Blog Archives

 

ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP

2018. Január 21. Vasárnap.              liturgikus szín: zöld                            III. Zsoltárhét  

1.ÖKUMENIKUS IMAHÉT VESZPRÉM VÁROSÁBAN: Jan. 24. (szerda), 17 óra: Helyszín:  Regina Mundi templom, igét hirdet: Isó Zoltán evangélikus lelkész.

2.GYÁSZ HIRDETÉS: Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindenkivel, hogy 2018. január 8-án, életének 92., szerzetességének 75. évében elhunyt Pollmann Anna Apollónia CJ nővér, aki 86 éves koráig szolgálta a Regina Mundi plébániát. Élete utolsó öt évét a rend zugligeti otthonában töltötte. 2018. január 26-án, 14˚˚ órakor, szentmise lesz a Regina Mundi Plébánia Templomban, temetési szertartása az alsóvárosi temetőben délután 15 órakor lesz, urnáját az Angol Kisasszonyok Kriptájában helyezik örök nyugalomra.

3.KATOLIKUS FARSANGI BATYUS BÁL.: 2017. Január 26. Péntek este 18 órakor kezdődik, az Ipari Iskola tornatermében, megközelíthető az iskola főbejárata a porta felől. Belépő díj nincs, önkéntes felajánlást szívesen várunk, ez azért fontos, hiszen vannak költségei a bálnak. Élő zene és tánc jó hangulat várja az érdeklődőket, Szalai Balázs énekes-zenész szórakoztatja a nagyérdemű közönséget.

(tovább…)

 

ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP

 

2018. Január 14. Vasárnap.              liturgikus szín: zöld                             II. Zsoltárhét  

 

Megjelent az új 2018-es INTENCIÓS KÖNYV a sekrestyében és a plébánián élőkért és elhunytakért szentmisét lehet felajánlani.

1.ÖKUMENIKUS IMAHÉT VESZPRÉM VÁROSÁBAN: Jan. 24. (szerda), 17 óra: Helyszín:  Regina Mundi templom, igét hirdet: Isó Zoltán evangélikus lelkész.

2.GYÁSZ HIRDETÉS: Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindenkivel, hogy 2018. január 8-án, életének 92., szerzetességének 75. évében elhunyt Pollmann Anna Apollónia CJ nővér, aki 86 éves koráig szolgálta a Regina Mundi plébániát. Élete utolsó öt évét a rend zugligeti otthonában töltötte. 2018. január 26-án, szentmise lesz a Regina Mundi Plébánia Templomban, temetési szertartása az alsóvárosi temetőben délután 15 órakor lesz, urnáját az Angol Kisasszonyok Kriptájában helyezik el.

3.KATOLIKUS FARSANGI BATYUS BÁL.: 2017. Január 26. Péntek este 18 órakor kezdődik, az Ipari Iskola tornatermében, megközelíthető az iskola főbejárata a porta felől. Belépő díj nincs, önkéntes felajánlást szívesen várunk, ez azért fontos, hiszen vannak költségei a bálnak. Élő zene és tánc jó hangulat várja az érdeklődőket, Szalai Balázs énekes-zenész szórakoztatja a nagyérdemű közönséget.

(tovább…)

 

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE

2018. Január 7. Vasárnap.     liturgikus szín: fehér       I. Zsoltárhét  

Megjelent az új 2018-es INTENCIÓS KÖNYV, a sekrestyében és a plébánián élőkért és elhunytakért szentmisét lehet felajánlani.

1. „EGY JÓ DISZNÓTOROS A VÁROS KÖZEPÉN“ címmel invitálok mindenkit 2018. Január 13-án, szombaton a Regina Mundi Plébánia közösségházába és udvarára, élményekben és hangulatban nem szűkölködő disznóvágásra. A program reggel fél 7-kor, kezdődik. A jó hangulatot előre vételező szívet-testet melengető, népi kulacsban rejlő folyékony aranyat ne hagyjuk otthon. Sütemény és pogácsa felajánlásokat szívesen várunk.

