökön: 9-12-óráig. REGINA MUNDI PLÉBÁNIA Hivatalában Stadler László Dezső plébános atyánál, Veszprém, Dózsa György u. 9. 8200.
Telefonszámon: (20) 823-2674.
Jelentkezési előleg: 50.000 Ft.
H  E  T  I  M  I  S  E  S  Z  Á  N  D  É  K  O  K
31. SZOMBAT Köznap.
18˚˚
Élő és elhunyt lelki atyákért és szerzetesekért
1. ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP
II. Zsoltárhét
9˚˚
11˚˚
18˚˚
Elhunyt Zsoltért
Pro Populo
András édesapa és nagyapáért
2. HÉTFŐ Köznap, a Szentlélekről
7˚˚
9˚˚
Hálából a Szentlélek segítségéért
Tanévkezdő szentmise (Szilágyi Iskola)
3. KEDD Nagy Szent Gergely pápa és egyháztanító. e
7˚˚
 
†Nagyszülők
4. SZERDA Köznap, a betegekért
7˚˚
Rózsafüzér Társulat, élő és elhunyt tagjai
Élő és elhunyt családtagok
5. CSÜTÖRTÖK Köznap, Kalkuttai Szent Teréz szűz. e
7˚˚
18˚˚
Tisztító Tűzben szenvedő lelkekért
Szentségimádás
6. PÉNTEK Köznap, Jézus Szentséges Szívéről. e
7˚˚
Elhunyt András édesapa lelki üdvért
7. SZOMBAT Szent Márk, István, Menyhért áldozópapok, kassai vértanúk. E
18˚˚
Elhunyt szülőkért, Lászlóért és Magdolnáért
8. ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP
III. Zsoltárhét
9˚˚
11˚˚
18˚˚
Elhunyt szülőkért és elhunyt Csabáért
Elhunyt Irma édesanya, nagymamáért
Elhunyt Nagyszülőkért
 
 

   ÉVKÖZI 21.VASÁRNAPJA

2019. Augusztus 25. Vasárnap liturgikus szín: zöld I. Zsoltárhét

 

 1. SZENTMISE IDŐPONT VÁLTOZÁS: Ezen a héten a szentmisék, este 6 órakor kezdődnek.
 2. ÉRSEKI BEIKTATÁS: Udvardy György érsek atya beiktatására augusztus 31-én, szombaton délelőtt 10 órakor kerül sor a veszprémi Szent Mihály Bazilika-főszékesegyházban. Isten bőséges áldását kívánjuk Főegyházmegyénk új főpásztorára.

Fontos információk a beiktatással kapcsolatban: A Bazilikában csak a papság és a meghívóval rendelkező testvérek tudnak helyet foglalni. Mindenki a szabadtéren, két helyen felállított kivetítőkről tudja kísérni a szertartást, illetve a ferences templomban. Ezeket a helyeket 8 órától 9:15-ig tudják elfoglalni, tehát kérjük a testvéreket, hogy erre az időpontra figyeljenek. Természetesen biztosítjuk a szentáldozási lehetőséget. Fontos, hogy a Szentháromság terét csak a várkapu felől lehet                            megközelíteni.

 1. EGYHÁZKÖZSÉGI CSALÁDI NAP A PLÉBÁNIÁN: Szeptember 7. Szombaton déli 12 órakor kezdődik. Várunk kicsiket és nagyokat, családosokat, és egyedülállókat. Kortalan élményt biztosítva mindenki számára. Sütemény, ital és pénzbeli adományokat elfogadunk- jelentkezni lehet a misék után a sekrestyében vagy hivatali időben a plébánián.
 1. Egyházközségi zarándoklat a Szepességbe

Az utazás időpontja: 2019. október 11-12. (két nap, egy éjszaka)

Utazás légkondicionált autóbusszal

Jelentkezni lehet kedden és csütörtökön 9 és 11 óra között a plébánián (Veszprém, Dózsa György út 9.) vagy a Regina Mundi-templom sekrestyéjében szentmisék előtt és után.

A jelentkezéssel egyidőben kérjük a 10 000 Ft utazási költség befizetését. A szállásért és a vacsoráért 40 Eurót kérünk befizetni. A belépődíjakat (kb. 20 Eurót) a buszon kérjük.

