ADVENT III.VASÁRNAPJA

 

    ADVENT III.VASÁRNAPJA

  1. December 15. liturgikus szín: viola  III. zsoltárhét

Hirdetés:           

  1. : Hétköznapjain régi hagyomány szerint hajnali szentmisét tartunk reggel 6³º órakor. A hajnali szentmise után imádkozzuk el a zsolozsma reggeli dicséretét. 7 órakor adventben nincs szentmise.

  2. JERUZSÁLEM-HEGYI BARÁTI KÖR.: Szervezésében Karácsonyfa állítás lesz 2019. December 22-én, vasárnap délután 5 órakor, a KISKÖRÖSI ABC- előtt. Szeretettel várunk mindenkit egy jó hangulatú közös együttlétre.

  3. MEGJELENT az új intenciós könyv, 2020-as, évben élőkért és elhunytakért szentmisét lehet felajánlani. Ezt megtehetik a kedves testvérek a plébánia hivatalban és a templom sekrestyéjében, szentmisék előtt és után.

 

H E T I M I S E S Z Á N D É K O K

14. SZOMBAT Keresztes Szent János áldozópap és egyháztanító. e 18˚˚ elhunyt Férjért és elhunyt Édesanyáért
15. DECEMBER

ÁDVENT III. VASÁRNAPJA

III. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

elhunyt János férjért, és elhunyt Eleonóráért

Pro Populo

elhunyt János és elhunyt Anna

16. HÉTFŐ Köznap 6ᵌᵒ elhunyt Családtagokért
17. KEDD Köznap 6ᵌᵒ élő Márton és Réka
18. SZERDA Köznap 6ᵌᵒ Segítő Szűzanya Tiszteletére
19. CSÜTÖRTÖK Köznap 6ᵌᵒ

10˚˚

11˚˚

Élő László és élő Andrea

GYÁSZMISE: Kovács Rudolfné

TEMETÉSE: Vp. Alsóvárosi temető urnás

20. PÉNTEK Köznap 6ᵌᵒ Hálából a családért
21. SZOMBAT Kaníziusz Szent Péter áldozópap és egyháztanító. e 18˚˚ Édesapa test-lelki gyógyulásért
22. DECEMBER

ÁDVENT IV. VASÁRNAPJA

IV. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

elhunyt Éva-Krisztina

Pro Populo

elhunyt Irén édesanyákért

 

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS „A”ÉV

 

III. Vasárnap (Keresztvetés és a hívek köszöntése után)

  1. Ének: ÉE. 14.: Harmatozzatok, magasságos egek… (1. és 4. versszak)

 

Az olvasmányban Izaiás próféta örvendezésre szólít fel, aminek az okáról így ír: „Mondjátok a csüggedt szívűeknek: „Bátorság! Ne féljetek! Íme, eljön Istenetek, eljön, hogy bosszút álljon és megfizessen. Maga az Isten jön el, hogy szabadulást hozzon nektek.”

 

Az adventi várakozást áthatja az öröm, Isten eljövetelének bizonyossága: fiú adatik nektek… Keresztelő Szent János ennek a követe: az, aki előkészíti az utat. Jézus ezért mondja róla, hogy asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb nála. Adventi koszorúnk harmadik égő gyertyája őrá emlékeztessen, de arra is, hogy ha Isten országában vagyunk, boldogok lehetünk nála. Ezért mondjuk: „Jöjj el, Urunk, Jézus!”

 

  1. Jézus, a Magasságbeli Fia, jöjj és uralkodjál népeden mindörökké!

Hívek: Jöjj el, Urunk, Jézus!

 

  1. Te vagy az Isten Szentje, akit az Előhírnök már megszületése előtt ujjongva köszöntött, jöjj és add meg az egész világnak az üdvösség örömét!

Hívek: Jöjj el, Urunk, Jézus!

 

  1. Szabadító Jézusunk, akinek a nevét angyal nyilatkoztatta ki Józsefnek, az igazi férfiúnak, jöjj és szabadítsd meg népedet a bűn rabságából!

Hívek: Jöjj el, Urunk, Jézus!

 

  1. Világ Világossága, akit az agg Simeon és Anna próféta asszony és minden igaz ember várva várt, jöjj és vigasztalja meg minket!

Hívek: Jöjj el, Urunk, Jézus!

 

  1. Felkelő Napunk, rólad jövendölte Zakariás, hogy eljössz hozzánk a magasságból, jöjj és hozz világosságot azoknak, akik a halál árnyékában ülnek!

Hívek: Jöjj el, Urunk, Jézus!

 

Istenünk, Te egyszülött Fiad által újjáteremtesz minket. Tekints ránk jóságosan: lásd bennünk irgalmad művét, gyógyítsd meg régi bűneink sebeit szent Fiad eljövetelével. Aki veled él és uralkodik, mindörökkön örökké. Ámen.

(Uram irgalmazz-tól folytatódik a szentmise.)

 

 

Comments are closed.