ÁDVENT I. VASÁRNAPJA

 1. December 1. Vasárnap liturgikus szín: viola        I. Zsoltárhét

 

 1. ADVENT: Hétköznapjain régi hagyomány szerint hajnali szentmisét tartunk reggel 6³º órakor. A hajnali szentmise után imádkozzuk el a zsolozsma reggeli dicséretét. 7 órakor adventben nincs szentmise.

2.KARITASZ: KARITASZ KARÁCSONYI TARTÓS ÉLELMISZER GYÜJTÉS.: 2019. December 1-től-8-ig. A tartós élelmiszert kilehet helyezni a templomban a padok végén található gyűjtő kosárba. A pénzbeli adományokra pedig egy karitász persely lesz elhelyezve. Hálásan köszönjük a kedves hívek felajánlásait.

3.EGYHÁZKÖZSSÉGI SZENTSÉGIMÁDÁSI NAP: 2019. december 8-én, 6ᵌᵒ-18ᵒᵒ hétfőn, a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen fogantatásának ünnepén.

4.BETLEHEMI JÁTÉKOK PRÓBÁJA: Minden vasárnap délelőtt 10˚˚órakor a templom téli kápolnájában. Felkészítő pedagógus Hutvágner Erika hitoktató. Várjuk a gyermekek jelentkezését.

5.KATOLIKUS KALENDÁRIUM, és 2020-es FALINAPTÁR, gyermek naptár, és karácsonyi színes képeslap a sekrestyében kapható.

 

H  E  T  I  M  I  S  E  S  Z  Á  N  D  É  K  O  K

30. SZOMBAT

Szent András apostol ünnep

17˚˚

18˚˚

HÁZASSÁGKÖTÉS: Roland és Serly

elhunyt Erzsébet édesanyáért

1. DECEMBER

ÁDVENT I. VASÁRNAPJA

I. Zsoltárhét

9˚˚

 

11˚˚

18˚˚

elhunyt József, elhunyt Szülők, és elhunyt Testvérekért

elhunyt Norbertért

elhunyt László férj és édesapáért

2. HÉTFŐ Köznap 6ᵌᵒ Segítő Szűzanya Tiszteletére
3. KEDD Xavéri Szent Ferenc. e 6ᵌᵒ Hálából Szűzanyának és az Őrző angyaloknak
4. SZERDA Damaszkuszi Szent János áldozópap és egyháztanító. e 6ᵌᵒ

 

†Ferdinánd és †Irma

Rózsafüzér társulatélő és elhunyt tagjaiért

5. CSÜTÖRTÖK Köznap 6ᵌᵒ Élő Miklós és családja
6. PÉNTEK Szent Miklós püspök. e 6ᵌᵒ

8ᵒᵒ

Tisztítótűzben szenvedő lelkekért

Szilágyi Iskolai mise

7. SZOMBAT Szent Ambrus püspök és egyháztanító. e 18˚˚ elhunyt Józsefért
8. DECEMBER

ÁDVENT II. VASÁRNAPJA

II. Zsoltárhét

9˚˚

11˚˚

18˚˚

Pro Populo

elhunyt Édesapáért

Rózsafüzér társulat élő és elhunyt tagjaiéért

 

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS „A” Év

 1. VASÁRNAP: (Keresztvetés és a hívek köszöntése után)
 2. Ének ÉE. 13.: Íme kedveseim,……..
 3. Szent Pál írja a Szentleckében a rómaiakhoz írt levelében (3,20-21): „Itt az óra, hogy fölébredjünk álmunkból!… Múlóban az éjszaka, elközelgett a nappal.”
 4. Advent felidézi számunkra az Ószövetség Messiás-várását, annak beteljesedését Jézus Krisztusban, valamint az újszövetség Messiás-várását, Krisztus újra eljövetelét a világ végén és bennünk való eljövetelét a megtérés által. „Vessük hát le a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit!” – figyelmeztet Szent Pál apostol. Advent 1. vasárnapja erre a készenlétre rányitja a figyelmünket, hogy Jézus újra eljövetele ne érjen minket készületlenül. A kezdeti idő egyházában élénken élt ez a várakozás, örömteli imádság volt számukra a Jelenések könyvének a befejező fohásza: „Jöjj el, Urunk!” Adventi koszorúnk első égő gyertyája szítsa fel bennünk is ezt a lelkületet és így kérjük: „Jöjj, Urunk, ne késlekedj!”
 5. Örömmel várjuk érkezésedet, jöjj, el Urunk, Jézus!

Válasz: Jöjj, Urunk, ne késlekedj!

 1. Te aki kezdet óta létezel, jöjj el, hogy az üdvösség útján járjunk életünk minden napján!

Válasz: Jöjj, Urunk, ne késlekedj!

 1. Te alkottad a világot és mindent, amit benne él, jöjj el és mentsd meg kezed alkotását!

Válasz: Jöjj, Urunk, ne késlekedj!

 1. Te nem veted meg halandó természetünket, jöjj el és ragadj ki minket a halál hatalmából!

Válasz: Jöjj, Urunk, ne késlekedj!

 1. Te azért jöttél, hogy kinyilatkoztatásod által felemeld, a bűnös eleset emberiséget, jöjj el és ajándékozd nekünk örök életed!

Válasz: Jöjj, Urunk, ne késlekedj!

 1. Te minden emberel szövetséget kötöttél, hogy üdvözüljön és eljusson a te országodba, jöjj el, és gyűjtsd egybe azokat, akik látni szeretnék arcodat!

Válasz: Jöjj, Urunk, ne késlekedj!

Urunk Mindenható Istenünk! Segíts minket, hogy buzgó várakozással készüljünk Fiad, Jézus Krisztus eljövetelére. Amikor pedig eljön és kopogtat, ébren találjon minket, akik imádsággal virrasztunk, és örvendezve zengjük dicséretét. Aki veled él és uralkodik, mindörökkön örökké. Ámen.

(Uram, irgalmazz!-tól folytatódik a szentmise)

 

Comments are closed.