Program:

 1. nap: Indulás reggel 6-kor a volt Dimitrov parkolójából

Aznap Kraszna Horkán az Andrássy-mauzóleumot és Betléren az Andrássy-vadászkastélyt látogatjuk meg, vezetéssel. Szentmise Szepeshelyen, a Szent Márton-katedrálisban.

Vacsora és szállás Lőcsén.

 1. nap: Reggeli után szentmise és városnézés Lőcsén, Szepes vármegye egykori székhelyén. (Szent Jakab-templom, a régi városháza, a középkori szégyenketrec, a minorita kolostor és a Szentlélek-templom, valamint a Szűz Mária Látogatása-templom a Mária-hegyen) Rövid városnézés és szabadidő Besztercebányán.

Hazaérkezés kb. este 9 órakor.

 1. ZARÁNDOKLAT SAN GIOVANNI ROTONDOBA

PATER PIO, A VILÁG LELKI ATYJA

Utazási időpont: 2019. október 14-18.

Utazással együtt 5 nap, 4 éjszaka

Utazás: a WizzAir menetrend szerinti járatával, valamint kényelmes,

légkondicionált autóbusszal.

Jelentkezni lehet a zarándoklatra: Minden héten, kedden és csütörtökön: 9-12-óráig.

REGINA MUNDI PLÉBÁNIA Hivatalában Stadler László Dezső plébános atyánál, Veszprém, Dózsa György u. 9. 8200.

Telefonszámon: (20) 823-2674.  

Jelentkezési előleg: 50.000 Ft.

H  E  T  I  M  I  S  E  S  Z  Á  N  D  É  K  O  K

 

24. SZOMBAT SZENT BERTALAN APOSTOL. Ünnepe 18˚˚ Elhunyt Szülőkért
25. ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP

I. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Elhunyt szülőkért, Antalért és Dezsőért

Pro Populo

Elhunyt édesapáért és élő gyermekeiért

26. HÉTFŐ Köznap. 18˚˚ Élő Benedek unokáért
27. KEDD Szent Mónika E. 18˚˚

 

Élő Barnabás unokáért

 

28. SZERDA

Szent Ágoston püspök és egyháztanító. E

18˚˚

 

 

Elhunyt Józsefért
29. CSÜTÖRTÖK

Keresztelő Szent János vértanúsága. E

18˚˚

 

 

Hámori család, élő tagjaiéért

Ákos testi-lelki gyógyulásáéért

30. PÉNTEK Köznap. 18˚˚ Élő Lorándért
31. SZOMBAT Köznap. 18˚˚ Élő és elhunyt lelki atyákért és szerzetesekért
1. ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP

II. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Elhunyt Zsoltért

Pro populo

András édesapa és nagyapáért

 

 

   ÉVKÖZI 20.VASÁRNAPJA

Augusztus 18. Vasárnap liturgikus szín: zöld III.

1. Zsoltárhét SZENTMISE IDŐPONT VÁLTOZÁS, Ezen a héten a szentmisék szerdától péntekig, este 6 órakor kezdődnek.

2. Augusztus 20.-án ÁLLAMALAPÍTÓ Szent István király ünnepén:

Délelőtt 9, 11 órakor tartunk ünnepi szentmisét, este nincs mise. Mind két szentmisén elvégezzük a hagyományos kenyér megáldásának szertartást.

EGYHÁZKÖZSSÉGI CSALÁDI NAP A PLÉBÁNIÁN

 2019. szeptember 7. Szombaton

déli 12 órakor kezdődik.

 

 

 

Várunk kicsiket és nagyokat, családosokat,

és egyedülállókat.

Kortalan élményt biztosítva mindenki számára.

 

Egyházközségi zarándoklat a Szepességbe

Az utazás időpontja: 2019. október 11-12. (két nap, egy éjszaka)

Utazás légkondicionált autóbusszal

Jelentkezni lehet kedden és csütörtökön 9 és 11 óra között a plébánián (Veszprém, Dózsa György út 9.) vagy a Regina Mundi-templom sekrestyéjében szentmisék előtt és után.

A jelentkezéssel egyidőben kérjük a 10 000 Ft utazási költség befizetését. A szállásért és a vacsoráért 40 Eurót kérünk befizetni. A belépődíjakat (kb. 20 Eurót) a buszon kérjük.

