Blog Archives

 

VÍRÁGVASÁRNAP

AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA

 1. Április 5.            liturgikus szín: piros                          I. zsoltárhét

 

A Magyar Katolikus Püspöki Kar rendelkezése és a járványügyi hatóság rendelete értelmében a templom, és a szentmisék látogatása, és a szent három nap szertartásai a hívek részvétel nélkül történik, megértésüket köszönjük.

 

NAGYCSÜTÖRTÖK Április 9.:. 18 órakor esti mise az utolsó vacsora emlékére a veszprémi Regina Mundi plébánia templomban, oltárfosztás, virrasztás.

4.NAGYPÉNTEK Április 10.: Urunk szenvedésének ünneplése. Délután 15 órakor kezdődik keresztúti imádság. passió, egyetemes könyörgések, hódolat a szent kereszt előtt, szentáldozás.

5.NAGYSZOMBAT Április 11.: Urunk feltámadásának ünnepe. 18 órától kezdődik a nagyszombati liturgia,  a Lucenárium: fényünnepség: tűzszentelés, körmenet a templomban, húsvéti örömének: Exultet, igeliturgia, keresztségi fogadalom megújítása, hívek könyörgése, eukarisztia liturgiája.

6.HÚSVÉTVASÁRNAP Április 12.: Krisztus feltámadásának főünnepe.

10 mise.

7.HÚSVÉTHÉTFŐÁprilis 13.:  10 mise.

  (tovább…)

 

NAGYBÖJT V. VASÁRNAPJA

2020. március 29.            liturgikus szín: lila                       I. zsoltárhét

A Magyar Katolikus Püspöki Kar rendelkezése és a járványügyi hatóság rendelete értelmében a templom, és a szentmisék látogatása határozatlan ideig szünetel, megértésüket köszönjük.

 

Plébánia hivatal a fenti rendelkezések értemében határozatlan ideig szünetel. Kérném mindazokat, akik plébániai ügyintézés miatt keresnének fel, a megadott plébániai mobilszámon, és email címen elérhetnek.

Mobil.: 06 (20) 823-2674

Email.: plebanos@reginamundiplebania.hu

A szentmisék imaszádékai a meghatározott módon felajánlásra és elvégzésre kerülnek. Annak ellenére, hogy hívek nem vehetnek részt a szentmisén. Rendszeres imádságainkkal és a szentmise közvetítésekkel kapcsolódjunk be otthon a szent liturgiába.

H E T I M I S E S Z Á N D É K O K

28. SZOMBAT 18˚˚ elhunyt Férj, Édesapa, Nagyapáért
29. NAGYBÖJT V. VASÁRNAPJA

I. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

elhunyt János és elhunyt Zsófia

Pro Populo

elhunyt Szülőkért

30. HÉTFŐ 7˚˚ elhunyt Szülők és Nagyszülőkért
31. KEDD 7˚˚ †fr. Ilario (Basilio) Paoli OFM. Cap.

†fr. Antonino (Fiorgio) Butterini OFM. Cap.

†fr. Feliciano (Sergio) Giovannini OFM. Cap.

†fr. Bernardo (Remo) Maines OFM. Cap.

†fr. Ganpietro Vignandel OFM. Cap.

1. SZERDA 7˚˚ Rózsafüzér Társulat, élő és elhunyt tagjaiért
2. CSÜTÖRTÖK 7˚˚ Segítő Szűzanya Tiszteletére
3. PÉNTEK 7˚˚  Tisztítótűzben szenvedő lékekért
4. SZOMBAT 18˚˚ elhunyt Gabriella halálának 10. évf. alkalmából
5. VRÁGVASÁRNAP

Az Úr szenvedésének vasárnapja

IV. Zsoltárhét

9˚˚

10˚˚

11˚˚

élő Sára és élő Barna

Pro Populo

Lakatos és Bódis család, élő és elhuny tagjaiért

 

 

NAGYBÖJT IV.VASÁRNAPJA

2020. Március 22.            liturgikus szín: lila                       IV. zsoltárhét

KATEKUMENÁTUS: Szentségekre (keresztelés, elsőszentáldozás, bérmálás), való felkészülés időpontja, heti alkalommal hétfőn és kedden, onlein délután 17 órától.