2. KATOLIKUS FARSANGI BATYUS BÁL: 2017. Január 26. péntek este 18 órakor kezdődik, az Ipari Iskola tornatermében, megközelíthető az iskola főbejáratánál a porta felől. Belépő díj nincs, önkéntes felajánlást szívesen várunk, ez azért fontos, hiszen vannak költségei a bálnak. Élő zene és tánc jó hangulat várja az érdeklődőket, Szalai Balázs énekes-zenész szórakoztatja a nagyérdemű közönséget.

3. KATEKUMENÁTUS: Várjuk azoknak a fiataloknak és felnőtteknek a jelentkezését a plébánián, akik nem részesültek a keresztség eukarisztia és bérmálás szentségében. Január és február hónapokban heti két alkalommal hétfőn és kedden délután 5-6-órig, hitoktatásban és szentségek felvételének felkészítésében lehet részt venni.

(tovább…)

 

SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA

HONLAPUNK: reginamundiplebania.hu

2017.December 31.                     liturgikus szín: fehér                       I. zsoltárhét

 H I R D E T É S

1. December 31-én, Vasárnap Te Deum este 6 órakor Hálaadó Szentmisét tartunk, az egész év Isteni kegyelmeiért.

2. 2018. Január 1. Hétfőn Vasárnapi miserend 9˚˚ 11˚˚ 18˚˚, Szűz Mária Isten Anyja kötelező főünnep egyházunkban.

3. ELSŐ HÉT: Szerdán reggel 7 órakor a rózsafüzér társulat szentmiséje és titokcsere lesz. Csütörtökön este 6 órakor szentségimádást tartunk. Pénteken reggel a 7 órás szentmise előtt gyónási lehetőség az elsőpéntekesek számára.

4. VÍZKERESZT ÜNNEPE: Szombaton az esti 6 órás, szentmise keretén belül végezzük el, a hagyományos víz megáldást (vízszentelési) szertartást.

5. Megjelent az új 2018-as INTENCIÓS KÖNYV, a sekrestyében és a plébánián élőkért és elhunytakért szentmisét lehet felajánlani. Kérném azokat, akik még nem fizették be a 2017-es Évre vonatkozóan az egyházközségi hozzájárulásukat, tegyék meg mihamarabb az elkövetkezendő időben.

(tovább…)

 

ÁDVENT 4. VASÁRNAPJA

KARÁCSONY SZENT ÜNNEPE

2017. DECEMBER 24. Vasárnap.            liturgikus szín: viola                   IV. Zsoltárhét

1.SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA: 2017. December 31. Vasárnap 9 órakor, 11 órakor, és este 18 órakor van szentmise, aminek keretében elvégezzük az év végi hálaadást, és az éves egyházközségi beszámolót.

2.SZŰZ MÁRIA ISTEN ANYJA FŐÜNNEP: 2018. Január 1. Hétfő Szűz Mária Isten Anyja főünnepén 9 órakor, 11 órakor, és este 18 órakor tartunk szentmisét.

(tovább…)

 

ÁDVENT 3. VASÁRNAPJA

 2017.DECEMBER 17. Vasárnap.            liturgikus szín: viola                   III. Zsoltárhét

