Blog Archives

 

      ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP

 HONLAPUNK: reginamundiplebania.hu

2014. Január 19.                   liturgikus szín: zöld                              II.  zsoltárhét

 

2014. Január 19. VASÁRNAP. Évközi 2. vasárnap

20. HÉTFŐ: Köznap, Boldog Özséb áldozópap.

21. KEDD: Szent Ágnes Szűz és vértanú.

22. SZERDA: Köznap, Boldog Batthyány-Strattmann László.

23. CSÜTÖRTÖK: Köznap, a Keresztények egységéért „A”.

24. PÉNTEK: Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító.

25. SZOMBAT: Szent Pál apostol megtérése (pálfordulása).

26. VASÁRNAP: Évközi 3. Vasárnap. III. zsoltárhét.

 

1. ÖKUMENIKUS IMA NAP TEMPLOMUNKBAN: Mától jövő vasárnapig a keresztények egységéért végzett imahét találkozói lesznek a város templomaiban. Minden este 5 órakor kezdődnek az imaórák. Részletes programja a hirdetőtáblán ol­vasható. Nálunk szerdán este lesz az imaóra, Niederoffer Zoltán református lel­kész hirdet igét. Szerdán este nem lesz sem szentmise, sem bib­liaóra.

2. „EGY JÓ DISZNÓ TOROS A VÁROS KÖZEPÉN“ Címmel invitálok mindenkit 2014. Január 25-én, a Regina Mundi Plébánia közösségházába és udvarára, élményekben és hangulatban nem szűkölködő disznóvágásra. A program reggel 6 órakor kezdődik, és este 6 órakor fejeződik be. A jó hangulatot előre vételező szívet-testet melengető pálinkát ne hagyjuk otthon. Sütemény pogácsa felajánlásokat várunk.

3. FARSANGI BÁL: Egyházközségünk farsangi batyus bált kíván rendezni február 8-án, szombaton 18 órai kezdettel az Ipari Iskola tornatermében. Tisztelettel kérem a híveket, hogy részvételi szándékukat szíveskedjenek jelezni az irodán, vagy a templom sekrestyéjében február 1-ig. Belépő díj nincs, önkéntes felajánlás. Élő zene és tánc jó hangulat várja az érdeklődőket. A bál fővédnöke Dr. Márfi Gyula érsek atya.

4. A MAKRÓVILÁG ZARÁNDOKUTAZÁSI IRODA és a REGINA MUNDI PLÉBÁNIA SZERVEZÉSÉBEN, ZARÁNDOKLAT: Jézus Szíve tisztelet és Szent Bernadett nyomában.

Jelentkezni lehet a plébánián, László Dezső plébános atyánál. Telefon: (20) 823-2674. Időpont: május 26-30. Részvételi díj: 105.000 Ft/fő vagy 370 Eur/fő. Jelentkezési és befizetési határidő január 26.

(tovább…)

 

Érseki mise keretén belül fogadalmat tett a Regina Mundi Egyházközség új képviselő-testülete.

Érsek atya Urunk Megkeresztelkedésének ünnepén az új képviselő testületi tagok kötelességeként említette a profán , civil világ sacralizálását.

Mindannyiunk kötelessége mondta, hogy munkahelyeinken, a családokon belül és amerre járunk a világban, tanúságot tegyünk keresztény hitünkről.

Minden keresztény keresztsége révén és különösen a bérmálkozás szentsége után részesévé válik a királyi papságnak,  amelyet például a családban, ha imára és az igazság ismeretére tanítja gyermekeit, gyakorolhat. (A Katolikus Egyház Katekizmusa 871§ “Krisztus-hívők azok, akik — mivel a keresztségben Krisztus testének tagjaivá lettek

— Isten népét alkotják, és minthogy így a maguk módján részesévé váltak Krisztus papi, prófétai és királyi feladatának, állapotuknak megfelelően annak a küldetésnek a gyakorlására kaptak hivatást, melynek a világban való teljesítését Isten az Egyházra bízta.” [393] ).