A Magyar Katolikus Püspöki Kar rendelkezése és a járványügyi hatóság rendelete értelmében a templom, és a szentmisék látogatása határozatlan ideig szünetel, megértésüket köszönjük.

Plébánia hivatal a fenti rendelkezések értemében határozatlan ideig szünetel. Kérném mindazokat, akik plébániai ügyintézés miatt keresnének fel, a megadott plébániai mobilszámon, és email címen elérhetnek.

Mobil.: 06 (20) 823-2674

Email.: plebanos@reginamundiplebania.hu

A szentmisék imaszádékai a meghatározott módon felajánlásra és elvégzésre kerülnek. Annak ellenére, hogy hívek nem vehetnek részt a szentmisén. Rendszeres imádságainkkal és a szentmise közvetítésekkel kapcsolódjunk be otthon a szent liturgiába.

H E T I M I S E S Z Á N D É K O K

21. SZOMBAT 18˚˚ elhunyt Szülőkért
22. NAGYBÖJT IV. VASÁRNAPJA

IV. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

 

18˚˚

Hálából a házassági évf. élő Rebeka Rékáéért

elhunyt Brigitta édesanyáéért

élő Terézért és hálából a családjáéért

elhunyt József és elhunyt Anna

23. HÉTFŐ 7˚˚ elhunyt Férj és Édesapa
24. KEDD Köznap. 7˚˚ elhunyt Gábor és elhunyt Sándor
25. SZERDA Köznap. 7˚˚ elhunyt Édesapáért és elhunyt Nagyszülőkért
26. CSÜTÖRTÖK Köznap. 7˚˚ élő László és Tímea és gyermekeik
27. PÉNTEK Köznap. 7˚˚

18˚˚

elhunyt Istvánért

KERSZTÚTI IMÁDSÁG

28. SZOMBAT 18˚˚ elhunyt Férj, Édesapa, Nagyapáért
29. NAGYBÖJT IV. VASÁRNAPJA

IV. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

elhunyt János és elhunyt Zsófia

Pro Populo

elhunyt Szülőkért

 

 

NAGYBÖJT III.VASÁRNAPJA

2020. Március 15.            liturgikus szín: lila                       III. zsoltárhét

 

KATEKUMENÁTUS: Szentségekre (keresztelés, elsőszentáldozás, bérmálás), való felkészülés időpontja, heti alkalommal hétfőn és kedden, a plébánián délután 17 órától.

KERESZTÚTI IMÁDSÁG A TEMPLOMBAN: Nagyböjt péntekjein este 6 órakor keresztúti imádságot végzünk itt a templomban.

