Blog Archives

 

ÉVKÖZI 8. VASÁRNAP

2017.Február 26. Vasárnap.   liturgikus szín: zöld                        IV. zsoltárhét

 

1. KATOLIKUS ISKOLÁK: Mint az elmúlt vasárnap hirdettük, a mai és a holnapi perselyadományokat a katolikus iskolák javára gyűjtjük és küldjük be az Érsekségre. Hálásan köszönjük az adományokat.

2. ELSŐHÉT.: Szerdán este 6 órakor a Rózsafüzér Társulat szentmiséje és a márciusi hónap imaszándékának  ismertetése lesz. Csütörtökön este 6 órakor szentségimádást tartunk. Pénteken reggel a 7 órás szentmise előtt gyónási lehetőség az elsőpéntekesek számára. Pénteken este 18 órakor nagyböjti bűnbánati keresztúti imádságot végzünk a templomban.

3. PADÁNYI KATOLIKUS ISKOLA: 2017. március 2-án, csütörtökön, 17 órától szeretettel várják az iskolába készülő leendő első osztályosokat és szüleiket, beiskolázási körzettől függetlenül! Helyszín.: Veszprém, Szeglethy u. 6. Telefonszám.: (88) 420-011.

3. Ezen a héten SZERDA HAMVAZÓSZERDA, a nagyböjt kezdete. Mindkét szentmisén hamvazást tartunk, jövő vasárnap pedig minden szentmise után hamvazkodhatnak azok, akik szerdán nem tudnak szentmisén részt venni.

Ne feledkezzünk meg arról, hogy hamvazószerda szigorú böjt. Ezzel kapcsolatban emlékeztetjük a testvéreket egyházunk böjti fegyelmére. Az év minden péntekje bűnbánati nap, Jézus szen­vedésére és halálára emlékezve. Valamilyen bűnbánati cseleke­dettel, hústilalommal vagy más önmegtagadással, jócselekedet­tel, vagy Jézus szenvedésére emlékezve több imádsággal (pl.: keresztút, fájdalmas rózsafüzér) tartjuk meg. Nagyböjt péntekje­in továbbra is kötelező a hústilalom, 14 éves kortól. Hústilalom alól felmentést kaphatnak a betegek és azok, akik nem saját asz­taluknál étkeznek, de ilyen esetben más bűnbánati cselekményt kell végezniük. Hamvazószerdán és nagypénteken pedig szigorú böjt van, ami azt jelenti, hogy a hústilalom mellett a felnőttek (18-60 éves korig) legfeljebb háromszor ehetnek, és csak egyszer lakhatnak jól.

KERESZTÚT: Nagyböjt péntekjein este keresztúti imádságot végzünk itt a templomban. Tehát már most pénteken este 6 órakor is lesz ke­resztút.

(tovább…)

 

ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP

2017.Február 19. Vasárnap.        liturgikus szín: zöld           III. zsoltárhét

 1. KATOLIKUS ISKOLÁK: Mint az elmúlt vasárnap hirdettük, a mai és a holnapi perselyadományokat a katolikus iskolák javára gyűjtjük és küldjük be az Érsekségre. Hálásan köszönjük az adományokat.
 1. SZILÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA: 2017. Február 21. Kedd Nyílt nap az iskolába készülő gyermeknek és szüleiknek, reggel 8 órától, 10 óráig, helyszín az iskola főépülete.

