Blog Archives

 

ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP

2017.Január 15. Vasárnap. liturgikus szín: zöld              II. zsoltárhét

 1. Vasárnaptól a keresztények egységéért végzett imahét találkozói lesznek a város templomaiban. Minden este 5 órakor kezdődnek az imaórák. Részletes programja a hirdetőtáblán ol­vasható. Nálunk szerdán délután 5 órakor, Isó Zoltán evangélikus lelkész hirdet igét. Szerdán este 18 órakor nem lesz szentmise.

2. KATOLIKUS FARSANGI BATYUS BÁL: Február 10. Péntek este 18 órakor kezdődik, az Ipari Iskola Tornatermében, Megközelíthető az iskola főbejárata a porta felől. Belépő díj nincs, önkéntes felajánlást szívesen várunk, ez azért fontos, hiszen vannak költségei a bálnak. Élő zene és tánc jó hangulat várja az érdeklődőket, Szalai Balázs Sármelléki énekes zenész szórakoztatja a nagyérdemű közönséget.

3. A KÉSZ veszprémi csoportja meghívására tart előadást Pálffy Géza, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport vezetője, az MTA doktora Új kutatási eredmények a Szent Koronáról címmel január 19-én, csütörtökön 17 órakor a Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Általános Iskolában (Veszprém, Szeglethy u. 6.).

(tovább…)

 

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE

2017.Január 8. Vasárnap. liturgikus szín: fehér Ünnep I. zsoltárhét

 

Idén január 15. és 22. között rendezik meg a Krisztus-hívők egységéért hirdetett ökumenikus imahetet. Az alábbiakban tájékoztatást nyújtunk a veszprémi programokról: Imahét Veszprémben:

 1. Jan. 15. (vasárnap), 17óra: Református Nagytemplom Igét hirdet: Dr. Márfi Gyula érsek.
 2. Jan. 16. (hétfő), 17 óra: Magyarok Nagyasszonya templom Igét hirdet: Niederhoffer Zoltán református lelkész.
 3. Jan. 17. (kedd), 17 óra: Evangélikus templom  Igét hirdet: Nagy Károly plébános.
 4. Jan. 18. (szerda), 17 óra: Regina Mundi templom Igét hirdet: Isó Zoltán evangélikus lelkész.
 5. Jan. 19. (csütörtök), 17 óra: Református Új templom Igét hirdet: Tornavölgyi Krisztián plébános.
 6. Jan. 20. (péntek), 17 óra: Szent Margit templom Igét hirdet: Steinbach József református püspök.
 7. Jan. 21. (szombat), 17 óra: Evangélikus templom Igét hirdet: Dr. Janka Ferenc parókus.
 8. Jan. 22. (vasárnap), 17 óra: Szent Mihály Székesegyház Igét hirdet: Szemerei János evangélikus püspök.

„EGY JÓ DISZNÓ TOROS A VÁROS KÖZEPÉN“ Címmel invitálok mindenkit 2017. Január 14-én, szombaton a Regina Mundi Plébánia közösségházába és udvarára, élményekben és hangulatban nem szűkölködő disznóvágásra. A program reggel fél 7-kor, kezdődik. A jó hangulatot előre vételező szívet-testet melengető, népi kulacsban rejlő folyékony aranyt ne hagyjuk otthon. Sütemény pogácsa felajánlásokat szívesen várunk.

(tovább…)

 

ÖKUMENIKUS IMAHÉT

2017

Az imahét anyagát a németországi keresztény testvérek állították össze, amelynek a központi igéje így hangzik:

 

„…Krisztus szeretete szorongat minket…” 2Kor 5,14-20

Jan. 15. (vasárnap), 17 óra:

 

Helyszín: Református Nagytemplom – igét hirdet: Dr. Márfi Gyula érsek

Jan. 16. (hétfő), 17 óra:

Helyszín: Magyarok Nagyasszonya templom – igét hirdet: Niederhoffer Zoltán református lelkész

Jan. 17. (kedd), 17 óra:

Helyszín: Evangélikus templom – igét hirdet: Nagy Károly plébános

Jan. 18. (szerda), 17 óra:

Helyszín: Regina Mundi templom – igét hirdet: Isó Zoltán evangélikus lelkész

Jan. 19. (csütörtök), 17 óra:

Helyszín: Református Újtemplom – igét hirdet: Tornavölgyi Krisztián plébános

Jan. 20. (péntek), 17 óra:

Helyszín: Szent Margit templom – igét hirdet: Steinbach József református püspök

Jan. 21. (szombat), 17 óra:

Helyszín: Evangélikus templom – igét hirdet: Dr. Janka Ferenc parókus

Jan. 22. (vasárnap), 17 óra:

Helyszín: Szent Mihály Székesegyház  – igét hirdet: Szemerei János evangélikus püspök

 

 

SZŰZ MÁRIA ISTEN ANYJA

2017. január 1. Vasárnap. liturgikus szín: fehér. Főünnep

Megjelent a 2017-es INTENCIÓS KÖNYV. A sekrestyében és a plébánián élőkért és elhunytakért szentmisét lehet felajánlani.

 1. ELSŐHÉT: Szerdán 18 órakor a rózsafüzér társulat szentmiséje és titokcsere lesz. Csütörtökön 18 órakor szentségimádást tartunk. Pénteken reggel a 7 órás szentmise előtt gyónási lehetőség az elsőpéntekesek számára.
 2. VÍZKERESZT ÜNNEPE: Reggel 7 órakor tartunk ünnepi misét, és a hagyományos víz megáldás (vízszentelési) szertartást.
 3. HÁROM KIRÁLYOK: A Szilágyi Általános Iskola diákjai január 7-én (szombaton) a 18 órai szentmise végén Három Királyok történetét adja elő. Mindenkit várunk szeretettel.

Felhívás a szülőknek és gyermekeiknek: A templom az imádság háza, szent hely. Nem játszótér. Megfelelő magatartás és viselkedés kötelező.

(tovább…)

 

URUNK SZÜLETÉSE KARÁCSONY

2016.December 25. liturgikus szín: fehér  Főünnep

December 25-én: Vasárnap karácsony napján, vasárnapi rend szerint lesznek a szentmisék. ½ 11-től, az ünnepi szentmisénk előtt, szintén kará­csonyi zenés áhítatot hallgathatnak a testvérek.

December 26-án: Hétfőn karácsony másnapján, Szent István vértanú ünnepén is a vasárnapi rend szerint lesznek a szentmisék.

December 27-én: Kedden Szent János apostol ünnepe. Az ünnephez kapcsolódó szokásos bormegáldást – igény esetén – a 7 órakor reggeli szentmise vé­gén idén is elvégezzük.

December 31-én: Szombaton este 6 órakor év végi egyházközségi beszámoló és hálaadó szentmisét tartunk az év minden kegyelmeiért.

Megjelent az új 2017-es INTENCIÓS KÖNYV. A sekrestyében és a plébánián élőkért és elhunytakért szentmisét elehet felajánlani.

                                              (tovább…)

 

ADVENT IV.VASÁRNAPJA

2016.December 18.      liturgikus szín: viola  IV. zsoltárhét

Hirdetés:

BETLEHEMI JÁTÉK: December 24-én: Szombaton délután 15:30-kor lesz a szokásos templomi betlehemes játék. Utána a betlehemi lángot is haza lehet vinni. Szeretettel várjuk a kedves testvéreket. A templomot kb. 17 órától bezárjuk. Éjjel 22:30-kor nyitjuk ki a templomot. 23:30-tól kará­csonyi zenés áhítatot tartunk, 24 órakor kezdjük az éjféli misét.

December 25-én: Vasárnap karácsony napján, vasárnapi rend szerint lesznek a szentmisék. 10:30-tól, az ünnepi szentmisénk előtt, szintén kará­csonyi zenés áhítatot hallgathatnak a testvérek.

December 26-án: Hétfőn karácsony másnapján, Szent István vértanú ünnepén is a vasárnapi rend szerint lesznek a szentmisék.