Azok akik képviselői tisztséget vállaltak szolgálataik révén, melyek igen sokrétűek lehetnek (sekrestyés, kántor, karnagy, irodavezető, imacsoport-vezető, hitoktató stb.) különösen is kötelesek közösségen belül megjeleníteni a Krisztusba vetett hitüket. Ehhez kérte az Úristen áldását és segítségét, Főegyházmegyénk védőszentjének, Szent Annának közbenjárását a főpásztor, majd az ünnepélyes fogadalomtételben minden képviselő-testületi tag is.

 

Képviselő Testület vezetője: László Dezső plébános

 A Képviselő Testület tagjai:

Balogh Erika            Csermely András            Csomay Mária            dr. Csertán György            Hanisch Ferenc            Haraszti Annamária

Keszthelyi Kristóf            Lakó János            dr. Léner-Pintér Sára          Makkai Katalin          Rácz Gabriella          Rostetterné Nagy Rita        

Varju István          Vasi István          Kicsák Tamás          Német Imréné          Horváthné Dr. Kovács Zsuzsanna          Halmay György         Schall Judit

 DSC_0185

LPS

 

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE VASÁRNAP

 HONLAPUNK: reginamundiplebania.hu

2014. Január 12.                   liturgikus szín: fehér                              I.  zsoltárhét

 

2014. Január 12. VASÁRNAP: Urunk Megkeresztelkedése.

13. HÉTFŐ: Köznap, Szent Hiláriusz püspök és egyháztanító.

14. KEDD: Köznap, évközi 1. vasárnap miseszövege.

15. SZERDA: Köznap, Remete Szent Pál.

16. CSÜTÖRTÖK: Köznap, szerzetesi hivatásokért.

17. PÉNTEK: Szent Antal apát.

18. SZOMBAT: Árpád-házi Szent Margit szűz.

19. ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP. II. zsoltárhét.

 

1. KÉSZ: Keresztény értelmiségiek Szövetsége Veszprémi Csoportja, szeretettel meghívja tagjait, barátait és minden érdeklődőt 2014. január 14-án, (kedden) 17:00 órakor a Padányi Katolikus Gyakorlóiskolába (Veszprém, Szeglethy u. 6.) „Írástudók árulása-önmegvalósítás?” Című előadásra. Előadó Főtisztelendő Dr. Osztie Zoltán morálteológus a KÉSZ elnöke.

 

2. SZENT MARGIT TEMPLOM BÚCSÚJA: LELKIGYAKOLAT: Január 17-én, pénteken, este 18 órakor. Január 18-án, szombaton 18 órakor. Január 19-én, vasárnap 10 órakor.  A szentmiséken lelkigyakorlatos szentbeszédet tart: Dr. Janka Ferenc görög katolikus lelkész főiskolai tanár. Az ünnepélyes búcsúi nagymisét január 19-én vasárnap de. 10 órakor dr. Márfi Gyula érsek úr tartja kispapjai asszisztenciájával.

3. Idén január 19. és 26. között rendezik meg a Krisztus-hívők egységéért hirdetett ökumenikus imahetet. Az alábbiakban tájékoztatást nyújtunk a veszprémi programokról: Január 19-én, vasárnap, 17 órakor a Evangélikus templomban igét hirdet Dr. Márfi Gyula római katolikus érsek. Január 20-én, hétfőn, 17 órakor Magyarok Nagyasszony templom igét hirdet Isó Dorottya evangélikus lelkész. Január 21-én, kedden, 17 órakor a Bazilika Főszékesegyház igét hirdet Szemerei János evangélikus püspök. Január 22-én, szerdán, 17 órakor a Regina Mundi templomban igét hirdet Niederhoffer Zoltán református lelkész. Január 23-án, csütörtökön, 17 órakor a Szent László templomban igét hirdet Závodi Zsuzsanna református lelkész. Január 24-én, pénteken, 17 órakor a Szent Margit templomban igét hirdet Steinbach József református püspök. Január 25-én, szombaton, 17 órakor a Református újtemplomban igét hirdet Dr. Janka Ferenc görög katolikus lelkész. Január 26-án vasárnap, 17 órakor a Református nagytemplom igét hirdet László Dezső római katolikus lelkész.