 1. Liturgikus és lelkipásztori események
 • Az MKPK március 5-én kiadott intézkedései továbbra is érvényesek.
 • A meghirdetett veszélyhelyzetben a templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak. Templomainkat nem zárjuk be, mégis felelősen és körültekintően kell eljárni. Kérjük, hogy aki betegnek érzi magát, önmaga és mások védelmében érezze lelkiismereti kötelességének, hogy mielőbb orvoshoz forduljon, mielőtt közösségbe megy. Különösen is figyeljünk idősebb embertársainkra.
 • Mint ismeretes, a 60 év felettiekre, a súlyos és a krónikus betegségben szenvedőkre különös veszélyt jelent ez a vírusfertőzés. Az Egyház tanítása szerint a vasár- és parancsolt ünnepnapi miselátogatási kötelezettség nem vonatkozik azokra, akik ezt komoly ok miatt nem tehetik meg (KEK 2181. és CIC 1245. kán.). Kérem, hogy az idősek és betegek a fennálló helyzetet lelkiismeretükben tekintsék komoly és súlyos oknak, ezért önmaguk és mások érdekében inkább maradjanak otthon.
 • Kérjük az idős, beteg, kórházi kezelés, műtét előtt álló híveket, hogy lehetőség szerint még kórházba kerülésük előtt kérjék a betegek szentségének kiszolgáltatását papjainktól otthonaikban.
 • Az otthon maradottak igyekezzenek több időt tölteni imádsággal egyénileg vagy szűk családi körben (CIC 1248. kán. 2. §.), a közszolgálati médián keresztül bekapcsolódni a szentmise ünneplésébe. A Veszprémi Főegyházmegye élő internetes közvetítést biztosít minden vasárnap, amit a honlapunkon és facebook-oldalunkon kísérhetnek figyelemmel.
 • A szentmiséken a perselyezést távozáskor az ajtóban állva tegyük meg (mivel a készpénz a betegség átadása szempontjából veszélyforrás, ezért nem célszerű, ha ez a kézbe áldozás előtt történik).
 • A gyermekek homlokának kereszttel történő megjelölését a fizikai kontaktus elkerülése miatt hagyjuk el. Helyette testi érintés nélküli áldást adhatunk a gyermekeknek.
 • A szenteltvíztartók használatának mellőzése idején bátorítjuk a híveket, hogy vigyenek haza otthonaikba szenteltvizet, melyet a sekrestyékben kérhetnek.

Az alábbi egyházmegyei programok elmaradnak:

A nagyheti és húsvéti szertartásokról, illetve az április 25-i, Bódi Mária Magdolna vértanúságának 75. évfordulóján tartott megemlékezésről, valamint a további egyházmegyei programokról később adunk információt a hatósági intézkedéseknek megfelelően.

H E T I M I S E S Z Á N D É K O K

14. SZOMBAT 18˚˚ Hálából a megtérés kegyelméért
15. NAGYBÖJT III. VASÁRNAPJA

III. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

elhunyt Lajos

Pro Populo

elhunyt Testvérekért és elhunyt Szülőkért

16. HÉTFŐ 7˚˚ elhunyt József és elhunyt Ildikó
17. KEDD Köznap. 7˚˚ Tisztító, tűzben szenvedő lékekért
18. SZERDA Köznap. 7˚˚ elhunyt József édesapáéért
19. CSÜTÖRTÖK Köznap. 7˚˚ élő Veronika, Margaréta, és Bernadett unokákért
20. PÉNTEK Köznap. 7˚˚

18˚˚

élő és elhunyt Családtagokért

KERSZTÚTI IMÁDSÁG Kolping Család

21. SZOMBAT 18˚˚ elhunyt Szülőkért
22. NAGYBÖJT IV. VASÁRNAPJA

IV. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

 

18˚˚

Hálából a házassági évf. élő Rebeka Rékáéért

elhunyt Brigitta édesanyáéért

élő Terézért és hálából a családjáéért

elhunyt József és elhunyt Anna

 

 

 NAGYBÖJT II.VASÁRNAPJA

2020.  Március 8.              liturgikus szín: lila                         II. zsoltárhét

INTÉZKEDÉSEK

JÁRVÁNY MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN

A ránkbízottakért érzett felelősségtől vezérelve a COVID-19 járvány Magyarországra való betörése után az alábbi rendelkezések lépnek életbe:

 1. Templomok
 • Kérjük a szentmiséken a kézfogás és a nyelvre áldoztatás elhagyását és a kézbe áldoztatás általánossá tételét;
 • kérjük a paptestvéreket, hogy a szentmisék előtt és után fertőtlenítsék kezüket vagy vírusok ellen hatékony folyékony kézfertőtlenítő szappannal vagy alkoholos kézfertőtlenítővel;
 • a gyóntatóhelység legyen rendszeresen szellőztetve, a gyóntatórácsra kérjük fólia rögzítését;
 • kérjük a szenteltvíztartók kiürítést, azok használatának mellőzését;
 • amennyiben hatóság elrendeli a tömegrendezvények betiltását, ez vonatkozhat nagy létszámú egyházi rendezvényekre is.
 1. Egyházi intézmények, iskolák és plébániák
 • Kérjük, mindenben kövessék az illetékes állami szervek előírásait;
 • kérjük a gyakori, lehetőleg óránkénti, gondos szellőztetés elvégzését;
 • kérjük, hogy az illemhelységek mindig legyenek ellátva elegendő szappannal, papírtörülközővel és egészségügyi papírral;
 • kérjük a kézfertőtlenítési lehetőség biztosítását az épületbe belépők, az illemhelyet használók számára, valamint az étkezésre szolgáló helységekben (pl. szenzoros alkohol tartalmú kézfertőtlenítőszer adagoló).
 1. Betegellátás
 • Kérjük a betegellátásban résztvevőket az országos tisztifőorvos által kiadott járványügyi rendelkezések betartására;
 • a házi betegellátásban kérjük a paptestvéreket, hogy a látogatás előtt és után fertőtlenítsék kezüket.

Budapest, 2020. március 5.

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia


 

KATEKUMENÁTUS: Szentségekre (keresztelés, elsőszentáldozás, bérmálás), való felkészülés időpontja, heti alkalommal hétfőn és kedden, a plébánián délután 17 órától.

KERESZTÚTI IMÁDSÁG A TEMPLOMBAN: Nagyböjt péntekjein este 6 órakor keresztúti imádságot végzünk itt a templomban.

H E T I M I S E S Z Á N D É K O K

7. SZOMBAT 18˚˚ Élő Tamásért és családjáéért
8. NAGYBÖJT II. VASÁRNAPJA

II. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

elhunyt Lászlóért

Pro Populo

elhunyt Szülőkért

9. HÉTFŐ

Római Szent Franciska szerzetesnő. e

7˚˚

 

elhunyt Lajos, elhunyt Emma és elhunyt Szüleik
10. KEDD Köznap. 7˚˚ elhunyt Édesanyáért, és

élő Hermann család tagjaiéért

11. SZERDA Köznap. 7˚˚ elhunyt János és elhunyt Vilma és elhunyt Szülőkért
12. CSÜTÖRTÖK Köznap. 7˚˚

12˚˚

13˚˚

elhunyt Hozzátartozókért

GYÁSZMISE: Hanusz †ANDRÁS István

TEMETÉSE: Vámos úti temető urnás

13. PÉNTEK Köznap. 7˚˚

18˚˚

elhunyt Édesapáéért

KERESZTÚTI IMÁDSÁG

14. SZOMBAT 18˚˚ Hálából a megtérés kegyelméért
15. NAGYBÖJT III. VASÁRNAPJA

III. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

elhunyt Lajos

Pro Populo

elhunyt Testvérekért és elhunyt Szülőkért

 

 

  NAGYBÖJT I.VASÁRNAPJA

2020. Március 1.              liturgikus szín: lila                          I. zsoltárhét

 

H I R D E T É S:

KATEKUMENÁTUS: Szentségekre (keresztelés, elsőszentáldozás, bérmálás), való felkészülés időpontja, hetente  hétfőn és kedden, a plébánián délután 17 órától.

ELSŐHÉT: Szerdán reggel 7 órakor a Rózsafüzér Társulat szentmiséje, márciusi hónap imaszándékának ismertetése. Csütörtökön este 6 órakor szentségimádást tartunk a templomban. Péteken gyónási lehetőség reggel 6: 30-kor, minazok számára, akik első pénteken kívánjak elvégezni a szentgyónásukat.

KERESZTÚTI IMÁDSÁG A TEMPLOMBAN: Nagyböjt péntekjein este 6 órakor keresztúti imádságot végzünk itt a templomban.