 

Program:

 1. nap: Indulás reggel 6-kor a volt Dimitrov parkolójából

Aznap Kraszna Horkán az Andrássy-mauzóleumot és Betléren az Andrássy-vadászkastélyt látogatjuk meg, vezetéssel. Szentmise Szepeshelyen, a Szent Márton-katedrálisban.

Vacsora és szállás Lőcsén.

 1. nap: Reggeli után szentmise és városnézés Lőcsén, Szepes vármegye egykori székhelyén. (Szent Jakab-templom, a régi városháza, a középkori szégyenketrec, a minorita kolostor és a Szentlélek-templom, valamint a Szűz Mária Látogatása-templom a Mária-hegyen) Rövid városnézés és szabadidő Besztercebányán.

Hazaérkezés kb. este 9 órakor.

Képtalálat a következőre: „padre pio”

ZARÁNDOKLAT SAN GIOVANNI ROTONDOBA

PATER PIO, A VILÁG LELKI ATYJA

Utazási időpont: 2019. október 14-18.

Utazással együtt 5 nap, 4 éjszaka

Utazás: a WizzAir menetrend szerinti járatával, valamint kényelmes, légkondicionált autóbusszal

Jelentkezni lehet a zarándoklatra: Minden héten, kedden és csütörtökön: 9-12-óráig. REGINA MUNDI PLÉBÁNIA Hivatalában Stadler László Dezső plébános atyánál, Veszprém, Dózsa György u. 9. 8200.

Telefonszámon: (20) 823-2674.

Jelentkezési előleg: 50.000 Ft.

 

H  E  T  I  M  I  S  E  S  Z  Á  N  D  É  K  O  K

 

17. SZOMBAT

Köznap, a családokért.

7˚˚ Elhunyt Szülőkért József és Irénért
18. ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP

IV. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

†Eszter †János és †gyermekeik

†Édesapa, nagyapáért

Pro Populo

19. HÉTFŐ Szent Bernát apát és egyháztanító E 7˚˚ Segítő Szűzanya Tíszteletére
20. KEDD SZENT ISTVÁN KIRÁY MAGYARORSZÁG FŐVÉDŐSZENTJE. Főünnep 9˚˚

11˚˚

Elhunyt János szerető édesapáért

Elhunyt László férj és édesapáért

21. SZERDA Köznap, Szent Maximilián Mária Kolbe áldozópap és vértanú. e 18˚˚

 

 

Segítő Szűzanya Tiszteltétre
22. CSÜTÖRTÖK Boldogságos Szűz Mária, világ királynője. E 18˚˚

 

 

Segítő Szűzanya Tiszteltétre
23. PÉNTEK Köznap, Limai Szent Róza szűz. e 18˚˚ Segítő Szűzanya Tiszteltétre
24. SZOMBAT SZENT BERTALAN APOSTOL. Ünnepe 18˚˚ Elhunyt Szülőkért
25. ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP

I. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Elhunyt szülőkért, Antalért és Dezsőért

Pro Populo

Elhunyt édesapáért és élő gyermekeiért

 

 

   ÉVKÖZI 19.VASÁRNAPJA

 1. Augusztus 11. Vasárnap liturgikus szín: zöld III. Zsoltárhét
 1. SZENTMISE IDÖPONT VÁLTOZÁS, Ezen a héten a szentmisék reggel 7 órakor kezdődnek.
 2. Augusztus 20.-án, ÁLLAMALAPÍTÓ Szent István király ünnepén: Délelőtt 9, 11 órakor tartunk ünnepi szentmisét, este nincs mise. Mind két szentmisén elvégezzük a hagyományos kenyér megáldásának szertartást.