(tovább…)

 

ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP

2017.Február 12. Vasárnap.        liturgikus szín: zöld             II. zsoltárhét

 1. BETEGEK KENETÉNEK FELVÉTELE: Vasárnap a betegek világnapja is. Ehhez kapcsolódva tartjuk itt a templomban a betegek napját, és a délelőtt 11 órai szentmisén szolgáltatjuk ki a betegek kenetét azon testvére­inknek, akik idős koruk vagy betegség miatt veszélyben vannak és kérik ezt a szentséget. Kérem őket, hogy előzetesen jelent­kezzenek a sekrestyében vagy a plébánián, hogy annak megfele­lően tudjunk rá készülni. A szentség felvételének a feltétele a megszentelő kegyelem állapota.
 2. SZENTMISE IDŐPONT VÁLTOZÁS: Kedden, szerdán, csütörtökön, és pénteken este 6 órakor vannak a szentmisék.
  Következő Vasárnap a Katolikus Iskolák javára lesz a gyűjtés. A szentmisék perselyadományait erre a cél gyűjtjük és továbbítjuk az érsekségre. Hálás szívvel kérném a kedves testvérek nagylelkű anyagi hozzájárulását, támogatását.

(tovább…)

 

ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP

2017. Február 5. Vasárnap.        liturgikus szín: zöld               I. zsoltárhét

1. SZOMBATON és VASÁRNAP, Szent Balázs vértanú püspök emléknapja alkalmából, minden szentmise után Balázs áldást adunk.

2. KATOLIKUS FARSANGI BATYUS BÁL.: Február 10. Péntek este 18 órakor kezdődik, az Ipari Iskola tornatermében, megközelíthető az iskola főbejárata a porta felől. Belépő díj nincs, önkéntes felajánlást szívesen várunk, ez azért fontos, hiszen vannak költségei a bálnak. Élő zene és tánc jó hangulat várja az érdeklődőket, Szalai Balázs Sármelléki énekes zenész szórakoztatja a nagyérdemű közönséget.

3. BETEGEK KENETÉNEK FELVÉTELE: Ez a nap a betegek világnapja is. Ehhez kapcsolódva jövő vasár­nap tartjuk itt a templomban a betegek napját, és a délelőtt 11 órai szentmisén szolgáltatjuk ki a betegek kenetét azon testvére­inknek, akik idős koruk vagy betegség miatt veszélyben vannak és kérik ezt a szentséget. Kérem őket, hogy előzetesen jelent­kezzenek a sekrestyében vagy a plébánián, hogy annak megfele­lően tudjunk rá készülni. A szentség felvételének a feltétele a megszentelő kegyelem állapota. Szentgyónást végezni szomba­ton este ½ 6-tól lehet, vasárnap pedig délelőtt 10 órától.

(tovább…)

 

ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP

2017.Január 29. Vasárnap. liturgikus szín: zöld                                   IV. zsoltárhét

1. ELSŐ HÉT:. Szerdán este 18 órakor a Rózsafüzér Társulat szentmiséje és a februári hónap imaszándékának ismertetése.

2. CSÜTÖRTÖK: Urunk bemutatása Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe, reggel a 7 órai szentmise keretén belül áldjuk meg a gyertyákat, este nincs szentmise. Csütörtökön délután 17 órakor szentségimádást tartunk.

3. KÉPVISELŐTESTÜLETI GYŰLÉS: Tisztelettel hívom a képviselőtestület tagjait, mert csütörtökön este 18 órakor év végi számadás és költségvetési gyűlést tartunk este 18 órakor a plébánia közösségházában.  Szeretettel várom a képviselőtestület tagjait.

4. PÉNTEKEN: az esti 18 órai szentmise végén Balázs áldásban részesítjük a kedves testvéreket.

5. SZOMBATON és VASÁRNAP, Szent Balázs vértanú püspök emléknapja alkalmából, minde­gyik szentmise után Balázs áldást adunk.

KATOLIKUS FARSANGI BATYÚS BÁL: 2017. február 10. péntek este 18 órakor kezdődik, az Ipari Iskola tornatermében, megközelíthető az iskola főbejárata (a porta) felől. Belépő díj nincs, önkéntes felajánlást szívesen várunk, ez azért fontos, mert vannak költségei a bálnak. Élő zene és tánc jó hangulat várja az érdeklődőket. Szalai Balázs Sármelléki énekes zenész szórakoztatja a nagyérdemű közönséget.

