Blog Archives

 

ADVENT II.VASÁRNAPJA 

 1. December 8. liturgikus szín: viola    II. zsoltárhét

 

Hirdetés:                       

 1. ADVENT: Hétköznapjain régi hagyomány szerint hajnali szentmisét tartunk reggel 6³º órakor. A hajnali szentmise után imádkozzuk el a zsolozsma reggeli dicséretét. 7 órakor adventben nincs szentmise.
 2. JERUZSÁLEM-HEGYI BARÁTI KÖR: szervezésében Betlehemállítás lesz 2019. December 10-én, Kedden este 6 órakor, a KISKÖRÖSI ABC- előtt. Szeretettel várunk mindenkit egy jó hangulatú közös együttlétre.
 3. EGÉSZ NAPOS SZENTSÉGIMÁDÁS: 2019. December 9-én, hétfő reggeli roráté mise után helyezzük ki az oltári szentséget imádásra, és este 6 órakor ünnepi szentmisét tartunk. Egész nap lehet jönni a templomba adorálni.
 4. KARITASZ KARÁCSONYI TARTÓS ÉLELMISZER GYÜJTÉS: Vasárnapig. A tartós élelmiszert kilehet helyezni a templomban a padok végén található gyűjtő kosárba. A pénzbeli adományokra pedig egy karitász persely helyezünk ki. Hálásan köszönjük a kedves hívek felajánlásait.
 5. BETLEHEMI JÁTÉKOK PRÓBÁJA: Minden vasárnap délelőtt 10˚˚órakor a templom téli kápolnájában. Felkészítő pedagógus Hutvágner Erika hitoktató. Várjuk a gyermekek jelentkezését.

 

H E T I M I S E S Z Á N D É K O K

7. SZOMBAT Szent Ambrus püspök és egyháztanító. e 18˚˚ elhunyt Józsefért
8. DECEMBER

ÁDVENT II. VASÁRNAPJA

II. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Élő László és Viktor testi-lelki gyógyulásáéért

elhunyt Édesapáért

Rózsafüzér társulat, élő és elhunyt tagjaiéért

9. HÉTFŐ A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA főünnep 6ᵌᵒ elhunyt Pál és elhunyt Elza
10. KEDD

A Loretói Boldogságos Szűz Mária. e

6ᵌᵒ elhunyt Nándor és elhunyt Laura
11. SZERDA Szent I. Damazusz pápa. e 6ᵌᵒ Hálából a Szentlélek segítségéért
12. CSÜTÖRTÖK A Guadalupei Boldogságos Szűz Mária. e 6ᵌᵒ elhunyt Nagyszülőkért
13. PÉNTEK

Szent Lúcia szűz és vértanú. e

6ᵌᵒ elhunyt Édesapáért és elhunyt Édesanyáért
14. SZOMBAT Keresztes Szent János áldozópap és egyháztanító. e 18˚˚ elhunyt Férjért és elhunyt Édesanyáért
15. DECEMBER

ÁDVENT III. VASÁRNAPJA

III. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

elhunyt János férjért, és elhunyt Eleonóráért

Pro Populo

elhunyt János és elhunyt Anna

 

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS „A”ÉV

 

 1. Vasárnap (Keresztvetés és a hívek köszöntése után)
 2. Ének: ÉE. 6.: Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítő (vagy: Jöjj el, jöjj el, Emmanuel…)
 3. Az olvasmányban Izaiás próféta írja: „Vessző kél majd Izáj törzsökéből… Az Úr lelke nyugszik rajta… Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak az én szent hegyemen. Mert a föld úgy tele lesz az Úr ismeretével, mint ahogy betöltik a vizek a tengert”.
 4. Advent emlékeztet az Ószövetség Messiás-várására. Isten ígéretet ad: vessző kél majd Izáj törzsökéből… De milyen hosszú ez a várakozás! Mintha semmi sem történne, Isten megfeledkezne az ígéretéről. Pedig Isten műve beteljesedőben van. Adventi koszorúnk második égő gyertyája emlékeztessen arra, hogy bennünk is be kell teljesednie Isten akaratának, ki kell alakulnia bennünk Jézus képmásának. Isten a mi esetünkben is türelmesen vár, de a beteljesedés bizalmával kérjük Jézust: „Jöjj el édes Üdvözítőnk!”

