ÁDVENT 4. VASÁRNAPJA

 

ÁDVENT 4. VASÁRNAPJA           

 1. December 23. liturgikus szín: viola                         IV. Zsoltárhét

H I R D E T É S:

 1. December 24. Hétfő 15³º Betlehemi pásztorjáték a templomban, 22 órakor Karácsonyi Mise.

Az úgynevezett „éjféli mise”22 órakor van.

HIVATALI SZÜNET A PLÉBÁNIÁN.

 1. December 25. Kedd 9 órakor, 11 órakor és este 18 órakor van szentmise.

HIVATALI SZÜNET A PLÉBÁNIÁN.

 1. December 26. Szerda 9 órakor, 11 órakor és este 18 órakor van szentmise.

HIVATALI SZÜNET A PLÉBÁNIÁN.

 1. December 27. Csütörtök Szent János apostol ünnepén reggel 7 órakor van szentmise, aminek keretén belül megáldjuk az újbort.
 1. December 28. Péntek reggel 7 órakor van szentmise.
 1. December 29. Szombat este 18 órakor van szentmise.
 1. December 30. Vasárnap 9 órakor, 11 órakor, és este 18 órakor van szentmise.
 1. December 31. Hétfő este 18 órakor van szentmise, aminek keretében elvégezzük az év végi hálaadást, és az éves egyházközségi beszámolót. HIVATALI SZÜNET A PLÉBÁNIÁN.
 2. Január 1. Kedd Szűz Mária Isten Anyja főünnepén 9 órakor, 11 órakor, és este 18 órakor tartunk szentmisét. HIVATALI SZÜNET A PLÉBÁNIÁN.

 

H  E  T  I  M  I  S  E  S  Z  Á  N  D  É  K  O  K

22. SZOMBAT 18˚˚ Elhunyt Mihály édesapáért és élő családtagokért
23. VASÁRNAP III. Zsoltárhét

ADVENT IV. VASÁRNAPJA

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Elhunyt Éva-Krisztina

Elhunyt szülők és elhunyt nagyszülők

Hálából a Szűzanya tiszteletére

24. HÉTFŐ 22˚˚ „Éjféli” Mise
25. KEDD

Urunk születése (Karácsony) Főünnep.

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Hálából a Családért

Pro Populo

Elhunyt Szülők és Nagyszülők

26. SZERDA  

Szent István első vértanú. ünnepe

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Elhunyt Zsolt

Elhunyt Miklós

Elhunyt Szülőkért és testvérekért és Férjért

27. CSÜTÖRTÖK

Szent János apostol és evangélista. ünnepe

7˚˚ Élő és elhunyt családtagokért
28. PÉNTEK

Aprószentek és vértanúk ünnepe

7˚˚ Elhunyt szülőkért és nagyszülőkért
29. SZOMBAT

Becket Szent Tamás püspök és egyháztanító. e

18˚˚ Elhunyt István testvérért
30. VASÁRNAP

SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA

9˚˚

11˚˚

 

18˚˚

Élő és elhunyt családtagokért

Elhunyt András, elhunyt Annamária, és elhunyt Szülőkért

Elhunyt Dezső és elhunyt Etelka szülőkért

László és Aranka testvérekért

31. HÉTFŐ

Szent I. Szilveszter pápa. e

18˚˚ ÉV VÉGI HÁLADÁS

†Ágnes †Éva †Évi és †Irma

 

ADVENTI GYERYAGYÚJTÁS „C” Év

ADVENT 4. VASÁRNAP (keresztvetés és a hívek köszöntése után:)

Ének: ÉE. 5.: Küldé az Úristen…

Szent Pál így ír a galatákhoz írt levelében (4,4-6): „Amikor elérke­zett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, és a törvény alattvalója lett. Ki kellett ugyanis váltania a törvény alá rendelteket, hogy a fogadott fiúságot elnyerjük. Mivel pedig fi­ak vagytok, Isten elküldte Fiának a Lelkét szívünkbe.”

Adventi készületünk végén az első adventet tartó jelenik meg: Szűz Mária. Az az asszony, aki a világra hozta Isten hozzánk kül­dött Fiát. Az, aki Jézus után a leghűségesebben mondta ki az Atyá­nak: „Legyen meg a te akaratod, legyen nekem a te igéd szerint!” Az, aki elmegy szolgálni és örömét megosztani idős rokonához, a másik titkot tudó asszonyhoz. Az, akit boldognak mond majd min­den nemzedék, mert hitte, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki. Adventi koszorúnk negyedik égő gyertyája rá emlé­keztessen, és az ő lelkületével és hitével mondhassuk: „Jöjj el, Urunk, Jézus!” (Hívek megismétlik: Jöjj el, Urunk, Jézus!)

 1. Krisztus Urunk, te megtestesülésed titka által kinyilatkoztattad a világnak isteni dicsőségedet; adj nekünk életet az eljöveteled által! (Hívek: Jöjj el, Urunk, Jézus!)
 2. Te magadra vetted gyengeségeinket, részesíts minket irgalmadban!

(Hívek: Jöjj el, Urunk, Jézus!)

 1. Amikor magadat megalázva először jöttél közénk, megváltottad a világot a bűntől; második eljöveteledkor ments fel minket bűneink minden terhétől!

(Hívek: Jöjj el, Urunk, Jézus!)

 1. Te, aki élsz és mindeneket vezérelsz, engedd jóságosan, hogy bir­tokba vegyük el nem múló örökségünket, a te boldog országodat! (Hívek: Jöjj el, Urunk, Jézus!)
 2. Te az Atya jobbján ülsz, örvendeztesd meg az elhunytakat is színed látásával!

(Hívek: Jöjj el, Urunk, Jézus!)

 

Mindenható, irgalmas Istenünk! Segíts, hogy szent vágyakozással siessünk Fiad elé. Örök bölcsességeddel nevelj minket, hogy evilági elfoglaltságaink ne akadályozzák közösségünket szent Fiaddal. Aki veled él és uralkodik, mindörökkön örökké. Ámen.

 

(Uram, irgalmazz!-tól folytatódik a szentmise)

 

 

Comments are closed.