4. „EGY JÓ DISZNÓ TOROS A VÁROS KÖZEPÉN“ Címmel invitálok mindenkit 2014. Január 25-én, a Regina Mundi Plébánia közösségházába és udvarára, élményekben és hangulatban nem szűkölködő disznóvágásra. a Program reggel 6 órakor kezdődik, és este 6 órakor fejeződik be. A jó hangulatot előre vételező szívet-testet melengető pálinkát ne hagyjuk otthon. Sütemény pogácsa felajánlásokat várunk.

5. FARSANGI BÁL: Egyházközségünk farsangi batyus bált kíván rendezni február 8-án, szombaton 18 órai kezdettel az Ipari Iskola tornatermében. Tisztelettel kérem a híveket, hogy részvételi szándékukat szíveskedjenek jelezni az irodán, vagy a templom sekrestyéjében február 1-ig. Belépő díj nincs, önkéntes felajánlás. Élő zene és tánc jó hangulat várja az érdeklődőket. A bál fővédnöke Dr. Márfi Gyula érsek atya.

6. A MAKRÓVILÁG ZARÁNDOKUTAZÁSI IRODA és a REGINA MUNDI PLÉBÁNIA SZERVEZÉSÉBEN, ZARÁNDOKLAT: Jézus Szíve tisztelet és Szent Bernadett nyomában.

Jelentkezni lehet a plébánián, László Dezső plébános atyánál. Telefon: (20) 823-2674. Időpont: május 26-30. Részvételi díj: 105.000 Ft/fő vagy 370 Eur/fő. Jelentkezési és befizetési határidő január 26.

(tovább…)

 

január 19. vasárnap 17 óra, Evangélikus templom  Dr. Márfi Gyula római katolikus érsek

január 20. hétfő 17 óra, Magyarok Nagyasszonya templom  Isó Dorottya evangélikus lelkész

január 21. kedd 17 óra, Szent Mihály Bazilika  Szemerei János evangélikus püspök

január 22. szerda 17 óra, Regina Mundi római katolikus templom  Niederhoffer Zoltán református lelkész

január 23. csütörtök 17 óra, Szent László római katolikus templom  Závodi Zsuzsanna református lelkész

január 24. péntek 17 óra, Szent Margit római katolikus templom  Steinbach József református püspök

január 25. szombat 17 óra, Református új templom  Dr. Janka Ferenc görög katolikus lelkész

január 26. vasárnap 17 óra, Református nagytemplom  László Dezső római katolikus plébános

 

KARÁCSONY UTÁNI 2.VASÁRNAP

 HONLAPUNK: reginamundiplebania.hu

2014. Január 5.                   liturgikus szín: fehér                              II.  zsoltárhét

 

2014. Január 5. VASÁRNAP: Karácsony utáni 2. Vasárnap. 6. HÉTFŐ: Urunk Megjelenése Vízkereszt főünnepe. 7. KEDD: Köznap, Penyaforti Szent Rajmund áldozópap. 8. SZERDA: Köznap, vízkereszt után. 9. CSÜTÖRTÖK: Köznap, vízkereszt után. 10. PÉNTEK: Köznap, vízkereszt, után. 11. SZOMBAT: Köznap, vízkereszt, után. 12. VASÁRNAP: URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE, főünnep.

 

1. SZENTMISÉK FELAJÁNLÁSA: Elkészült az új 2014-es, intenciós naptár. Szentmise felajánlásokat élő és elhunyt szeretteinkért, családtagjainkért, szüleinkért, nagyszüleinkért a sekrestyében és a plébánia hivatalban tehetik meg a kedves testvérek.

 

2. ELSŐHÉT: Szerdán este a rózsafüzér társulat szentmiséje és titokcsere lesz. Erre a hétre esik elsőszerda és elscsütörtök. Csütörtökön este 6 órakor szentségimádást tartunk.

3. KÉPVISELŐTESTÜLET BEIKTATÁSA: Vasárnap Urunk megjelenésének az ünnepe, régi magyar nevén Vízkereszt lesz. A délelőtt 11- órai szentmise keretén belül kerül sor a Regina Mundi Egyházközségi képviselőtestületi tagok beiktatására és szokásos vízmegáldásra.