 

 1. Hogy felismerjük üdvösségünk útját és a kegyelem idejét!

Hívek: Jöjj el édes Üdvözítőnk!

 1. Hogy tetszésedre bűnbánatot tartsunk!

Hívek: Jöjj el édes Üdvözítőnk!

 1. Hogy ne csak ádvent szent idején, a nem életünkben mindvégig a szentségekben részesülhessünk!

Hívek: Jöjj el édes Üdvözítőnk!

 1. Hogy a felkészült bűnbánat által, a végső álhathatósságban találjon minket a világból kiszólító szavad.

Hívek: Jöjj el édes Üdvözítőnk!

 1. Hogy második eljöveteled, ha ébren és életben talál minket, felkészülten az üdvösségre találjon és vigasztaljon örök boldogságod minket!

Hívek: Jöjj el édes Üdvözítőnk!

 

Mindenható Istenünk! Add kegyelmi ajándékodat, hogy jól felkészülhessünk Szent Fiad érkezésére, és életünk adventje után hozzád juthassunk általa. Aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké. Ámen.

 

 

ÁDVENT I. VASÁRNAPJA

 1. December 1. Vasárnap liturgikus szín: viola        I. Zsoltárhét

 

 1. ADVENT: Hétköznapjain régi hagyomány szerint hajnali szentmisét tartunk reggel 6³º órakor. A hajnali szentmise után imádkozzuk el a zsolozsma reggeli dicséretét. 7 órakor adventben nincs szentmise.

2.KARITASZ: KARITASZ KARÁCSONYI TARTÓS ÉLELMISZER GYÜJTÉS.: 2019. December 1-től-8-ig. A tartós élelmiszert kilehet helyezni a templomban a padok végén található gyűjtő kosárba. A pénzbeli adományokra pedig egy karitász persely lesz elhelyezve. Hálásan köszönjük a kedves hívek felajánlásait.

3.EGYHÁZKÖZSSÉGI SZENTSÉGIMÁDÁSI NAP: 2019. december 8-én, 6ᵌᵒ-18ᵒᵒ hétfőn, a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen fogantatásának ünnepén.

4.BETLEHEMI JÁTÉKOK PRÓBÁJA: Minden vasárnap délelőtt 10˚˚órakor a templom téli kápolnájában. Felkészítő pedagógus Hutvágner Erika hitoktató. Várjuk a gyermekek jelentkezését.

5.KATOLIKUS KALENDÁRIUM, és 2020-es FALINAPTÁR, gyermek naptár, és karácsonyi színes képeslap a sekrestyében kapható.

 

H  E  T  I  M  I  S  E  S  Z  Á  N  D  É  K  O  K

30. SZOMBAT

Szent András apostol ünnep

17˚˚

18˚˚

HÁZASSÁGKÖTÉS: Roland és Serly

elhunyt Erzsébet édesanyáért

1. DECEMBER

ÁDVENT I. VASÁRNAPJA

I. Zsoltárhét

9˚˚

 

11˚˚

18˚˚

elhunyt József, elhunyt Szülők, és elhunyt Testvérekért

elhunyt Norbertért

elhunyt László férj és édesapáért

2. HÉTFŐ Köznap 6ᵌᵒ Segítő Szűzanya Tiszteletére
3. KEDD Xavéri Szent Ferenc. e 6ᵌᵒ Hálából Szűzanyának és az Őrző angyaloknak
4. SZERDA Damaszkuszi Szent János áldozópap és egyháztanító. e 6ᵌᵒ