December 27-én: Kedden Szent János apostol ünnepe. Az ünnephez kapcsolódó szokásos bormegáldást – igény esetén – a 7 órakor reggeli szentmise vé­gén idén is elvégezzük.

December 31-én: Szombaton este 6 órakor év végi egyházközségi beszámoló és hálaadó, szentmisét tartunk az év minden kegyelmeiért.
(tovább…)

 

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS „A”ÉV

III. Vasárnap (Keresztvetés és a hívek köszöntése után)

 1. Ének: ÉE. 14.: Harmatozzatok, magasságos egek… (1. és 4. versszak)

Az olvasmányban Izaiás próféta örvendezésre szólít fel, aminek az okáról így ír: „Mondjátok a csüggedt szívűeknek: „Bátorság! Ne féljetek! Íme, eljön Istenetek, eljön, hogy bosszút álljon és megfizessen. Maga az Isten jön el, hogy szabadulást hozzon nektek.”

Az adventi várakozást áthatja az öröm, Isten eljövetelének bizonyossága: fiú adatik nektek… Keresztelő Szent János ennek a követe: az, aki előkészíti az utat. Jézus ezért mondja róla, hogy asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb nála. Adventi koszorúnk harmadik égő gyertyája őrá emlékeztessen, de arra is, hogy ha Isten országában vagyunk, boldogok lehetünk nála. Ezért mondjuk: „Jöjj el, Urunk, Jézus!”

 1. Jézus, a Magasságbeli Fia, jöjj és uralkodjál népeden mindörökké!

Hívek: Jöjj el, Urunk, Jézus!

 1. Te vagy az Isten Szentje, akit az Előhírnök már megszületése előtt ujjongva köszöntött, jöjj és add meg az egész világnak az üdvösség örömét!

Hívek: Jöjj el, Urunk, Jézus!

 1. Szabadító Jézusunk, akinek a nevét angyal nyilatkoztatta ki Józsefnek, az igazi férfiúnak, jöjj és szabadítsd meg népedet a bűn rabságából!

Hívek: Jöjj el, Urunk, Jézus!

 1. Világ Világossága, akit az agg Simeon és Anna próféta asszony és minden igaz ember várva várt, jöjj és vigasztalja meg minket!

Hívek: Jöjj el, Urunk, Jézus!

 1. Felkelő Napunk, rólad jövendölte Zakariás, hogy eljössz hozzánk a magasságból, jöjj és hozz világosságot azoknak, akik a halál árnyékában ülnek!

Hívek: Jöjj el, Urunk, Jézus!

Istenünk, Te egyszülött Fiad által újjáteremtesz minket. Tekints ránk jóságosan: lásd bennünk irgalmad művét, gyógyítsd meg régi bűneink sebeit szent Fiad eljövetelével. Aki veled él és uralkodik, mindörökkön örökké. Ámen.

(Uram irgalmazz-tol folytatódik a szentmise.)

 

ADVENT III. VASÁRNAPJA

2016.December 11. liturgikus szín: viola  III. zsoltárhét

Hirdetés:                            

 1. Hétköznapjain régi hagyomány szerint hajnali szentmisét tartunk reggel 6³º órakor. A hajnali szentmise után imádkozzuk el a zsolozsma reggeli dicséretét. 7 órakor adventben nincs szentmise.
 2. Ezen a hétvégén van a Karitasz Karácsonyi tartós élelmiszer gyűjtése!
 3. Ma este az esti hatórás szentmise után jótékonysági koncertet add Vass György!
 4. December 17-én, szombaton este a 18 órakor kezdődő szentmisében a Szilágyi Iskola diákjai betlehemi játékot adnak elő!
 5. Jövő vasárnap 18-án a 9 órai szentmisében érkezik hozzánk a Betlehemi láng.
 6. BETLEHEMI JÁTÉKOK PRÓBÁJA: Minden vasárnap délelőtt 10˚˚órakor a templom téli kápolnájában. Felkészítő pedagógus Hutvágner Erika hitoktató. Várjuk a gyermekek jelentkezését.

  (tovább…)

...23456...