ADVENT II.VASÁRNAPJA

 

ADVENT II.VASÁRNAPJA 

 1. December 8. liturgikus szín: viola    II. zsoltárhét

 

Hirdetés:                       

 1. ADVENT: Hétköznapjain régi hagyomány szerint hajnali szentmisét tartunk reggel 6³º órakor. A hajnali szentmise után imádkozzuk el a zsolozsma reggeli dicséretét. 7 órakor adventben nincs szentmise.
 2. JERUZSÁLEM-HEGYI BARÁTI KÖR: szervezésében Betlehemállítás lesz 2019. December 10-én, Kedden este 6 órakor, a KISKÖRÖSI ABC- előtt. Szeretettel várunk mindenkit egy jó hangulatú közös együttlétre.
 3. EGÉSZ NAPOS SZENTSÉGIMÁDÁS: 2019. December 9-én, hétfő reggeli roráté mise után helyezzük ki az oltári szentséget imádásra, és este 6 órakor ünnepi szentmisét tartunk. Egész nap lehet jönni a templomba adorálni.
 4. KARITASZ KARÁCSONYI TARTÓS ÉLELMISZER GYÜJTÉS: Vasárnapig. A tartós élelmiszert kilehet helyezni a templomban a padok végén található gyűjtő kosárba. A pénzbeli adományokra pedig egy karitász persely helyezünk ki. Hálásan köszönjük a kedves hívek felajánlásait.
 5. BETLEHEMI JÁTÉKOK PRÓBÁJA: Minden vasárnap délelőtt 10˚˚órakor a templom téli kápolnájában. Felkészítő pedagógus Hutvágner Erika hitoktató. Várjuk a gyermekek jelentkezését.

 

H E T I M I S E S Z Á N D É K O K

7. SZOMBAT Szent Ambrus püspök és egyháztanító. e 18˚˚ elhunyt Józsefért
8. DECEMBER

ÁDVENT II. VASÁRNAPJA

II. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Élő László és Viktor testi-lelki gyógyulásáéért

elhunyt Édesapáért

Rózsafüzér társulat, élő és elhunyt tagjaiéért

9. HÉTFŐ A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA főünnep 6ᵌᵒ elhunyt Pál és elhunyt Elza
10. KEDD

A Loretói Boldogságos Szűz Mária. e

6ᵌᵒ elhunyt Nándor és elhunyt Laura
11. SZERDA Szent I. Damazusz pápa. e 6ᵌᵒ Hálából a Szentlélek segítségéért
12. CSÜTÖRTÖK A Guadalupei Boldogságos Szűz Mária. e 6ᵌᵒ elhunyt Nagyszülőkért
13. PÉNTEK

Szent Lúcia szűz és vértanú. e

6ᵌᵒ elhunyt Édesapáért és elhunyt Édesanyáért
14. SZOMBAT Keresztes Szent János áldozópap és egyháztanító. e 18˚˚ elhunyt Férjért és elhunyt Édesanyáért
15. DECEMBER

ÁDVENT III. VASÁRNAPJA

III. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

elhunyt János férjért, és elhunyt Eleonóráért

Pro Populo

elhunyt János és elhunyt Anna

 

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS „A”ÉV

 

 1. Vasárnap (Keresztvetés és a hívek köszöntése után)
 2. Ének: ÉE. 6.: Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítő (vagy: Jöjj el, jöjj el, Emmanuel…)
 3. Az olvasmányban Izaiás próféta írja: „Vessző kél majd Izáj törzsökéből… Az Úr lelke nyugszik rajta… Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak az én szent hegyemen. Mert a föld úgy tele lesz az Úr ismeretével, mint ahogy betöltik a vizek a tengert”.
 4. Advent emlékeztet az Ószövetség Messiás-várására. Isten ígéretet ad: vessző kél majd Izáj törzsökéből… De milyen hosszú ez a várakozás! Mintha semmi sem történne, Isten megfeledkezne az ígéretéről. Pedig Isten műve beteljesedőben van. Adventi koszorúnk második égő gyertyája emlékeztessen arra, hogy bennünk is be kell teljesednie Isten akaratának, ki kell alakulnia bennünk Jézus képmásának. Isten a mi esetünkben is türelmesen vár, de a beteljesedés bizalmával kérjük Jézust: „Jöjj el édes Üdvözítőnk!”

 

 1. Hogy felismerjük üdvösségünk útját és a kegyelem idejét!

Hívek: Jöjj el édes Üdvözítőnk!

 1. Hogy tetszésedre bűnbánatot tartsunk!

Hívek: Jöjj el édes Üdvözítőnk!

 1. Hogy ne csak ádvent szent idején, a nem életünkben mindvégig a szentségekben részesülhessünk!

Hívek: Jöjj el édes Üdvözítőnk!

 1. Hogy a felkészült bűnbánat által, a végső álhathatósságban találjon minket a világból kiszólító szavad.

Hívek: Jöjj el édes Üdvözítőnk!

 1. Hogy második eljöveteled, ha ébren és életben talál minket, felkészülten az üdvösségre találjon és vigasztaljon örök boldogságod minket!

Hívek: Jöjj el édes Üdvözítőnk!

 

Mindenható Istenünk! Add kegyelmi ajándékodat, hogy jól felkészülhessünk Szent Fiad érkezésére, és életünk adventje után hozzád juthassunk általa. Aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké. Ámen.

 

Comments are closed.