 

4. A MAKRÓVILÁG ZARÁNDOKÚTAZÁSI IRODA és a REGINA MUNDI PLÉBÁNIA SZERVEZÉSÉBEN, ZARÁNDOKLAT: Jézus Szíve tisztelet és Szent Bernadett nyomában.

Vezelay-Nevers-Paray Le Monial-Ars-La Salette. 5 nap/4 éj. LELKIVEZETŐ: LÁSZLÓ DEZSŐ ATYA –VESZPRÉMI REGINA MUNDI PLÉBÁNIA Utazás:       autóbusszal. Elhelyezés:2-3 ágyas egyszerű szállodai szobákban. Ellátás: reggeli, igény szerint vacsora. Jelentkezni lehet a plébánián, László Dezső plébános atyánál. Telefon: (20) 823-2674. Időpont: május 26-30. Részvételi díj: 105.000 Ft/fő vagy 370 Eur/fő. 3 vacsora:16.000 Ft/fő vagy 57 Eur/fő. Egyágyas felár:27.500 Ft/fő vagy 97 Eur/fő.

 

 

                                       

 

4. S Z O M B A T                                                        4. S Z O M B A T

5: † Gyula Édesapáért                                                 5: † Gyula Édesapáért

 

5. V A S Á R N A P                                                     5. V A S Á R N A P

9:                                                                                 9:

11: Pro Populo                                                             11: Pro Populo                      

este 6: † József                                                            este 6: † József            

 

6. H É T F Ő                                                               6. H É T F Ő

7: Hálából                                                                    7: Hálából

 

7. K E D D                                                                   7. K E D D

7: Élő Gábor gyógyulásáért                                        7: Élő Gábor gyógyulásáért

 

8. S Z E R D A                                                            8. S Z E R D A

7: † Teréz Édesanyáért                                                7: † Teréz Édesanyáért

este 6: Rózsafüzér T.                                                   este 6: Rózsafüzér T.

 

9. C S Ü T Ö R T Ö K                                                9. C S Ü T Ö R T Ö K

7: † János és † Karolin                                                7: † János és † Karolin

 

10. P É N T E K                                                          10. P É N T E K

7: † Szülők és † Nagyszülőkért                                  7: † Szülők és † Nagyszülőkért

 

11. S Z O M B A T                                                      11. S Z O M B A T

5: † Elek és † Ilona                                                     5: † Elek és † Ilona

 

12. V A S Á R N A P                                                   12. V A S Á R N A P

9: † Magdolnáért                                                         9: † Magdolnáért                  

11: Pro Populo                                                             11: Pro Populo

E. Képviselőtestület B.                                               E. Képviselőtestület B.

este 6: † Családtagokért                                              este 6: † Családtagokért

 

 

SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA

 HONLAPUNK: reginamundiplebania.hu

2013. December 29.                   liturgikus szín: fehér                              IV.  zsoltárhét

 

2013. December 29. VASÁRNAP: Szent Család Vasárnapja.

30. HÉTFŐ: Karácsony nyolcada 6. nap.

31. KEDD: Karácsony nyolcada 7. nap.

JANUÁR 1. SZERDA: SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA ÚJÉV.

2. CSÜTÖRTÖK: Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Geregely püspök és egyháztanítók.

3. PÉNTEK: Köznap, vízkereszt előtt, Jézus szent neve.

4. SZOMBAT: Köznap, vízkereszt előtt.

5. VASÁRNAP: Karácsony utáni 2. Vasárnap.

 

1. HIVATALI SZÜNET A R. M. PLÉBÁNIÁN: December 31-én, kedden. Elérhetőségünk: Telefon szám: 06 (20) – 823- 2674.

 

2. HÁLAADÁS: December 31-én, kedden este 6 órakor hálaadó szentmisét tartunk, ennek keretében végezzük a szokásos év végi beszámolót és hálaadást.

 

3. SZŰZ MÁRIA ISTEN ANYJA: 2014. Január 1-én, Szerdán újévkor Szűz Mária Isten anyja ünnepe. Egyben a béke világnapja. Vasárnapi miserend szerint lesznek a szentmisék, 9 órakor, 11 órakor és este 18 órakor.