 

†Ferdinánd és †Irma

Rózsafüzér társulatélő és elhunyt tagjaiért

5. CSÜTÖRTÖK Köznap 6ᵌᵒ Élő Miklós és családja
6. PÉNTEK Szent Miklós püspök. e 6ᵌᵒ

8ᵒᵒ

Tisztítótűzben szenvedő lelkekért

Szilágyi Iskolai mise

7. SZOMBAT Szent Ambrus püspök és egyháztanító. e 18˚˚ elhunyt Józsefért
8. DECEMBER

ÁDVENT II. VASÁRNAPJA

II. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Pro Populo

elhunyt Édesapáért

Rózsafüzér társulat élő és elhunyt tagjaiéért

 

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS „A” Év

 1. VASÁRNAP: (Keresztvetés és a hívek köszöntése után)
 2. Ének ÉE. 13.: Íme kedveseim,……..
 3. Szent Pál írja a Szentleckében a rómaiakhoz írt levelében (3,20-21): „Itt az óra, hogy fölébredjünk álmunkból!… Múlóban az éjszaka, elközelgett a nappal.”
 4. Advent felidézi számunkra az Ószövetség Messiás-várását, annak beteljesedését Jézus Krisztusban, valamint az újszövetség Messiás-várását, Krisztus újra eljövetelét a világ végén és bennünk való eljövetelét a megtérés által. „Vessük hát le a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit!” – figyelmeztet Szent Pál apostol. Advent 1. vasárnapja erre a készenlétre rányitja a figyelmünket, hogy Jézus újra eljövetele ne érjen minket készületlenül. A kezdeti idő egyházában élénken élt ez a várakozás, örömteli imádság volt számukra a Jelenések könyvének a befejező fohásza: „Jöjj el, Urunk!” Adventi koszorúnk első égő gyertyája szítsa fel bennünk is ezt a lelkületet és így kérjük: „Jöjj, Urunk, ne késlekedj!”
 5. Örömmel várjuk érkezésedet, jöjj, el Urunk, Jézus!

Válasz: Jöjj, Urunk, ne késlekedj!

 1. Te aki kezdet óta létezel, jöjj el, hogy az üdvösség útján járjunk életünk minden napján!

Válasz: Jöjj, Urunk, ne késlekedj!

 1. Te alkottad a világot és mindent, amit benne él, jöjj el és mentsd meg kezed alkotását!

Válasz: Jöjj, Urunk, ne késlekedj!

 1. Te nem veted meg halandó természetünket, jöjj el és ragadj ki minket a halál hatalmából!

Válasz: Jöjj, Urunk, ne késlekedj!

 1. Te azért jöttél, hogy kinyilatkoztatásod által felemeld, a bűnös eleset emberiséget, jöjj el és ajándékozd nekünk örök életed!

Válasz: Jöjj, Urunk, ne késlekedj!

 1. Te minden emberel szövetséget kötöttél, hogy üdvözüljön és eljusson a te országodba, jöjj el, és gyűjtsd egybe azokat, akik látni szeretnék arcodat!

Válasz: Jöjj, Urunk, ne késlekedj!

Urunk Mindenható Istenünk! Segíts minket, hogy buzgó várakozással készüljünk Fiad, Jézus Krisztus eljövetelére. Amikor pedig eljön és kopogtat, ébren találjon minket, akik imádsággal virrasztunk, és örvendezve zengjük dicséretét. Aki veled él és uralkodik, mindörökkön örökké. Ámen.

(Uram, irgalmazz!-tól folytatódik a szentmise)

 

 

KRISZTUS A MINDENSÉG KIRÁLYA ÉVKÖZI 34. VASÁRNAPJA

 1. November 24. Vasárnap liturgikus szín: zöld         I. Zsoltárhét

1.SZENTMISE IDŐPONT VÁLTOZÁS: Kedden, szerdán, nem reggel 7 órakor, hanem este 6 órakor van a szentmise.

