Egyházmegyénk 2020. évre szóló mottója:
”Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul kiválasztott nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket csodálatos világosságára” (1Pét 2.9).

Kedves Regina Mundi Egyházközséghez tartozó és érdeklődő Hívek!

 

Összhangban Udvardy György érsek úr 585-4/2020 számú főpásztori rendelkezésével, a Regina Mundi Plébániatemplomban nem tartunk nyilvános szentmisét, mert a járványügyi rendelkezések maradéktalan betartására nincs lehetőség. A hívek megértését kérem különösen, mivel:
 • a templomba belépő hívek-, áldoztatók kézfertőtlenítési lehetősége – a beszerzési/felszerelési/alkalmazási nehézségek miatt – meghatározatlan ideig nem biztosított, ezért a főpásztori rendelkezés alapján nem lehet nyilvános szentmisét tartani;
 • a szociális 2 méteres távolságot a padok közt húzódó közlekedési sáv szűkös volta miatt nem tudjuk biztosítani.
Felhívom a figyelmet arra, hogy a
 • a főpásztori rendelkezés alapján, a szentmiséken csak a 65 év alatti hívek vehetnek rész. Ezzel a rendelkezéssel az idősebb híveket védjük, de ugyanakkor ki is zárjuk őket a hétköznapi és vasárnapi, valamint ünnepnapi miséken való részvétel lehetőségéből. Ez az elszakítottság mély fájdalom számunkra és számukra, ezért úgy gondoljuk, a közösség akkor felelősségteljes, ha nem válogat hívő és hívő között, hanem vállalja ezt a reméljük még rövid ideig tartó elzártságot;
 • az egyházmegye területére korábban megadott felmentés a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól továbbra is érvényben van. Kérem, hogy a koruk vagy betegségük miatt veszélyeztetett hívek éljenek e lehetőséggel, és továbbra is maradjanak otthon;
 • a templom, mint a lelki feltöltődés és imádság helye az eddigiek szerint lesz nyitva, de továbbra is felelősen és körültekintően kell eljárni;
 • a szenteltvíztartók továbbra is üresek maradnak, de a sekrestyében, vagy a Plébániairodán lehet kérni hazavitelre;
 • a templomban tartózkodók kötelesek szájat és orrot eltakaró eszközt (védőmaszk, sál, kendő) viselni (kivéve liturgia közben a plébános, diakónus és a kántort), s megtartani a két méter szociális távolságot;
 • felhívom a figyelmet arra, hogy a találkozáskor kerülni kell a közvetlen érintkezés (bőrkontaktus, túl közeli tartózkodás, kézfogás, ölelés) minden formáját, s lehetőség szerint a készpénzhasználatot;
 • a perselyadományokat távozáskor helyezzék a kosarakba vagy perselyekbe a kijáratnál, kerülve a csoportosulást. Az éves egyházközségi adót és a stóladíjakat, egyéb adományaikat banki átutalással is eljuttathatják az alábbi bankszámlára:

 

OTP 11748007–20031921–00000000

 

Kérek mindenkit, hogy elsősorban saját lakóhelyének plébániáján vegyen részt a szentmisén.

 

A Plébániairoda kedden és csütörtökön délelőtt 9-12 óráig tart nyitva.

 

Elérhetőség: 06/20/823-2674, plebania@reginamundiplebania.hu, 8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 9.
 • A keresztelés, a házasságkötés, valamint egyéb adminisztráció vonatkozásában az előzetes egyeztetésre a Plébániai irodán kerül sor. A betegellátás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében mindenben az állami járványügyi előírásokat és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2020. március 17-én megjelent rendelkezéséhez kiadott liturgikus mellékletet veszem figyelembe. A temetést továbbra is egyszerű formában és röviden végzem a sírnál, a ravatalozó mellőzésével.
 • Csoportos zarándoklatok, imacsoportok összejövetelei további rendelkezésig nem tarthatók.
A fentiek további rendelkezésig érvényesek.

 

Imádkozzunk a Mindenható Istenhez a járvány elmúlásáért, és kérjük buzgón a Boldogságos Szűz Mária, Szent Anna asszony és Boldog Gizella királyné közbenjárását.

 

Veszprém, 2020. május 5.                                                        Stadler László Dezső plébános

 

 

 

Mobil.: 06 (20) 823-2674

Email.: plebanos@reginamundiplebania.hu

 

A szentmisék imaszádékai a meghatározott módon felajánlásra és elvégzésre kerülnek. Annak ellenére, hogy hívek nem vehetnek részt a szentmisén. Rendszeres imádságainkkal és a szentmise közvetítésekkel kapcsolódjunk be otthon a szent liturgiába.

 

Kedves Hívek! Az éves egyházközségi adót és a stóladíjakat az alábbi bankszámlára lehet befizetni:

OTP 11748007–20031921–00000000

Köszönettel: Stadler László Dezső plébános

 

Templom Titulus

Regina Mundi Világ Királynője Templom

Alapítás éve: 1860
Templombúcsú: szeptember 12.
Szentségimádási nap: december 8.

A Plébánia Bankszámlaszáma:

OTP 11748007–20031921–00000000

A Plébánia Adószáma: 19897260–1–19


Vezetőink

Pápa:  Ferenc

Érsek: dr. Udvardy György érsek

Főesperes: Balázs Pál c. apát, balatonkenesei plébános

Esperes: Nagy Károly c. apát, kanonok, plébános

Plébános: Stadler László Dezső


Hírlevél

Amennyiben szeretné a templommal és a plébániával kapcsolatos híreket rendszeresen e-mailben megkapni, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Feliratkozás

 


FELÚJÍTÁS

Kérjük, idén is támogassa

a templom felújítási munkáit!

Köszönjük!

További információk

 

 

 

 

 

Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus

NEK2020

 

http://reginamundiplebania.hu/templom/52-nemzetkozi-eucharisztikus-kongresszus-nek/

 

Partnereink