 

 

H  E  T  I  M  I  S  E  S  Z  Á  N  D  É  K  O  K

 

10. SZOMBAT Szent Lőrinc diakónus és vértanú. ünnepe 18˚˚ Szalai család, élő és elhunyt tagjaiért
11. ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP

III. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Elhunyt szülőkért

Pro Populo

Jó papi szolgálatért és papi hivatásokért

12. HÉTFŐ Köznap,Chantal Szent Franciska szerzetesnő. e 7˚˚ Édesanya testi-lelki gyógyulásáéért
13. KEDD Köznap, Boldog XI. Ince pápa. e 7˚˚ Hálából a Szűzanya közbenjárásáéért
14. SZERDA Köznap, Szent Maximilián Mária Kolbe áldozópap és vértanú. e 7˚˚

 

17˚˚

Segítő Szűzanya Tiszteletére

 

Szentségi Házasságkötés

15. CSÜTÖRTÖK SZŰZ MÁRIA MENYBEVÍTELE (Nagyboldogasszony). Főünnepe 7˚˚

 

18˚˚

Elhunyt Gáborért és elhunyt Édesanyáért

 

Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Tiszteletére

16. PÉNTEK Köznap, Szent Poncíánusz pápa és Szent Hippolitusz áldozópap, és vértanúk. e 7˚˚ Segítő Szűzanya Tiszteletére
17. SZOMBAT

Köznap, a családokért.

7˚˚ Elhunyt Szülőkért József és Irénért
18. ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP

IV. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

†Eszter †János és †gyermekeik

†Édesapa, nagyapáért

Pro Populo

Képtalálat a következőre: „padre pio”

ZARÁNDOKLAT SAN GIOVANNI ROTONDOBA

PATER PIO, A VILÁG LELKI ATYJA

Utazási időpont: 2019. október 14-18.

Utazással együtt 5 nap, 4 éjszaka

Utazás: a WizzAir menetrend szerinti járatával, valamint kényelmes,

légkondicionált autóbusszal

Jelentkezni lehet a zarándoklatra: Minden héten, kedden és csütörtökön: 9-12-óráig. REGINA MUNDI PLÉBÁNIA Hivatalában Stadler László Dezső plébános atyánál, Veszprém, Dózsa György u. 9. 8200.

Telefonszámon: (20) 823-2674.

                             Jelentkezési előleg: 50.000 Ft.

Program:

 1. nap: Budapest- Bari, San Giovanni Rotondo

Találkozás a Liszt Ferenc Reptér 2B Terminálján reggel 8.30-kor. Elutazás a WizzAir W6 2361 járatával 10.40-kor, érkezés Bariba 12.10-kor. Az érkezést követően városnézés Bariban, Puglia tartomány székhelyén. Látnivalói: a Szent Miklós bazilika, amelyben a szent ereklyéit őrzik, a San Sabino katedrális, valamint a Castello és a Szent Antal apát erőd megtekintése. Transzfer San Giovanni Rotondoba. Vacsora és szállás itt.

 1. nap: San Giovanni Rotondo

Egész napos zarándokprogram, ismerkedés San Giovanni Rotondoval. A szentté avatott Pater Pio sírjához a világ minden részéről évente több millió zarándok érkezik. A régi és az új templom megtekintése, majd szentmise, keresztút, Szenvedések háza (kórházlátogatás). Vacsora, szállás mint előző nap.

 1. nap: Monte San Angelo, Madonna Di Pulsano, Manfredonia

Egész napos kirándulás Gargano vidékének legszebb városaiba: elsőként Monte San Angeloba, a híres búcsújáró helyre – a San Michele barlangtemplom megtekintése és szentmise. A barlang a 6. századtól látogatott zarándokhely. Vásárlási lehetőség a vidék specialitásaiból: sajtok, szárított gyümölcsök, fűszerek, mandulás édességek és séta a középkori kis városka ódon utcáiban. Azt követően Madonna Di Pulsano-ba vezet az utunk, ahol egy 12. századi bencés kolostort és remetelakokat látogatunk meg. Majd Manfredoniába utazunk, mely város a Gargano hegység lábánál fekszik, nevét alapítójáról, Manfred királyról kapta. Városnézés keretében ismerkedés a pálmafákkal körbeölelt kikötővárossal: a Cattedrale San Lorenzo, mely a XII.sz-ban épült, a Castello, melynek építését még Manfred király kezdte, de csak az Anjou királyok fejezték be a következő évszázadban. Séta a mediterrán városka tengerparti promenádján és a kikötőben. Vacsora és szállás mint előző nap.

