Képviselőtestület

Regina Mundi Egyházközség Képviselőtestülete

Képviselő testületi tagjaink:

 1. Balogh Erika
 2. Sándor Anikó Jolán
 3. Csermely András
 4. Demény Anna
 5. dr. Csertán György
 6. dr. Keszthelyi Kristóf
 7. dr. Léner-Pintér Sára
 8. dr. Rácz Gabriella
 9. Haraszti Annamária
 10. Horváthné dr. Kovács Zsuzsanna
 11. dr. Bojnécz Gábor
 12. Lakó János
 13. Német Imréné
 14. Makai Zsuzsanna Katalin
 15. Rostetterné Nagy Rita
 16. Vasi István

A II. Vatikáni Zsinat a világi híveknek, elsősorban az egyházközségi képviselő- testületnek különösen fontos szerepet szán a megújuló Egyház életében. Apostoli munkára hívja fel őket Krisztus ügyének szolgálatában.

Az Egyházközségi Képviselőtestület a plébános tanácsadó testülete. Feladata, hogy a plébániai közösség célkitűzéseit Istentől és az Egyháztól kapott küldetésének szellemében előmozdítsa.

Hivatalból tagjai a képviselőtestületnek a plébános és a kántor, valamint Halmai György a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általánso Iskola igazgatója, Somogyi Eszter a Szent Margit Római Katolikus Óvoda vezetője, valamint a Plébánia Hivatal irodavezetője.

A képviselőtestület tagjai csak azok a katolikusok lehetnek, akik:

 • tartósan az egyházközség területén laknak,
 • ha nem laknak ott, akkor legalább egy éve tevékenyen résztvesznek az egyházközség életében,
 • teljesen cselekvőképesek,
 • az egyházi előírások szerint nincsenek kizárva az eucharisztia vételének közősségéből,
 • megbérmálkoztak, (ettől egy ideig el lehet tekinteni)
 • egyházi hozzájárulásukat (egyházi adó) fizetik,
 • 18. évüket betöltötték, de még nem 70 évesek,
 • készek e feladat ellátására.

Az egyházközségi képviselőtestület tagjai kinevezésük jogán semmiféle anyagi ellenszolgáltatásra nem tarthatnak igényt, munkájukért ellenszolgáltatás nem jár.