 

H E T I M I S E S Z Á N D É K O K

29. SZOMBAT Köznap. 18˚˚ elhunyt Szülőkért
1.NAGYBÖJT I. VASÁRNAPJA

I.Zsoltár hét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

elhunyt János áldozópapért

Pro Populo

Széles család, élő és elhunyt tagjaiéért

2. HÉTFŐ 7˚˚

14˚˚

15˚˚

Segítő Szűzanya Tiszteletére

GYÁSZMISE: Németh †IMRE

TEMETÉSE: Vp. Vámos úti temető

3. KEDD 7˚˚ elhunyt Szülőkért

Teréz édesanya sikeres műtétjéért

4. SZERDA 7˚˚ Rózsafüzér Társulat, élő és elhunyt tagjaiéért
5. CSÜTÖRTÖK 7˚˚

 

18˚˚

élő Lelkipásztorokért és a papihivatások kegyelméért

SZENTSÉGIMÁDÁS a papi hivatásokért

6. PÉNTEK 7˚˚

13˚˚

 

18˚˚

Tisztítótűzben szenvedő lélekekért

TEMETÉS: Szanyi †LAJOS

Vp. Vámos úti temető

KERESZTÚTI IMÁDSÁG

7. SZOMBAT 18˚˚ Élő Tamásért és családjáéért
8. NAGYBÖJT II. VASÁRNAPJA

II. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

elhunyt Lászlóért

Pro Populo

elhunyt Szülőkért

 

 

  ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP

 1. Február 23.              liturgikus szín: zöld                   III. zsoltárhét

 

GYŰJTÉS: Ezen a hétvégén országos gyűjtést tartunk a katolikus iskolák javára, a persely adományt erre a célra gyűjtjük. Kérnénk a kedves testvérek nagylelkű anyagi hozzájárulását.

 1. HAMVAZÓ Szerdán reggel 7 órakor és este 18 órakor tartunk szentmisét, mind a két szentmisében elvégezzük a hamvazás szertartását. Jövő szombaton és vasárnap, minden szentmise végén hamvazkodhatnak azok, akik szerdán nem tudtak szentmisén részt venni. Hamvazószerdára és nagypéntekre szigorú böjtöt ír elő KATOLIKUS ANYASZENTEGYHÁZUNK: a 18 és 60 év közötti híveknek háromszor lehet étkezniük és egyszer jóllakniuk. E két napon és nagyböjt többi péntekén 14 évesnél idősebb tagjait arra kéri az egyház, hogy a böjti fegyelem részeként ne fogyasszanak húst, buzgóbban gyakorolják a testi-lelki irgalmasságot, többet imádkozzanak pl: rózsafüzér fájdalmas tized, litánia Jézus szenvedéséről, és keresztúti imádság.
 2. Első csütörtökön este 6 órakor szentségimádást tartunk a templomban.
 3. Nagyböjt péntekjein este 6 órakor keresztúti imádságot végzünk itt a templomban.
 4. HÚSVÉTI képeslapok kaphatok a sekrestyében.

 

A képen a következők lehetnek: szöveg

 

H E T I M I S E S Z Á N D É K O K

22. SZOMBAT Szent Péter apostolszékfoglalása. ünnep 11˚˚

18˚˚

GYÁSZMISE:MAGDOLNA

elhunyt Nagybácsiért

23. VASÁRNAP III. Zsoltárhét                     

ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP

 