 

 1. nap: Alberobello – Ostuni- Matera (fakultatív program)

Reggelit követően utazás Alberobello-ba, amelynek jellegzetes építményeit, a kerek, darázsfészek-szerű lakóépületeket tekintjük meg. A trulli úgy készül, hogy minden tégláját kicsivel beljebb teszik, míg a tetőzet össze nem ér. Az építőanyagok így egymást stabilizálják. Ilyen épületek Apulián kívül, Szíriában és Örményországban találhatóak meg. Ezt követően látogatás a hegyre épült, festői Ostuniban, amely „La Città Bianca”, azaz Fehér város néven is ismert, amit fehérre meszelt épületeinek köszönhet. Majd utazás Matera-ba, az Európában egyedülálló településre, ahol az Anatóliára emlékeztető, sziklába vájt, belül freskókkal díszített épületek sokaságát láthatjuk, ami 1960-ig lakott település volt, azt követően pedig szabadtéri múzeummá nyilvánították. A várost az tette világhírűvé, hogy számos egyháztörténeti filmet, többet között Mel Gibson Passióját is itt forgatták. Vacsora, szállás mint előző nap.

 1. nap: Hazautazás

Reggeli után kevés szabadidő (szentmise), majd transzfer Bariba a reptérre.

Elutazás a WizzAir W6 2362 járatával 12.45-kor. Érkezés Budapestre a Liszt Ferenc 2B Termináljára 14.15-kor.

Szolgáltatások:

Szállás, elhelyezés: középkategóriás szállodában, 2-3 ágyas fürdőszobás szobákban

Ellátás: félpanzió

Részvételi díj: 185.000 Ft + 4. napi fakultatív kirándulás díja: 10.000 Ft (25 fő jelentkezése esetén) + minimális belépő

A részvételi díj tartalmazza az utazás költségeit, a reptéri illetéket, 1 db kézipoggyászt (max. 42 x 32 x 25 cm) és 1 db 20 kg-os feladott poggyászt, a szállást, a félpanziós ellátást, valamint a csoportkísérő idegenvezető költségeit is.

 

 

   ÉVKÖZI 18.VASÁRNAPJA

 1. Augusztus 11. Vasárnap liturgikus szín: zöld II. Zsoltárhét
 2. SZENTMISE IDÖPONT VÁLTOZÁS a héten nem reggel 7 órakor, hanem este 6 órakor vannak a szentmisék.

H  E  T  I  M  I  S  E  S  Z  Á  N  D  É  K  O  K

 

3. SZOMBAT Köznap. 18˚˚ Elhunyt Ernő és Aranka szülőkért
4. ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP

II. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Elhunyt szülőkért és elhunyt nagyszülőkért

Pro Populo

Elhunyt Elek és Etelka szülőkért

5. HÉTFŐ

Köznap, Havas Boldogasszony. e

18˚˚ Elhunyt Miklósért
6. KEDD

Urunk Színeváltozása. ünnep

18˚˚ Elhunyt Tiborért és elhunyt családjáért
7. SZERDA Köznap, Szent II. Szixtus pápa és társai vértanúk. e 18˚˚ Rózsafüzér Társulat, élő és elhunyt tagjaiért
8. CSÜTÖRTÖK Köznap, Guzmáni Szent Domonkos áldozópap. e 18˚˚ Hálából a Szentlélek segítségéért
9. PÉNTEK Keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta (Edith Stein) szűz és vértanú, Európa társvédőszentje. ünnepe 18˚˚ Elhunyt szülőkért
10. SZOMBAT Szent Lőrinc diakónus és vértanú. ünnepe 18˚˚ Szalai család, élő és elhunyt tagjaiért
11. ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP

III. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Elhunyt szülőkért

Pro Populo

Jó papi szolgálatért és papi hivatásokért

 

 

 

 

ZARÁNDOKLAT SAN GIOVANNI ROTONDOBA

PATER PIO, A VILÁG LELKI ATYJA

Utazási időpont: 2019. október 14-18.

Utazással együtt 5 nap, 4 éjszaka

Utazás: a WizzAir menetrend szerinti járatával, valamint kényelmes,

légkondicionált autóbusszal

Jelentkezni lehet a zarándoklatra: Minden héten, kedden és csütörtökön: 9-12-óráig. REGINA MUNDI PLÉBÁNIA Hivatalában Stadler László Dezső plébános atyánál, Veszprém, Dózsa György u. 9. 8200.

Telefonszámon: (20) 823-2674.

Jelentkezési előleg: 50.000 Ft.