2.KARITÁSZ.: Ezen a hétvégén, országos gyűjtés a karitász javára. Kérném a kedves testvérek nagylelkű anyagi hozzájárulását, a gyűjtéshez, a rászoruló nagycsaládosok és hátrányos helyzetben élő egyedülálló idősek megsegítésre, a szentmisék persely adományát erre a célra gyűjtjük.

3.BETLEHEMI JÁTÉKOK PRÓBÁJA.: Minden vasárnap délelőtt 10˚˚órakor a templom téli kápolnájában. Felkészítő pedagógus Hutvágner Erika hitoktató. Várjuk a gyermekek jelentkezését.

4.KATOLIKUS KALENDÁRIUM, és 2020-es FALINAPTÁR, gyermek naptár, és karácsonyi színes képeslap a sekrestyében kapható. Megjelent a REGINA KRÓNIKA novemberi száma.

 

H  E  T  I  M  I  S  E  S  Z  Á  N  D  É  K  O  K

23. SZOMBAT

Szent I. Kelemen pápa és vértanú emléknap

Szent Kolumbán apát emléknap

14˚˚

16˚˚

17˚˚

18˚˚

Német Nemzetiségi mise

Schola Regina Kórus 25. évfordulós mise

NEK SZENTSÉGIMÁDÁS

elhunyt Édesanya és elhunyt Édesapáért

24. KRISZTUS KIRÁLY főünnep

ÉVKÖZI 34. VASÁRNAP

II. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Családok elhunyt tagjaiéért

elhunyt Édesapáért

elhunyt Etelka édesanyáért, elhunyt Dezsőért, és elhunyt gyermekekért

25. HÉTFŐ

Alexandriai Szent Katalin szűz és vértanú emléknap

7˚˚

 

 

élő és elhunyt Katalinokért

élő Imre és elhunyt Szülőkért

26. KEDD Köznap 18˚˚ elhunyt Sándor, Férj, édesapa, nagyapa
27. SZERDA Köznap 11˚˚

 

 

18˚˚

TEMETÉS: Pfeiffer Gyuláné sz: Flóra Terézia †GABRIELLA

Vp. Vámos úti temető koporsós

élő Katalin

28. CSÜTÖRTÖK Marchiai Szent Jakab áldozópap emléknap 7˚˚

 

elhunyt Nagyszülőkért
29. PÉNTEK 7˚˚ Segítő Szűzanya Tiszteletére
30. SZOMBAT

Szent András apostol ünnep

17˚˚

18˚˚

HÁZASSÁGKÖTÉS: Roland és Serly

elhunyt Erzsébet édesanyáért

1. DECEMBER

ÁDVENT I. VASÁRNAPJA

I. Zsoltárhét

9˚˚

 

11˚˚

18˚˚

elhunyt József, elhunyt Szülők, és elhunyt Testvérekért

elhunyt Norbertért

elhunyt László férj és édesapáért

 

 

   ÉVKÖZI 33.VASÁRNAPJA

 1. November 17. Vasárnap liturgikus szín: zöld    I. Zsoltárhét

 

1.SZENTMISE IDŐPONT VÁLTOZÁS: Hétfőn, kedden, szerdán, nem reggel 7 órakor, hanem este 6 órakor van a szentmise.

2.KARITÁSZ: Jövő vasárnap  Országos Gyűjtés a Karitász javára. Kérném a kedves testvérek nagylelkű anyagi hozzájárulását, a gyűjtéshez, a rászoruló nagycsaládosok és hátrányos helyzetben élő egyedülálló idősek megsegítésre, a szentmisék persely adományát erre a célra gyűjtjük.

3.BETLEHEMI JÁTÉKOK PRÓBÁJA.: Minden vasárnap délelőtt 10˚˚órakor a templom téli kápolnájában. Felkészítő pedagógus Hutvágner Erika hitoktató. Várjuk a gyermekek jelentkezését.