(tovább…)

 

ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP

2017. január 22. Vasárnap       liturgikus szín: zöld            III. zsoltárhét

 1. KATOLIKUS FARSANGI BATYÚS BÁL: február 10. péntek este, 18 órakor kezdődik, az Ipari Iskola tornatermében, megközelíthető az iskola főbejárata a porta felől. Belépő díj nincs, önkéntes felajánlást szívesen várunk, ez azért fontos, hiszen vannak költségei a bálnak. Élő zene, tánc és jó hangulat várja az érdeklődőket. Szalai Balázs Sármelléki énekes zenész szórakoztatja a nagyérdemű közönséget.

(tovább…)

 

ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP

2017.Január 15. Vasárnap. liturgikus szín: zöld              II. zsoltárhét

 1. Vasárnaptól a keresztények egységéért végzett imahét találkozói lesznek a város templomaiban. Minden este 5 órakor kezdődnek az imaórák. Részletes programja a hirdetőtáblán ol­vasható. Nálunk szerdán délután 5 órakor, Isó Zoltán evangélikus lelkész hirdet igét. Szerdán este 18 órakor nem lesz szentmise.

2. KATOLIKUS FARSANGI BATYUS BÁL: Február 10. Péntek este 18 órakor kezdődik, az Ipari Iskola Tornatermében, Megközelíthető az iskola főbejárata a porta felől. Belépő díj nincs, önkéntes felajánlást szívesen várunk, ez azért fontos, hiszen vannak költségei a bálnak. Élő zene és tánc jó hangulat várja az érdeklődőket, Szalai Balázs Sármelléki énekes zenész szórakoztatja a nagyérdemű közönséget.

3. A KÉSZ veszprémi csoportja meghívására tart előadást Pálffy Géza, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport vezetője, az MTA doktora Új kutatási eredmények a Szent Koronáról címmel január 19-én, csütörtökön 17 órakor a Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Általános Iskolában (Veszprém, Szeglethy u. 6.).

(tovább…)

 

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE

2017.Január 8. Vasárnap. liturgikus szín: fehér Ünnep I. zsoltárhét

 

Idén január 15. és 22. között rendezik meg a Krisztus-hívők egységéért hirdetett ökumenikus imahetet. Az alábbiakban tájékoztatást nyújtunk a veszprémi programokról: Imahét Veszprémben:

 1. Jan. 15. (vasárnap), 17óra: Református Nagytemplom Igét hirdet: Dr. Márfi Gyula érsek.
 2. Jan. 16. (hétfő), 17 óra: Magyarok Nagyasszonya templom Igét hirdet: Niederhoffer Zoltán református lelkész.
 3. Jan. 17. (kedd), 17 óra: Evangélikus templom  Igét hirdet: Nagy Károly plébános.
 4. Jan. 18. (szerda), 17 óra: Regina Mundi templom Igét hirdet: Isó Zoltán evangélikus lelkész.
 5. Jan. 19. (csütörtök), 17 óra: Református Új templom Igét hirdet: Tornavölgyi Krisztián plébános.
 6. Jan. 20. (péntek), 17 óra: Szent Margit templom Igét hirdet: Steinbach József református püspök.
 7. Jan. 21. (szombat), 17 óra: Evangélikus templom Igét hirdet: Dr. Janka Ferenc parókus.
 8. Jan. 22. (vasárnap), 17 óra: Szent Mihály Székesegyház Igét hirdet: Szemerei János evangélikus püspök.

„EGY JÓ DISZNÓ TOROS A VÁROS KÖZEPÉN“ Címmel invitálok mindenkit 2017. Január 14-én, szombaton a Regina Mundi Plébánia közösségházába és udvarára, élményekben és hangulatban nem szűkölködő disznóvágásra. A program reggel fél 7-kor, kezdődik. A jó hangulatot előre vételező szívet-testet melengető, népi kulacsban rejlő folyékony aranyt ne hagyjuk otthon. Sütemény pogácsa felajánlásokat szívesen várunk.

(tovább…)

...23456...