Program:

 1. nap: Budapest- Bari, San Giovanni Rotondo

Találkozás a Liszt Ferenc Reptér 2B Terminálján reggel 8.30-kor. Elutazás a WizzAir W6 2361 járatával 10.40-kor, érkezés Bariba 12.10-kor. Az érkezést követően városnézés Bariban, Puglia tartomány székhelyén. Látnivalói: a Szent Miklós bazilika, amelyben a szent ereklyéit őrzik, a San Sabino katedrális, valamint a Castello és a Szent Antal apát erőd megtekintése. Transzfer San Giovanni Rotondoba. Vacsora és szállás itt.

 1. nap: San Giovanni Rotondo

Egész napos zarándokprogram, ismerkedés San Giovanni Rotondoval. A szentté avatott Pater Pio sírjához a világ minden részéről évente több millió zarándok érkezik. A régi és az új templom megtekintése, majd szentmise, keresztút, Szenvedések háza (kórházlátogatás). Vacsora, szállás mint előző nap.

 1. nap: Monte San Angelo, Madonna Di Pulsano, Manfredonia

Egész napos kirándulás Gargano vidékének legszebb városaiba: elsőként Monte San Angeloba, a híres búcsújáró helyre – a San Michele barlangtemplom megtekintése és szentmise. A barlang a 6. századtól látogatott zarándokhely. Vásárlási lehetőség a vidék specialitásaiból: sajtok, szárított gyümölcsök, fűszerek, mandulás édességek és séta a középkori kis városka ódon utcáiban. Azt követően Madonna Di Pulsano-ba vezet az utunk, ahol egy 12. századi bencés kolostort és remetelakokat látogatunk meg. Majd Manfredoniába utazunk, mely város a Gargano hegység lábánál fekszik, nevét alapítójáról, Manfred királyról kapta. Városnézés keretében ismerkedés a pálmafákkal körbeölelt kikötővárossal: a Cattedrale San Lorenzo, mely a XII.sz-ban épült, a Castello, melynek építését még Manfred király kezdte, de csak az Anjou királyok fejezték be a következő évszázadban. Séta a mediterrán városka tengerparti promenádján és a kikötőben. Vacsora és szállás mint előző nap.

 

 1. nap: Alberobello – Ostuni- Matera (fakultatív program)

Reggelit követően utazás Alberobello-ba, amelynek jellegzetes építményeit, a kerek, darázsfészek-szerű lakóépületeket tekintjük meg. A trulli úgy készül, hogy minden tégláját kicsivel beljebb teszik, míg a tetőzet össze nem ér. Az építőanyagok így egymást stabilizálják. Ilyen épületek Apulián kívül, Szíriában és Örményországban találhatóak meg. Ezt követően látogatás a hegyre épült, festői Ostuniban, amely „La Città Bianca”, azaz Fehér város néven is ismert, amit fehérre meszelt épületeinek köszönhet. Majd utazás Matera-ba, az Európában egyedülálló településre, ahol az Anatóliára emlékeztető, sziklába vájt, belül freskókkal díszített épületek sokaságát láthatjuk, ami 1960-ig lakott település volt, azt követően pedig szabadtéri múzeummá nyilvánították. A várost az tette világhírűvé, hogy számos egyháztörténeti filmet, többet között Mel Gibson Passióját is itt forgatták. Vacsora, szállás mint előző nap.

 1. nap: Hazautazás

Reggeli után kevés szabadidő (szentmise), majd transzfer Bariba a reptérre.

Elutazás a WizzAir W6 2362 járatával 12.45-kor. Érkezés Budapestre a Liszt Ferenc 2B Termináljára 14.15-kor.

Szolgáltatások:

Szállás, elhelyezés: középkategóriás szállodában, 2-3 ágyas fürdőszobás szobákban

Ellátás: félpanzió

Részvételi díj: 185.000 Ft + 4. napi fakultatív kirándulás díja: 10.000 Ft (25 fő jelentkezése esetén) + minimális belépő

A részvételi díj tartalmazza az utazás költségeit, a reptéri illetéket, 1 db kézipoggyászt (max. 42 x 32 x 25 cm) és 1 db 20 kg-os feladott poggyászt, a szállást, a félpanziós ellátást, valamint a csoportkísérő idegenvezető költségeit is.

 

...23456...