1. SZENTMISE IDŐPONT VÁLTOZÁS:

  • December 20-án, szerdán elmarad az esti 6 órai szentmise.
  • ADVENT 4. VASÁRNAPJA: 2017. December 24. Vasárnap 9, 11 órakor van szentmise. 15³º Betlehemi pásztorjáték a templomban, 22 órakor Karácsonyi Mise. Az úgynevezett éjféli mise 24 órás, 22 órakor van idén.
  • URUNK SZÜLETÉSE KARÁCSONY FŐÜNNEP: 2017. December 25. Hétfő 9 órakor, 11 órakor és este 18 órakor van szentmise.
  • KARÁCSONY MÁSNAPJA, SZENT ISTVÁN VÉRTANÚ ÜNNEPE: 2017. December 26. Kedd 9, 11 és este 18 órakor van szentmise.
  • SZENT JÁNOS APOSTOL ÉS EVANGÉLISTA ÜNNEPE: 2017. December 27. Szerda Szent János apostol ünnepén reggel 7 órakor van szentmise, aminek keretén belül megáldjuk az újbort. Este 6 órakor nincs szentmise.
  • APRÓSZENTEK, VÉRTANÚK ÜNNEPE:2017. December 28. Csütörtökön reggel 7 órakor van szentmise.
  • 2017. December 29. Pénteken reggel 7 órakor van szentmise.
  • 2017. December 30. Szombaton este 18 órakor van szentmise.
  • SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA: 2017. December 31. Vasárnap 9 órakor, 11 órakor, és este 18 órakor van szentmise, aminek keretében elvégezzük az év végi hálaadást, és az éves egyházközségi beszámolót.
  • SZŰZ MÁRIA ISTEN ANYJA FŐÜNNEP:2018. Január 1. Hétfő Szűz Mária Isten Anyja főünnepén 9 órakor, 11 órakor, és este 18 órakor tartunk szentmisét.

(tovább…)

 

ADVENT 2. VASÁRNAPJA

2017. DECEMBER 10. Vasárnap. liturgikus szín: viola II. Zsoltárhét

1. SZENTMISE IDÖPONT VÁLTOZÁS: Szerdán este 6 órakor elmarad a szentmise.

2. A veszprémi JERUZSÁLEM- hegyi BARÁTI KÖR: szervezésében hétfőn este 18 órakor Betlehem állításra és annak megáldására kerül sor.

3. FALINAPTÁR, és 2018-as, Katolikus Kalendárium kapható a sekrestyében.

(tovább…)

 

ADVENT 1. VASÁRNAPJA

2017. DECEMBER 3. Vasárnap.    liturgikus szín: viola        I. Zsoltárhét

1.REGGELI RORÁTÉ SZENTMISE: Advent hétköznapjain régi hagyomány szerint roráté szentmisét tartunk reggel 6³º órakor. A szentmise után imádkozzuk el a zsolozsma reggeli dicséretét. 7 órakor adventben nincs szentmise.

2.ELSŐ HÉT: Szerdán este, 6 órakor a rózsafüzér társulat szentmiséje és titokcsere lesz.

3.A SZENT LÁSZLÓ PLÉBÁNIA ÁDVENTI LELKIGYAKORLATA: Hétfőn, kedden és szerdán, este 6 órakor szentmisével egybekötött elmélkedést (szentbeszédet mond) Főtisztelendő Barsi Balázs O.F.M. ferences atya, a szentmisék alatt gyónási lehetőség.

4.EGÉSZ NAPOS SZENTSÉGIMÁDÁS: Pénteken ünnepeljük a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen foganta­tását. Ez a nap egyúttal templomunk felszentelésének az évforduló­ja, valamint plébániánk szentségimádási napja. A roráté misét kö­vető reggeli dicséret után helyezzük ki az Oltáriszentséget imádásra, templomunk téli kápolnájában. Délután 5-6-óráig tartjuk a közös befejező imaórát. Este 6 órakor ünnepi szentmisével zárjuk szentségimádási napunkat. Aki napközben tud vállalni egy-egy óra a kitett oltáriszentség előtt, kérem, jelentkezzen a sekrestyében, hogy legyen kitöltve az egész nap.

5.KARÁCSONYI TARTÓS ÉLELMISZER GYŰJTÉS: A plébániai karitászcsoport jövő szombaton és vasárnap, tartja a hagyományos tar­tós élelmiszer gyűjtését a rászorulók megsegítésére. Az elmúlt évek­hez hasonlóan várjuk és hálásan köszönjük a testvérek adományait.

6.ADVENT KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS A PLÉBÁNIÁN: December 9-én, szombaton.

7.MEGJELENT A REGINA KRÓNIKA decemberi száma.

 8.FALINAPTÁR, és 2018-as, Katolikus Kalendárium kapható a sekrestyében.

(tovább…)

12345...