ÁDVENT 3. VASÁRNAPJA

 

ÁDVENT 3. VASÁRNAPJA           

  1. December 16. liturgikus szín: viola                         III. Zsoltárhét

 

  1. A JERUZSÁLEM- hegyi Barti Kör: Veszprémi Kaleidoszkóp sorozat 4. Jeruzsálem hegyet bemutató kötetét újra kiadja, várják az érdeklődőket a sekrestyében előjegyzési ívre lehet iratkozni, kötet ára: 3.500 Ft.
  2. KARÁCSONYFA ÁLLÍTÁS A Jeruzsálem-hegyen: A Jeruzsálem-hegyi Baráti Kör szeretettel és tisztelettel hív kicsiket és nagyokat, családosokat, és egyedülállókat, a hagyományos karácsonyfa állításra a Kiskőrösi ABC- előtti térre. Időpont: 2018. December 22-én, szombaton este 6 órára.
  3. KATOLIKUS KALENDÁRIUM, és 2019-es FALINAPTÁR illetve karácsonyi képeslapok a sekrestyében kapható.

 

 

H  E  T  I  M  I  S  E  S  Z  Á  N  D  É  K  O  K

15. SZOMBAT 18˚˚ Elhunyt Irén
16. VASÁRNAP III. Zsoltárhét

ADVENT III. VASÁRNAPJA

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Kelemen és Hoffmann család elhunytjaiért

Pro Populo

Elhunyt János és elhunyt szülőkért

17. HÉTFŐ Köznap, 6ᵌᵒ Elhunyt Zoltán férj és édesapa
18. KEDD Köznap, 6ᵌᵒ Élő családtagokért
19. SZERDA Köznap, 6ᵌᵒ Élő Lászlóért és élő Andreáért
20. CSÜTÖRTÖK 6ᵌᵒ Hálából családért

Elhunyt Irén édesanyáért nagymammáért

21. PÉNTEK 6ᵌᵒ Elhunyt édesanyáért
22. SZOMBAT 18˚˚ Elhunyt Mihály édesapáért és élő családtagokért
23. VASÁRNAP III. Zsoltárhét

ADVENT IV. VASÁRNAPJA

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Elhunyt Éva-Krisztina

Elhunyt szülők és elhunyt nagyszülők

Hálából a Szűzanya tiszteletére

 

„C” Év

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS

ADVENT 3. VASÁRNAP (keresztvetés és a hívek köszöntése után:)

Ének: ÉE. 14.: Harmatozzatok, magasságos egek…

 

Szent Pál írja a rómaiakhoz írt levelében (13,11-12): „Itt az óra, hogy fölébredjünk az álomból: üdvösségünk közelebb van, mint amikor hí­vők lettünk. Múlóban az éjszaka, a nappal pedig közel. Vessük hát le a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit.”

Az adventi várakozásban Izajás mellett Keresztelő Szent János az, aki megjelenik, mint előhírnök; már nem a régmúlt időkben, ha-nem az Ó– és az Újszövetség mezsgyéjén. Önmegtagadó életet él, bátran képviseli az Úr ügyét, megtérést hirdet, és bemutatja a világnak az Is­ten Bárányát. Tanításában már fénylenek a világosság cselekedetei. „Akinek két ruhája van, ossza meg azzal, akinek egy sincs, és akinek ennivalója van, tegyen hasonlóképpen… ne követeljetek többet, mint amennyi jogos… senkit se bántsatok, és ne zsarnokoskodjatok….” Ad­venti koszorúnk harmadik égő gyertyája őrá emlékeztessen, az ő taní­tása szellemében készüljük Jézus fogadására és mondjuk: „Jöjj el, Urunk, Jézus!”

(Hívek megismétlik: Jöjj el, Urunk, Jézus!)

 

  1. Jézus, a Magasságbeli Fia, jöjj és uralkodjál népeden mindörökké!

(Hívek: Jöjj el, Urunk, Jézus!)

 

  1. Te vagy az Isten Szentje, akit az Előhírnök már megszületése előtt ujjongva köszöntött, jöjj és add meg az egész világnak az üdvösség örömét!

(Hívek: Jöjj el, Urunk, Jézus!)

 

  1. Szabadító Jézusunk, akinek a nevét angyal nyilatkoztatta ki József­nek, az igaz férfiúnak, jöjj és szabadítsd meg népedet a bűn rabságá­ból!

(Hívek: Jöjj el, Urunk, Jézus!)

 

  1. Világ Világossága, akit Simeon és minden igaz ember várva várt, jöjj és vigasztalj meg minket! (Hívek: Jöjj el, Urunk, Jézus!)

 

  1. Felkelő Napunk, rólad jövendölte Zakariás, hogy eljössz hozzánk a magasságból, jöjj és hozz világosságot azoknak, akik a halál árnyéká­ban ülnek!

(Hívek: Jöjj el, Urunk, Jézus!)

 

Istenünk, Te egyszülött Fiad által újjá teremtesz minket. Tekints ránk jó­ságosan: lásd bennünk irgalmad művét, gyógyítsd meg régi bűneink se­beit szent Fiad eljövetelével. Aki veled él és uralkodik, mindörökkön örökké. Ámen.

 

(Uram, irgalmazz!-tól folytatódik a szentmise)

 

Comments are closed.