ÁDVENT 2. VASÁRNAPJA

 

ÁDVENT 2. VASÁRNAPJA           

 1. December 9. liturgikus szín: viola                            II. Zsoltárhét

 

 1. REGGELI RORÁTÉ SZENTMISE.: Advent hétköznapjain régi hagyomány szerint roráté szentmisét tartunk reggel 6³º órakor. A szentmise után imádkozzuk el a zsolozsma reggeli dicséretét. 7 órakor adventben nincs szentmise.
 2. KARÁCSONYI TARTÓS ÉLELMISZER GYŰJTÉS.: A plébániai karitászcsoport ezen a szombaton 8-án, és vasárnap 9-én, tartja a hagyományos tartós élelmiszer gyűjtését a rászorulók megsegítésére. Az elmúlt évekhez hasonlóan várjuk és hálásan köszönjük a testvérek tartós élelmiszer és pénzbeli adományait.
 3. KARITASZ KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG ÉS SZERETET VENDÉGSÉG A PLÉBÁNIÁN: december 15-én, szombaton délután fél 4-kor.
 4. BETLEHEMI JÁTÉKOK PRÓBÁJÁRA.: Várjuk a gyermekek jelentkezését, vasárnap délelőtt 10˚˚órakor a templomunk téli kápolnájában. Felkészítő pedagógus Hutvágner Erika hitoktató.
 5. KATOLIKUS KALENDÁRIUM, és 2019-es FALINAPTÁR a sekrestyében kapható.

H  E  T  I  M  I  S  E  S  Z  Á  N  D  É  K  O  K

8. SZOMBAT Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása. Főünnrp 6ᵌᵒ

18˚˚

Elhunyt Gizella keresztszülőért

Elhunyt Ferenc édesapáért, nagyapáért, dédapáért

9. VASÁRNAP II. Zsoltárhét

ADVENT II. VASÁRNAPJA

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Elhunyt Édesapáért

Elhunyt Ferencért

Ad. Int. Ord.

10. HÉTFŐ Köznap, 6ᵌᵒ Elhunyt Pál és elhunyt Elza nagyszülőkért
11. KEDD Köznap,

Szent I. Damazusz pápa. e

6ᵌᵒ

 

Elhunyt Nándor és elhunyt Laura nagyszülőkért
12. SZERDA Köznap,

A guadalupei Boldogságos Szűz Mária. e

6ᵌᵒ

8˚˚

11˚˚

Elhunyt nagyszülőkért

GYÁSZMISE: Dr. Kredics †LÁSZLÓ

TEMETÉSE: Vámos úti temető

13. CSÜTÖRTÖK

Szent Luca szűz és vértanú. E

6ᵌᵒ

 

Elhunyt szülőkért
14. PÉNTEK Keresztes Szent János áldozópap és egyháztanító. E 6ᵌᵒ

11

 

Tisztítótűzben szenvedő lelkekéért

TEMETÉS: Tóth †MIHÁLY

Vp. Dózsa városi temető

15. SZOMBAT 18˚˚ Elhunyt Irén
16. VASÁRNAP III. Zsoltárhét

ADVENT III. VASÁRNAPJA

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Kelemen és Hoffmann család elhunytjaiért

Pro Populo

Elhunyt János és elhunyt szülőkért

 

„C” Év

ADVENTI GYERYAGYÚJTÁS

ADVENT 2. VASÁRNAP (keresztvetés és a hívek köszöntése után:)

 

Ének: Éneklő Egyház (ÉE.) 13.: Íme, kedveseim…

Ének: ÉE. 6.: Ó, jöjj, ó jöjj, Üdvözítő… (vagy: Jöjj el, jöjj el, Em­manuel…)

 

Izajás próféta könyvében olvassuk (35,1-4): „Örvendjen a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon a sivatag, és viruljon, mint a liliom! … Erősítsétek meg a lankadt kezeket, és a roskadozó térdeket szi­lárdítsátok meg! Mondjátok a remegő szívűeknek:

„Bátorság ne féljetek! Íme, eljön a ti Istenetek! Eljön… és megszabadít tite­ket.’”

 

Advent 1. vasárnapján előre figyeltünk, Jézus második eljövetelé­re. Ma visszafelé tekintünk: a messiási várakozásra. Az Ószövet­ségből Izajás próféta emelkedik elénk, aki már előre számos jöven­döléssel szól az Eljövendőről. Az Ószövetség evangélistájának is nevezhetnénk, aki megtanít előrelátni, a ködön át a csillagra nézni, a sivatag virágba borulásáért imádkozni. Adventi koszorúnk máso­dik égő gyertyája rá emlékeztessen, és az ő bizalmával kérjük Jé­zust: „Jöjj el, Urunk, Jézus!” (Hívek megismétlik: Jöjj el, Urunk, Jézus!)

 

 1. Isten egyszülött Fia, te úgy jössz el, mint a szövetség igaz hírnöke, fogadjon be és ismerjen el téged a világ! (Hívek: Jöjj el, Urunk, Jézus!)

 

 1. Megtestesülésed titka által kinyilatkoztattad a világnak isteni di­csőségedet; adj nekünk életet eljöveteled által! (Hívek: Jöjj el, Urunk, Jézus!)

 

 1. Te azért jöttél, hogy üdvözítsd a bűnösöket; védelmezz minket a kísértések minden támadása ellen! (Hívek: Jöjj el, Urunk, Jézus!)

 

 1. Hisszük, hogy eljössz ítélni a világot; mutasd meg rajtunk üdvözí­tő hatalmadat!

         (Hívek: Jöjj el, Urunk, Jézus!)

 

 1. Te az Atya jobbján ülsz; örvendeztesd meg az elhunytak lelkét szí­ned látásával!

          (Hívek: Jöjj el, Urunk, Jézus!)

 

Istenünk, jusson el hozzád könyörgő imádságunk, hogy egyszülött Fiad megtestesülésének az ünnepén megtisztult lélekkel ajánljuk fel magunkat a szolgálatodra. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 

(Uram, irgalmazz!-tól folytatódik a szentmise)

 

 

Comments are closed.