4.KATOLIKUS KALENDÁRIUM, és 2020-es FALINAPTÁR, gyermek naptár, és karácsonyi színes képeslap a sekrestyében kapható. Megjelent a REGINA KRÓNIKA novemberi száma.

 

H  E  T  I  M  I  S  E  S  Z  Á  N  D  É  K  O  K

16. SZOMBAT

Skóciai Szent Margitemléknap

 

18˚˚ elhunyt Erzsébetért és elhunyt Családtagokért
17. ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP

I. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

elhuny Istvánért és elhunyt Máriáért

Pro Populo

elhunyt György és elhunyt Katalinért

18. HÉTFŐ

Szent Péter- és Szent Pál-bazilikák felszentelése emléknap

18˚˚

 

 

elhunyt Erzsébet
19. KEDD

Árpád-házi Szent Erzsébetünnep

18˚˚ elhunyt Szülők, Nagyszülők, Dédszülőkért
20. SZERDA Köznap 18˚˚ elhunyt Tibor és elhunyt Családtagokért
21. CSÜTÖRTÖK

A Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban emléknap

7˚˚

 

 

elhunyt Erzsébetért
22. PÉNTEK

Szent Cecília szűz és vértanú emléknap

7˚˚ Segítő Szűzanya Tiszteletére
23. SZOMBAT

Szent I. Kelemen pápa és vértanú emléknap

Szent Kolumbán apát emléknap

14˚˚

16˚˚

17˚˚

18˚˚

Német Nemzetiségi mise

Schola Regina Kórus 25. évfordulós mise

NEK SZENTSÉGIMÁDÁS

elhunyt Édesanya és elhunyt Édesapáért

24. KRISZTUS KIRÁLY főünnep

ÉVKÖZI 34. VASÁRNAP

II. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Családok elhunyt tagjaiéért

elhunyt Édesapáért

elhunyt Etelka édesanyáért, elhunyt Dezsőért, és elhunyt gyermekekért

 

 

   ÉVKÖZI 32.VASÁRNAPJA

 

 1. November 10. Vasárnap liturgikus szín: zöld    IV. Zsoltárhét

 

 1. BETLEHEMI JÁTÉKOK PRÓBÁJA.: 2019. November 10-én, vasárnap délelőtt 10˚˚órakor a templom téli kápolnájában. Felkészítő pedagógus Hutvágner Erika hitoktató. Várjuk a gyermekek jelentkezését.
 2. KATOLIKUS KALENDÁRIUM, és 2020-es FALINAPTÁR, gyermek naptár, és karácsonyi színes képeslap a sekrestyében kapható. Megjelent a REGINA KRÓNIKA novemberi száma.

 

H  E  T  I  M  I  S  E  S  Z  Á  N  D  É  K  O  K

 

9. SZOMBAT

A lateráni-bazilika felszentelése ünnep

18˚˚ elhunyt Szülőkért, Julianna és József
10. ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP

IV. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

elhunyt Édesapáért és szívbeteg gyermekekért

elhunyt Máriáért

elhunyt Mihály és elhunyt Franciska, szülőkért és gyermekeikért

11. HÉTFŐ Tours-i Szent Márton püspök emléknap 7˚˚

8˚˚

Hálából a Szentlélek segítségéért

Szilágyi iskolai mise

12. KEDD Szent Jozafát püspök és vértanú emléknap 7˚˚ elhunyt Családtagokért
13. SZERDA Magyar szentek és boldogok  emléknap 7˚˚ elhunyt Erzsébetért és elhunyt Sándorért
14. CSÜTÖRTÖK Köznap 7˚˚

11ᵌᵒ

 

