Advent 1. vasárnapja

 

ADVENT 1. VASÁRNAPJA

2017. DECEMBER 3. Vasárnap.    liturgikus szín: viola        I. Zsoltárhét

1.REGGELI RORÁTÉ SZENTMISE: Advent hétköznapjain régi hagyomány szerint roráté szentmisét tartunk reggel 6³º órakor. A szentmise után imádkozzuk el a zsolozsma reggeli dicséretét. 7 órakor adventben nincs szentmise.

2.ELSŐ HÉT: Szerdán este, 6 órakor a rózsafüzér társulat szentmiséje és titokcsere lesz.

3.A SZENT LÁSZLÓ PLÉBÁNIA ÁDVENTI LELKIGYAKORLATA: Hétfőn, kedden és szerdán, este 6 órakor szentmisével egybekötött elmélkedést (szentbeszédet mond) Főtisztelendő Barsi Balázs O.F.M. ferences atya, a szentmisék alatt gyónási lehetőség.

4.EGÉSZ NAPOS SZENTSÉGIMÁDÁS: Pénteken ünnepeljük a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen foganta­tását. Ez a nap egyúttal templomunk felszentelésének az évforduló­ja, valamint plébániánk szentségimádási napja. A roráté misét kö­vető reggeli dicséret után helyezzük ki az Oltáriszentséget imádásra, templomunk téli kápolnájában. Délután 5-6-óráig tartjuk a közös befejező imaórát. Este 6 órakor ünnepi szentmisével zárjuk szentségimádási napunkat. Aki napközben tud vállalni egy-egy óra a kitett oltáriszentség előtt, kérem, jelentkezzen a sekrestyében, hogy legyen kitöltve az egész nap.

5.KARÁCSONYI TARTÓS ÉLELMISZER GYŰJTÉS: A plébániai karitászcsoport jövő szombaton és vasárnap, tartja a hagyományos tar­tós élelmiszer gyűjtését a rászorulók megsegítésére. Az elmúlt évek­hez hasonlóan várjuk és hálásan köszönjük a testvérek adományait.

6.ADVENT KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS A PLÉBÁNIÁN: December 9-én, szombaton.

7.MEGJELENT A REGINA KRÓNIKA decemberi száma.

 8.FALINAPTÁR, és 2018-as, Katolikus Kalendárium kapható a sekrestyében.

H E T I        M I S E S Z Á N D É K O K

2. SZOMBAT Köznap, 18˚˚ †Édesapa és fia †Ferenc
3. ADVENT 1. VASÁRNAPJA

I. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

R.M.P. Élő és Elhunyt Tagjaiért

Pro Populo

Elhunyt Szülőkért és Elhunyt Nagyszülőkért

4. HÉTFŐ Köznap, Damaszkuszi Szent János áldozópap és egyháztanító. e 6³º

13˚˚

Élő Ibolyáért és Családjáért

TEMETÉS: Tóth †JÓZSEF

Vámos úti temető

5. KEDD Köznap. 6³º Hálából a Szentlélek Segítségéért
6. SZERDA Köznap, Szent Miklós püspök. e 6³º

8˚˚

18˚˚

Élő Miklósért és Családjáért

Szilágyi Iskolai Mise

Rózsafüzér Társulat Élő és Elhunyt Tagjaiért

7. CSÜTÖRTÖK Szent Ambrus püspök és egyháztanító. e 6³º Elhunyt Szülőkért
8. PÉNTEK Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása. Főünnep. 6³º

7³º

10˚˚

11˚˚

13˚˚

17˚˚

Elhunyt Ferdinánd és Elhunyt Irma

GYÁSZMISE: Markó †ISTVÁN

GYÁSZMISE: Tiszinger †NORBERT

TEMETÉS: Tiszinger Norbert

TEMETÉS: Makó István Dózsa városi temető

Egyházközségi Szentségimádás

9. SZOMBAT Köznap, Szent  Juan Diego Cuauhtatoatzin, guadalupei látnok. e  

18˚˚

 

Segítő Szűzanya Tiszteletére

10. ADVENT 2. VASÁRNAPJA

II. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Elhunyt Miklós

Elhunyt Ferenc

Ad. Int. Ord.

 

Comments are closed.