4. SZENTMISÉK FELAJÁNLÁSA: Elkészült az új 2014-es, intenciós naptár. Szentmise felajánlásokat élő és elhunyt szeretteinkért, családtagjainkért, szüleinkért, nagyszüleinkért a sekrestyében és a plébánia hivatalban tehetik meg a kedves testvérek.

 

5. A MAKROVILÁG ZARÁNDOKUTAZÁSI IRODA és a REGINA MUNDI PLÉBÁNIA SZERVEZÉSÉBEN, ZARÁNDOKLAT: Jézus Szíve tisztelet és Szent Bernadett nyomában.

Vezelay-Nevers-Paray Le Monial-Ars-La Salette. 5 nap/4 éj. LELKI VEZETŐ: LÁSZLÓ DEZSŐ ATYA –VESZPRÉMI REGINA MUNDI PLÉBÁNIA Utazás:       autóbusszal. Elhelyezés:2-3 ágyas egyszerű szállodai szobákban. Ellátás: reggeli, igény szerint vacsora. Jelentkezni lehet a plébánián, László Dezső plébános atyánál. Telefon: (20) 823-2674. Időpont: május 26-30. Részvételi díj: 105.000 Ft/fő vagy 370 Eur/fő. 3 vacsora:16.000 Ft/fő vagy 57 Eur/fő. Egyágyas felár:27.500 Ft/fő vagy 97 Eur/fő.

                                       

 

28. S Z O M B A T                                           

5: † Dezső és † László                          

 

29. V A S Á R N A P                                    

9: † Rózsa és † István                          

11: Ad Intencio Ordo                                     

este 6: Csomay Család meghalt tagjaiért                                              

 

30. H É T F Ő                                           

7: † Hedvig és † Szilveszter                    

 

31. K E D D                                                     

este 6: HÁLADÁS                                             

 

1. S Z E R D A                                                    

9: Élő és elhunyt Családtagokért                           

11: Pro Populo                                                          

este 6: † László és † Erzsébet és † Szülőkért                                                        

 

2. C S Ü T Ö R T Ö K                                 

7: † Jolán                                        

 

3. P É N T E K                                              

7: Élő és Elhunyt Családtagokért                        

este 6: Egy Nagy Családos                              

Édesanyáért                                             

 

4. S Z O M B A T                                                  

5: † Gyula Édesapáért                                    

 

5. V A S Á R N A P                                              

9:                                                              

11: Pro Populo                                                      

este 6: † József

 

2013. December 24. Kedd

15:30 Betlehemes játék a templomban

24:00 Éjféli mise

2013. December 25. Szerda, Karácsony Jézus Születésének Ünnepe

9:00    11:00    18:00

2013. December 26. Csütörtök, Karácsony 2. napja, Szent István I. Vértanú Ünnepe

9:00    11:00    18:00

2013. December 27. Péntek, Szent János Apostol és Evangélista Ünnepe

7:00

2013. December 28. Szombat, Aprószentek Ünnepe

17:00

2013. December 29. Vasárnap, Szent Család Ünnepe

9:00    11:00    18:00

2013. December 30. Hétfő

7:00

2013. December 31. Kedd

18:00 Hálaadás Tedeum

 

ADVENT 4.VASÁRNAPJA

 HONLAPUNK: reginamundiplebania.hu

2013. December 22.                   liturgikus szín: viola                              IV.  zsoltárhét

 

2013. December 22. VASÁRNAP: Advent 4. Vasárnap.

23. HÉTFŐ: Köznap, Kenti Szent János áldozópap és egyháztanító.

24. KEDD: Köznap. 

25. SZERDA: URUNK SZÜLETÉSE: KAÁCSONY, Főünnep.

26. CSÜTÖRTÖK: Szent István I. vértanú.

27. PÉNTEK: Szent János apostol és evangélista.

28. SZOMBAT: Aprószentek, vértanúk.

29. VASÁRNAP: A SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA: JÉZUS, MÁRIA ÉS JÓZSEF. IV. zsoltárhét.

(tovább…)

...5101920212223...