13˚˚

élő Rebeka-Rékáért és Balázs Nagyszülőért

GYÁSZMISE: Dr. Komáromi Józsefné sz: Szakolczai †ILONA

TEMETÉSE: Vp. Vámos úti temető urnás

15. PÉNTEK Nagy Szent Albert püspök és egyháztanító emléknap 7˚˚

9˚˚

Hálából az Isten gondviselő kegyelméért

TEMETÉS: Havasi Lászlóné sz:

Vass †ERZSÉBET Vp. Vámos úti temető

16. SZOMBAT Skóciai Szent Margit emléknap 18˚˚ elhunyt Erzsébetért és elhunyt Családtagokért
17. ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP

I. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

elhuny Istvánért és elhunyt Máriáért

Pro Populo

elhunyt György és elhunyt Katalinért

 

 

   ÉVKÖZI 31.VASÁRNAPJA

 1. november 3. Vasárnap liturgikus szín: zöld      III. Zsoltárhét

 

 

 1. ELSŐHÉT: Szerdán reggel 7 órakor a Rózsafüzér Társulat szentmiséje, és a novemberi hónap imaszándékának ismertetése. Csütörtökön este 6 órakor szentségimádást tartunk.
 2. MÁRTON NAPI LÁMPÁS FELVONULÁS: 2019. november 9-én, szombaton 18˚˚-kor, az esti szentmise után. Várunk mindenkit szeretettel, hozz magaddal egy lámpást és ne hagyd otthon az unokáid, és a szomszéd gyerekeket.
 3. BETLEHEMI JÁTÉKOK PRÓBÁJA: 2016. november 3-án, vasárnap délelőtt 10˚˚órakor a templom téli kápolnájában. Felkészítő pedagógus Hutvágner Erika hitoktató. Várjuk a gyermekek jelentkezését.
 4. KATOLIKUS KALENDÁRIUM, és 2020-es FALINAPTÁR, gyermek naptár, és karácsonyi színes képeslap a sekrestyében kapható. Megjelent a REGINA KRÓNIKA novemberi száma.

 

 

H  E  T  I  M  I  S  E  S  Z  Á  N  D  É  K  O  K

 

2. SZOMBAT

HALOTTAK NAPJA

18˚˚ elhunyt Jusztináért
3. ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP

III. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

elhunyt Családtagokért

elhunyt Édesanyáért és elhunyt Nagyszülőért

elhunyt Szülőkért és elhunyt Testvéréért

4. HÉTFŐ

Borromeo Szent Károly püspök emléknap

7˚˚

 

Segítő Szűzanya tiszteletére
5. KEDD Szent Imre herceg ünnep 7˚˚ Hálából a segítő Szűzanya tiszteletére
6. SZERDA Köznap 7˚˚ Rózsafüzér Társulat, élő és elhunyt tagjaiért
7. CSÜTÖRTÖK Köznap 7˚˚ elhunyt Hedvig és elhunyt Szilveszter
8. PÉNTEK Köznap

 

7˚˚

18˚˚

Tisztítótűzben szenvedő lelkekért

Gyászmise: Elhunyt Éva Édesanyáért

9. SZOMBAT

A lateráni-bazilika felszentelése ünnep

18˚˚ elhunyt Szülőkért, Julianna és József
10. ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP

IV. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

elhunyt Édesapáért és szívbeteg gyermekekért

elhunyt Máriáért

elhunyt Mihály és elhunyt Franciska, szülőkért és gyermekeikért

 

 

   ÉVKÖZI 30.VASÁRNAPJA

 1. Október 27. Vasárnap liturgikus szín: zöld      II. Zsoltárhét

 

 1. ELSŐPÉNTEK: Reggel fél 7-kor gyónási lehetőség mindazok számára, akik első pénteken kívánják elvégezni a szentgyónásukat.
 2. PÉNTEKEN: Mindenszentek főünnepe, reggel 7 órakor és este 6 órakor tartunk szentmisét, este 7 órakor elimádkozzuk a halotti zsolozsma, virrasztó imaóráját.
 3. SZOMBATON: Halottak napja este 6 órakor szentmisén lehet részt venni.