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Hálából a Családért

Pro Populo

élő Ágnes és Testvéreiért

24. HÉTFŐ Szent Mátyás apostol ünnepe. 7˚˚

 

elhunyt Erzsébetért
25. KEDD Köznap. 7˚˚ elhunyt Terézért
26. SZERDA

HAMVAZÓSZERDA

szigorú böjti nap †††

7˚˚

8˚˚

18˚˚

elhunyt Károly és Julianna nagyszülökért

Szilágyi iskolai mise

27. CSÜTÖRTÖK Köznap. 7˚˚

10˚˚

11˚˚

18˚˚

élő Olivér és élő Edina és gyermekeikért

GYÁSZMISE: Bányai Ernőné sz: Oláh †RÓZSA

TEMETÉSE: Vp. Vámos úti temető koporsós

SZENTSÉGIMÁDÁS

28. PÉNTEK Köznap. 7˚˚

18˚˚

élő Róbert és élő Jolán

KERESZTÚTI IMÁDSÁG

29. SZOMBAT 18˚˚ elhunyt Szülőkért
30. VASÁRNAP I. Zsoltárhét                     

NAGYBÖJT I. VASÁRNAPJA

 

9˚˚

11˚˚

18˚˚

elhunyt Szülőkért

Pro Populo

Széles család, élő és elhunyt tagjaiéért

 

 

  ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP

2020. Február 9.        liturgikus szín: zöld             IV. zsoltárhét

 

BETEGEK KENETÉNEK FELVÉTELE, a BETEGEK VILÁGNAPJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN: Nálunk 2020. február 9-én, a vasárnap délelőtt 11 órai szentmise keretében szolgáltatjuk ki. Kérnénk, mindazokat a kik a szentséghez járulnak, előtte iratkozzanak fel a sekrestyében.

EGYHÁZKÖZSSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI GYŰLÉS: 2020. Február 13-án, csütörtökön fél 6-kor, a plébánia közösségházában. Téma: A 2019-2020-as zárszámadás és költségvetés megtárgyalása.

KATOLIKUS FARSANGI BATYÚS BÁL.: 2020. Február 14. Péntek este 18 órakor kezdődik, az Ipari Iskola tornatermében, megközelíthető az iskola főbejárata a porta felől. Belépő díj nincs, önkéntes felajánlást szívesen várunk, ez azért fontos, hiszen vannak költségei a bálnak. Élő zene és tánc jó hangulat várja az érdeklődőket, Szalai Balázs énekes-zenész szórakoztatja a nagyérdemű közönséget.

SZENTMISE IDŐPONT VÁLTOZÁS: 2020. február 17-21-ig a hétfőtől-péntekig a szentmisék nem reggel 7 órakor, hanem este 6 órakor kezdődnek.

H E T I M I S E S Z Á N D É K O K

8. SZOMBAT Köznap, Szent Jeromos és Bakhita Szent Jozefina szűz emléknapja. 18˚˚ élő Családtagokért és elhunyt László, elhunyt Aranka testvérekért
9. VASÁRNAP IV. Zsoltárhét                     

ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP

9˚˚

11˚˚

18˚˚

elhunyt Antal és elhunyt Katalin szülőkért

Pro Populo

elhunyt Vilmos, Margit és Józsefért

10. HÉTFŐ Köznap, Szent Skolasztika szűz emléknapja. 7˚˚

 

elhunyt Szülőkért és elhunyt Nagyszülőkért
11. KEDD A Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária emléknapja. 7˚˚ Segítő Szűzanya Tiszteletére
12. SZERDA Köznap, 7˚˚

 

elhunyt Ferenc és elhunyt Erzsébet
13. CSÜTÖRTÖK Köznap a 7˚˚ elhunyt Szülőkért és elhunyt Testvérekért, Anna és Lajos
14. PÉNTEK Szent Cirill és Szent Metód püspök, Európa társvédőszentjeinek ünnepe. 7˚˚ élő Endre testi-lelki gyógyulásáéért

 

 

15. SZOMBAT Köznap, 18˚˚ elhunyt Édesapa és elhunyt Nagymama
16. VASÁRNAP I. Zsoltárhét                     

ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP

 

9˚˚

11˚˚

18˚˚

elhunyt Tibor

Pro populo

elhunyt Szülők és elhunyt Nagyszülőkért

 

12345...