 

H  E  T  I  M  I  S  E  S  Z  Á  N  D  É  K  O  K

26. SZOMBAT

Szűz Mária szombati emléknapja

18˚˚ Elhunyt Szülőkért
27. ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP

II. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Elhunyt Lajos

Pro populo

Elhunyt Szülőkért és elhunyt Nagyszülőkért

28. HÉTFŐ Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok ünnep 18˚˚

 

Élő Erik unokáért, és élő Csabáért
29. KEDD Köznap

 

11˚˚

 

18˚˚

TEMETÉS: Vértes Emilné sz: Kovács †ILONA

Vp. Vámos úti temető koporsós

Elhunyt Gyöngyiért

30. SZERDA Köznap 18˚˚ Elhunyt Gyula áldozópapért
31. CSÜTÖRTÖK Boldog Romzsa Tódor püspök és vértanú emléknap

 

18˚˚ Elhunyt Elek és elhunyt Etelka
1. PÉNTEK

MINDENSZENTEK főünnep

7˚˚

18˚˚

19˚˚

Elhunyt Lászlóért és elhunyt Erzsébetért

Élő Péterért és testvéreiért

Halotti zsolozsma, virrasztó imaóra

2. SZOMBAT

HALOTTAK NAPJA

18˚˚ Elhunyt Jusztináért
3. ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP

III. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Elhunyt Családtagokért

Pro Populo

Elhunyt Szülőkért és elhunyt Testvéréért

 

 

   ÉVKÖZI 28.VASÁRNAPJA

2019. Október 13. Vasárnap liturgikus szín: zöld      IV. Zsoltárhét

 

 1. OKTÓBER A SZŰZANYA Hónapja nem reggel, hanem este 6 órakor vannak a szentmisék, amit megelőz a fél 6-kor végzet rózsafüzér imádság.

 

 1. MISSZIÓS GYÜJTÉS: Jövő hétvégén, szombaton és vasárnap tartjuk az országos gyűjtést a missziók javára. Kérjük a kedves testvérek nagylelkű támogatását.

 

 1. SAN GOVANNI ROTONDO-i ZARÁNDOKLAT: Indulási időpont 2019. október 14. hétfő reggel 6 órakor, a veszprémi művelődési központ parkolójából (DIMITROV).

 

H  E  T  I  M  I  S  E  S  Z  Á  N  D  É  K  O  K

12. SZOMBAT

Szűz Mária szombati emléknapja

18˚˚ Élő Ferenc és élő Éva és családjaik
13. ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP

IV. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Elhunyt Sándor

Pro Populo

Elhunyt József és elhunyt Máriáért

14. HÉTFŐ

Szent I. Kallixtusz pápa és vértanú emléknap

 

18˚˚

 

Elhunyt György és elhunyt Mária és elhunyt Matild
15. KEDD A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz szűz és egyháztanító emléknap 18˚˚ Elhunyt Teréz édesanyáért
16. SZERDA Alacoque

Szent Margit Mária szűz  emléknap

Szent Hedvig szerzetesnő emléknap

18˚˚ Elhunyt József édesapáért
17. CSÜTÖRTÖK Antiochiai

Szent Ignác püspök és vértanú emléknap

18˚˚ Elhunyt János és elhunyt Irén
18. PÉNTEK

Szent Lukács evangélista ünnep

18˚˚ Elhunyt Hedvig és elhunyt Szilveszter
19. SZOMBAT

De Brébeuf Szent János és Jogues Szent Izsák áldozópap és társaik, észak-amerikai vértanúkemléknap

Keresztes Szent Pál áldozópap  emléknap

18˚˚ Elhunyt Mariann
20. ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP

MISSZIÓS VASÁRNAP

I. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Pro Populo

Elhunyt Édesapáért

Élő Unokákért

 

12345...